Híreink

További a szakterületet érintő jogszabályváltozások

2018. január 10. 08:04

Amint jeleztük az elmúlt év végén, nagyon sok, szakterületünket részben érintő jogszabály változott. A rendelkezések döntő többsége 2018. január 1-jétől hatályos. Egy-egy rendeletmódosítás esetenként több korábbi jogszabályt is érint. Ezeket az érintettek könnyebb kereshetősége érdekében külön jelöljük. A módosítások a Magyar Közlöny elmúlt év végén megjelenő számaiban jelentek meg, amit a megjelenés sorrendjében adunk közre.


 

Módosított jogszabályok

Forrás: Magyar Közlöny 2017/225. (XII.27.)

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről

Módosítja: 55/2017. (XII. 27.) NFM r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

Forrás: Magyar Közlöny 2017/229. (XII.28.)

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Módosítja: 457/2017. (XII. 28.) Korm. r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

Forrás: Magyar Közlöny 2017/232. (XII.29.)

9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

Módosítja: 40/2017. (XII. 29.) BM r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

5/2015. (II. 27.) BM rendelet az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

Módosítja: 44/2017. (XII. 29.) BM r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

Forrás: Magyar Közlöny 2017/233. (XII.29.)

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

Módosítja: 51/2017. (XII. 29.) NGM r.

Hatályos: 2018. 01. 01.

Vissza

Ezt a hírt eddig 758 látogató olvasta.