Híreink

Konténerek alkalmazása – segítség a kockázati besoroláshoz

2018. július 06. 13:22

A szakértői gyakorlatban számos kérdés felmerül. így a konténerekkel kapcsolatban is. Általában a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy határozza meg a kockázati osztályt. Ki határozza meg azokban az esetekben, amikor tervezőt nem vonnak be? Tipikusan ilyenek a különféle konténerek, amelyeket akár tűztávolságon belül is elhelyeznek egy üzemépület mellett. A kérdésre a válaszokat dr. Gombik Károly gyűjtötte össze.


Mivel a tűzvédelmi dokumentáció készítésére vonatkozó jogszabály nem értelmezhető ezekre az esetekre, ilyenkor milyen végzettséggel rendelkező személynek kell elvégezni a besorolást? – adódik a kérdés, ugyanis az OTSZ 12.§ (4) bekezdése szerint:

A villamos vagy gépészeti szerelvényt tartalmazó konténereknek meg kell felelniük az épületekre vonatkozó követelményeknek.

 

Kérdés:

12.§. 2 bek.-hez b.

A 12. § (2) bekezdés alapján, ha az (1) bekezdésben hivatkozott helyeken nem szerepel előírás a kockázati besorolásra vonatkozóan, kizárólag a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy határozza meg a kockázati osztályt.

Mi a helyes eljárás azokban az esetekben, mikor tervező nem kerül bevonásra (például egy egyszerű hulladéktároló konténer elhelyezése egy üzem mellett, vélhetően tűztávolságon belül)? Mivel a tűzvédelmi dokumentáció készítésére vonatkozó jogszabály nem értelmezhető ezekre az esetekre, ilyenkor milyen végzettséggel rendelkező személynek kell elvégezni a besorolást?

 

BM OKF válasz:

 a) A kockázati osztályba sorolást csak a 10. § (1) bek. a) és b) pontja szerinti esetekben kell elvégezni.

b) Az OTSZ a kockázati osztályba sorolás elvégzését a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy feladataként határozza meg. Ez azokban az esetekben alkalmazandó, amikor jogszabály szerint tűzvédelmi dokumentációt kell készíteni az építési engedélyezési tervdokumentáció részeként, azaz amikor a tűzvédelmi szakhatóságot az engedélyezési eljárásba be kell vonni, illetve amikor az építmény kettő vagy több pinceszintet tartalmaz (375/2011. (XII. 31.) Korm r. 2. § (3) bekezdése).

Egyéb esetben a felelős tervezőnek kell döntenie, kit bíz meg a kockázati osztályba sorolás elvégzésével vagy saját maga állapítja meg a kockázati osztályt.

 

Segítség a besoroláshoz a konténerek típusai szerint

 

Telepítés fő feladatai

A konténereket megerősített, vízszintes beton felületre kell fektetni, a következő mértékek alapján:

  • 5 m konténer hosszúságig – a konténersarkoknál alátámasztva, azaz 4 ponton
  • 5,5 - 8 m konténer hosszúságnál – a konténersarkoknál és a hosszanti oldalak felénél, vagyis 6 ponton
  • 8,5 - 10 m konténer hosszúságnál – a konténer sarkoknál és a hosszanti oldalak harmadoló pontjainál, vagyis 8 ponton.
  • 10,5 - 12 m konténer hosszúságnál – a konténer sarkoknál és a hosszanti oldal negyedelő pontjainál, vagyis 10 ponton.

A betonalapot a konténer lerakása előtt nyáron legalább egy héttel, télen 10 nappal korábban el kell készíteni, hogy a beton megfelelő szilárdságot érjen el.

A konténer alapnak meg kell felelnie a helyi talajviszonyoknak. A konténer alapnak vízszintesnek és simának kell lennie +/- 5 mm-es t_réssel. A konténerek telepítése előtt az alapot ki kell egyenlíteni, +/-1 mm-es tűrésű egyenes alapot kell kialakítani. A

kiegyenlített alap hiánya az ajtók és az ablakok nem megfelelő záródását, valamint gipszkartonozásnál a fugák között repedések keletkezését okozhatja.

 

Közműrákötések

Elektromos csatlakozások / földelés

1. Első használatba vétel, beüzemelés alkalmával az üzemeltetőnek az alábbi jogszabályi kötelezettségből eredő biztonságtechnikai ellenőrzéseket, intézkedéseket kell elvégeznie:

  • érintésvédelmi mérés
  • beüzemelési ellenőrzés
  • egyéb tűzvédelmi, munkavédelmi előírások szerinti ellenőrzés

A konténer földelését az érvényes előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A földelési csavarokat agyártó által kialakított rögzítési helyekre vagy az alsó konténersarkokba lehet kötni. A földelési pontokat a korróziótól minden esetben védeni kell.

A földelésnél bármilyen alkalmi vezeték használható, például fém vízvezeték, acélszerkezet, ami rendelkezik mérhető földelési potenciállal. Semmilyen esetben sem szabad azonban gázt vagy más robbanó anyagot szállító vezetéket földelés céljára használni.

A konténerek elektromos hálózatra kötését csak szakember végezheti el. A villamos energia ellátásnak meg kell felelnie a biztonsági és műszaki követelményeknek. A konténerbe telepített eszközök együttes áramerőssége nem haladhatja meg a biztosíték kapacitását. A terhelésnél a fázisok egyenlő elosztására figyelni kell. (A megtáplálási csatlakozó max. 32A védelemmel legyen ellátva.

 

Villamos berendezések üzemeltetési feltételei

A villamos csatlakozó aljzatokba csak névleges terhelésüknek megfelelő fogyasztókészülék csatlakoztatható.

Elektronikai berendezések (számítógép, szerver, röntgenberendezés stb.) csak olyan szünetmentes tápegységen keresztül üzemeltethetőek, amely túlfeszültség-védelemmel is ellátott.

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 672 látogató olvasta.