Híreink

Új feladat – katasztrófavédelmi célú környezeti hatásvizsgálat

2017. augusztus 03. 16:46

A 139/2017. (VI. 9.) Kormányrendelettel az új létesítésű projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatakor baleseteknek és/vagy természeti katasztrófáknak való kitettség (sérülékenység és ellenálló képesség) bemutatására is ki kell térni. Ennek tartalmi és formai követelményeiről a BM OKF szakmai útmutatót állított össze. A segédletre és az új eljárásrendre hívjuk fel a figyelmet.


Új jogszabály

2014-ben módosult az egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló uniós irányelv. Az unió által adott három év felkészülési idő után kihirdetésre került a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet.

 

A feladat

A környezeti hatásvizsgálatnak ki kell térnie a nagyobb baleseteknek és/vagy természeti katasztrófáknak való kitettség (sérülékenység és ellenálló képesség) bemutatására. Az eljárás során be kell mutatni, hogy a telepítési hely milyen külső (természeti katasztrófából, illetve veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetből származó) hatásoknak lehet kitéve, valamint, hogy a megvalósítandó beruházásnak milyen, a várható hatásokkal szembeni ellenálló képességekkel kell rendelkeznie.

 

A hatóság

A szakhatósági eljárás során a katasztrófavédelmi hatóság

  1. az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő potenciális hatásokat vizsgálja,
  2. a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében pedig azt, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.
     

Elsőfokú szakhatóságként a megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságok vesznek részt a környezeti hatásvizsgálati eljárásokban.
 

Segédlet a végrehajtáshoz

Az előírások végrehajtásának elősegítése érdekében az OKF útmutatót készített, mely itt elérhető.

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 486 látogató olvasta.