Híreink

Mi olvasható a Védelem augusztusi számában?

2017. augusztus 10. 11:29

Az aktív rendszereknek egyre nagyobb szerepük van az építészeti tűzvédelemben. Az itt tapasztalható innováció új megoldásokat eredményez. A téves jelzések felszámolásától a tüzek modellezésén és az IP technológián keresztül a speciális intelligens rendszerekig terjed a skála. Közben a hagyományos tudásunk felülvizsgálatára is szükség van. Mindehhez a kutatások és a tűzesetek adják a legtöbb tapasztalatot. Ezek mind olvashatók a lap augusztus 20-a után megjelenő 19 cikkében.


Tanulmány 

 

Feri Róbert A beépített tűzjelző rendszerek téves jelzéseinek megszűntetése I.

Milyen módon lehet a tűzjelző rendszerek téves jelzéseit csökkenteni? A kérdés aktualitását jelzi, az egy év alatt közel 13 ezer beérkezett téves jelzés, amely a költségeket növeli és a hatékonyságba vetett bizalmat csökkenti. Szerzőnk – a Dr. Balogh Imre emlékpályázaton különdíjat kapott - a “téves jelzések” műszaki megoldások és hatósági intézkedések megfelelő arányú alkalmazásával keresi a megoldást. Kutatásaiban szerelői, telepítői, karbantartói és hatósági tapasztalataira támaszkodott.

 

Szikra Csaba, Dr. Takács Lajos Gábor Zárt térben terjedő tüzek modellezésének lehetőségei

A Védelem előző számában a tűzmodellezés elméleti kérdéseit mutattuk be. Erre épülve szerzőink a tűzmodellezésnek a valós léptékű tűztesztek hőfejlődése és beépített tűzvédelmi berendezések (jelző, oltó, hő-és füstelvezető) együttműködésének szimulációs lehetőségeit foglalják össze. Néhány példán keresztül elemzik a lokális és függőlegesen terjedő tüzek hatását a tűzjelző berendezés érzékelési idejére, a sprinkler fejek aktiválódásának idejére és a láthatóságra.  

 

Fókuszban

 

Sinka Iván Innovációk a menekítésben – intelligens vészkijárat-mutatók

Az egyre bonyolultabb épületből az embereknek gyorsan, pillanatok alatt döntést hozva kell kimenekülni. Ezekben sokszor látogatóként is eltájoljuk magunkat. Egy tűznél a stresszel és a füsttel párosulva egyszerű döntések sorával ki kell tudni menekülnünk. Ehhez a helyzethez igazodó, dinamikusan változó vizuális információkra van szükségünk, mert ez a gyors segítség életet menthet. Óriásit léptünk előre ebben a hazai fejlesztésű rendszerelem megalkotásával.

 

Farkas Károly IP technológia megjelenése a tűzjelzéstechnikában

IP (Internet-protokoll) technológia új korszakot indított, amely átformálta az életünket és a csatlakoztatott eszközök számának robbanásszerű növekedését eredményezte. Ez a rohamos fejlődés teljesen új dimenziókat nyitott a tűzjelzéstechnikában is. Ennek eredményeit mutatja be szerzőnk.

 

Nagy Katalin A hő- és füstelvezetés és a beépített oltóberendezések együttműködése

Hogyan működjenek együtt a hő- és füstelvezetők és a beépített oltóberendezések? Mit jelent a késleltetés? Mikor megfontolandó? Melyik típusnál, mennyi ideig? Mit enged a szabályozás? Mit mond a tűz és a fizika? Izgalmas kérdésekre adott válaszok.

 

 

Nádor András Innovatív megoldások a beépített oltóberendezésekben

A beépített oltóberendezések feladata az épületek és a technológiák védelme. Az építészet rohamosan változik! Magasabb, nagyobb, bonyolult belső terek, egyre több üveg, kevesebb anyag, gyors építkezés, speciális igények jellemzik az épületeinket. Amikor épületek tűzvédelméről beszélünk, elsősorban szállodákra, kórházakra, kulturális-és sportlétesítményekre, repülőterekre, irodaházakra, gyárakra és raktárakra gondolunk, de nő az igény a gondozó központok, a lakóépületek, az iskolák védelmére is. Mindez új kihívást jelent az oltástechnikában!

 

Módszer

 

A hatósági tűzátjelzés ellenőrzésének gyakorlati módszerei

Az elmúlt években az új OTSZ szerkezetének, valamint a fo­lyamatosan bővülő TvMI-knek köszönhetően tisztázódni látsza­nak a tűzátjelzés gyakorlati megvalósításának konkrét elvárásai és ehhez igazodóan a kialakítás és karbantartás módszerei is. Az elvárás azonban nem elegendő, az üzemeltető és a hatóság által egyaránt szükséges a berendezések telepítésének és karbantartá­sának, valamint az átjelzési szolgáltatásnak az ellenőrzése is.

 

Tűzoltás, műszaki mentés

 

Takács Ottó, Bajsz András Nagykanizsai raktártűz – több milliárdnyi megmentett érték 

Zala megyében az elmúlt tizenhárom évben nem volt olyan nagy kiterjedésű és akkora tűzoltóerőt igénylő tűzeset, mint ami 2017. június 21- én, egy nagykanizsai raktárépületben keletkezett. A tűzoltás menetéről és a beavatkozás tapasztalatairól számolnak be szerzőink.

 

Dr. Cziva Oszkár A nagyfeszültségű villamos energiai rendszer átviteli hálózati alállomásainak tűzvédelmi jellemzői

A villamos energia mindennapi életünk része. Annak zavartalan működése mindannyiunk számára természetes és magától értetődő, hiánya azonban azonnal észrevehető és jelentős társadalmi, gazdasági károkat okozó. A villamos energia rendszer zavartalan működésének biztosítása, az ellátásbiztonság és üzembiztonság megteremtése igen bonyolult és összetett feladat, ezért szigorú Európai Uniós (EU) és nemzeti szabályozás mentén működik.

 

Megelőzés

 

Bónusz János Akkumulátor, töltés – a töltés robbanásveszélyessége

Egyre több helyen alkalmazunk akkumulátort. Mi történik az akkumulátor töltésekor? Robbanásveszélyes-e a töltés? Miért fontos, hogy milyen az akkumulátortöltő töltési karakterisztikája? Robbanásveszélyes-e a helyiség ahol akkumulátor van? Melyik szabványt kell alkalmazni a kérdések tisztázásakor? A tűzmegelőzéshez ad támpontokat szerzőnk.

 

Badonszki Csaba Változások a „Felülvizsgálat és karbantartás” TvMI-ben

A Tűzvédelmi Műszaki Bizottság 2017. I. félévre a „Felülvizsgálat és karbantartás”, valamint a „Tűzterjedés elleni védelem” című TvMI módosítását határozta meg feladatként. Ezen túl javaslatok a „Számítógépes tűz- és füstterjedési, valamint menekülési szimuláció” és a „Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem” módosítására. 2017. július 3-án a Villamos TvMI kivételével – mivel ez a munkacsoport még dolgozik – megjelentek módosítások. Cikkünkben a „Felülvizsgálat és karbantartás” című TvMI bővítését foglalja össze szerzőnk.

 

Lestyán Mária Tervek tartalmi követelményei – a kamarai szabályzatok változásai

Az egyszerű bejelentési eljárással összefüggésben közel 1,5 év alatt már 8. alkalommal módosultak a kapcsolódó építésügyi jogszabályok. A Kamarák pedig elfogadták a tervek tartalmi követelményeit. A módosítások természetesen nem csak az építész tervezőket érintik, hanem kihatással vannak a szakági, így a tűzvédelmi tervezői munkára is.

 

Kurt Werner Mozgásban tartja az üzletet – adatközpontok tűzvédelme

Az adatközpontok üzemeltetői különleges kihívással küzdenek: hogyan állítsák meg a tüzeket az üzlet leállítása nélkül, egy leállás ugyanis óriási károkat jelent. Milyen megoldások jöhetnek szóba és milyen veszélyekre kell felkészülni az ilyen speciális létesítményekben?

 

Szita Sándor Attila Cofem COsensor CO és NO2 érzékelő rendszerek mélygarázsokba

A spanyol gyártó az idei év során megújítja népszerű szén-monoxid érzékelő rendszerét közelítve az új szabványi követelményekhez. A szabványtól való eltérés mértékéről és okairól is beszámol szerzőnk. Az új érzékelők kompatibilisek a korábbi rendszerekkel és aljzatokkal, tehát a régi DCO érzékelők kiválthatóak velük, miközben technikai paramétereiket tekintve nagy előrelépést jelentenek.

 

Fórum

 

A+A 2017: minden ember számít  

2017. október 17 - 20. között a Düsseldorfi Vásárközpontban nyitja kapuit az egyéni védelem, a munkahelyi biztonság és a foglalkozás-egészségügy kongresszussal kísért, világvezető szakvására, ahol valamennyi földrészt képviselve mintegy 1.900 kiállító mutatkozik be. 2015-ben 65.000 szakmai látogató érkezett 80 országból a düsseldorfi A+A szakvásárra, több mint 30 % Németországon kívülről.

 

50 éves a Tempo Loki  

Kevés hazai tűzvédelmi cég mondhatja magáról, hogy elérte a félszáz éves kort. Az idén ebbe a klubba lépett be a nyíregyházi székhelyű Tempo Loki Kft. Az 1967-től induló történet meghatározó alakja Wermeser Károly, aki ötletgazdaként, alapítóként és fejlesztőként motorja tudott lenni egy vidékről induló sikertörténetnek.

 

Szabályozás

 

Dr. Bleszity János, Dr. Joó Bálint Tűzvédelmi törvénykezés az ezredfordulón

Az 1996. évi tűzvédelmi törvény megjelenésének 20. évfordulója alkalmából a jogszabály rövid értékelésére és a törvénykezési folyamatban betöltött szerepének bemutatására kértük fel szerzőinket. Az első részben a távolabbi múlt pontosításával, és a törvény megalkotásának gondolatával foglalkozunk.

 

Technika

 

Adorján Attila Mentesítő/Fertőtlenítő/Mosó állomás a Drägernél

A tűzoltói bevetések során, illetve üzemi használatkor a zárt vegyvédő ruha a környezetben lévő vegyi anyagokkal szennyeződik. Sok esetben nem lehetünk biztosak benne, hogy újra lehet használni!  Sokszor előfordulhat, hogy a mentesítés/fertőtlenítés vagy javítás nem lehetséges helyben. A veszélyes anyagoknál a biztonság érdekében kétely esetén profi megoldást kell választani. Az új állomást mutatták be a vezető szakembereknek.

 

Verőcei Attila, Tulok Antal Vízi mentő- és tűzoltás technikai eszközök bemutatója

A nyári meleg sokakat csal ki a vízpartokra, s a hajóforgalom növekedésével a vízen bekövetkező tűzesetek veszélye is nő. A Hesztia Kft. a Folyami Katasztrófavédelem (FOKA) közreműködésével szakmai bemutatót és gyakorlatot tartott a Ráckevei Duna ágon a vízi mentésben közreműködő szervezetek tagjainak, bemutatva a vízi mentéshez és tűzoltáshoz szükséges eszközöket.

 

 

Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – Megrendelhető

Email: szerkesztoseg@vedelem.hu

Vissza

Ezt a hírt eddig 510 látogató olvasta.