Híreink

Mi olvasható a Védelem decemberi számában?

2018. november 22. 08:34

A Védelem 25. évfolyamának záró, decemberi számának legfontosabb témakörei: az OTSZ felülvizsgálata, tűzgátló lezárások, sugárcsövek fejlődése és jövője, a tűztávolság számítás fejlődése, nyári tűzesetek elemzése, hibrid és elektromos járművek oltása, építmények tűzvédelme, új építési megoldások, az engedélyezés változásai, a számítógépes szimuláció fejlődése a világban. A lap 23 cikkével a Védelemben eddig 3206 cikk jelent meg.


Szabályozás

Érces Ferenc, Wagner Károly Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat felülvizsgálata
Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet hatályba lépése óta három és fél év telt el. A szemléletbeli változások indokolták, hogy a jogszabály alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat a BM OKF nyomon kövesse és értékelje. Hogyan zajlott a felülvizsgálat, milyen főbb eredményekre jutottak?

 

Tanulmány

Veres György Tűztávolság számítása – nemzetközi kitekintés     
A tűz terjedése megelőző tűzvédelmi intézkedésekkel megakadályozható! A természetes akadályok közé soroljuk a tűztávolságokat, mesterséges akadályok közé, pedig az okszerű, célszerű építkezést. Mi a nemzetközi gyakorlat?

 

Fókuszban

Nyílások a falon – tűzgátló lezárások – hatalmas tűz
A magyar ipar második világháború utáni két legnagyobb tűzesete a Mikroeletkronikai Vállalatnál 1986-ban és az Elektroluxnál 1998-ban pusztító tűzben az értékek megsemmisülése jelentős részben a tűz átterjedésnek tulajdonítható. Az Elektrolux tűzesete a 2. világháború utáni legösszetettebb tűzoltói beavatkozást igényelte.

Vintze Balázs Technológiai szállítópályák tűzvédelmi lezárása                                                        
Az üzemek méretei és a kiterjedt technológiák a termékek mozgatását igénylik, amelyet szállítórendszerekkel valósítanak meg. Ezek normál üzemben áthaladnak a tűzszakasz határokon, azonban egy tűz érzékelése esetén a nyílásokat automatikusan le kell zárni, mégpedig az adott tűzgátló építményszerkezetre előírt teljesítménykövetelmény időtartamáig előírt teljesítőképességgel. Ez jelentős követelmény, amelyre a berendezés megfelelőségét valós méretű tűzteszttel kell igazolni. Ilyen megoldásokat mutat be szerzőnk.   

Djeska Endre Tűzgátló legördülő szerkezetek trendjei és konkrét megoldásai
Korunk épületei egyre magasabbak, egymáshoz közel, egyre nagyobb belső terekkel, egyre több üveggel épülnek. További építészeti kihívás, hogy ezek mellett egyre hatékonyabb megoldásokkal: kevesebb anyagból, minél rövidebb határidőben, speciális igényeket is kielégítve készüljenek. Milyen megoldásokkal próbálnak megfelelni ezen kihívásoknak a gyártók és a szakcégek?

 

Ténykép

Dr. Bérczi László, Daruk Anita A nyári időszakban bekövetkezett szabadtéri tüzek tapasztalatai    
Miben különbözött és miben tért el 2018-as nyár (június 1. és augusztus 31.) a korábbiaktól? Milyen rövid- és hosszú távú tényezők befolyásolták tűzesetek alakulását?  Melyek az időjárás hatásai? Milyen hatása van a tűzmegelőzés hatósági eszközeinek, a felelős társadalmi magatartás kialakítását célzó kampányoknak és fórumoknak a szabadtéri tüzek megelőzésében? Miben változott a társadalmi magatartás a lakosságtájékoztató prevenciós tevékenységek hatására?

 

Technika

Nemecz Péter, Szederkényi Nándor A sugárcsőtípusok fejlődése napjainkig                
A sugárcső óriási változáson ment keresztül. Másként kell gondolnunk az oltási hatékonyságra, a vízszükségletre, az oltástaktikára, a sugárcső által biztosított lehetőségekre. Mindez azonban csak akkor lehetséges, ha ismerjük a megtett utat és a technika adta mai lehetőségeket. Szerzőink összefoglalója jó kiindulópontja lehet a kérdés továbbgondolásának.

Nemecz Péter Szederkényi Nándor A normál nyomású tűzoltó sugárcsövek újdonságai    
A tűzoltó elsőszámú „fegyvere” a sugárcső. Kialakításától is függ, hogy miként vagyunk képesek kezelni olyan jelenségeket, mint a szúróláng, vagy a „flash over” jelenség. Fontos kérdés, hogy mennyi a másodlagos vízkár, képesek vagyunk-e nehezen elérhető zugokba célzottan oltóvizet juttatni, és ezt mind-mind a hatékonyságot növelése céljából. A másik fontos szempont beavatkozókat érő hőhatások mérséklése, és az ergonómiai szempontok figyelembevétele a kialakításoknál, mert ezek a megoldások jelentősen késleltetik a sugárvezető kifáradását.

Michal Bartnik A vízzel oltás új lehetőségei – vízköd normál nyomáson  
Az eddigi ismereteink szerint kis vízcseppméret, az alacsony vízszállítási teljesítmény az ultra magas nyomású vízsugár jellemzői. Szerzőnk adatai és gyakorlati oltási bemutatója alapján ezzel az innovációval újra kell gondolnunk a víz szerepét a tűzoltásban.

Nagy Gábor Heros - Mahindra GOA gyorsbeavatkozó
A BM OKF 2015-ben kérte fel a BM Heros Zrt-t egy olyan tűzoltó gépjármű műszaki kialakításának kidolgozására, amely alkalmas lehet az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek feladatainak ellátására. 2015 nyarán egy hasonló célokra tervezett, pick-upra épített cserefelépítményes gépjárművet már bemutattak. A továbbfejlesztés eredményeként egy teherbírásban, málházható térfogatban is új jármű született.

 

Tűzoltás-műszaki mentés

Tűzoltás taktikai szempontok hibrid és elektromos járműveknél
Napjainkban 14 gyártó 21 modelljéből választhatunk elektromos autót. A világban és a hazai fejlődésben is ezek számának dinamikus növekedésével számolhatunk. Ma mintegy 2200 elektromos és 5 ezer zöld autó közlekedik nálunk. A prognózisok szerint 2020-ban 30 ezer, 2030-ban 400 ezer várható, vagyis fel kell készülnünk az ezekkel kapcsolatos kihívásokra, amelyek döntően az akkumulátorokkal kapcsolatosak.

Dombrády Gábor Beavatkozást segítő információs tábla
A telefonon történő tűzjelzés során a hívásfogadók egy meghatározott protokollnak megfelelően megkezdik a bejelentő kikérdezését és a beavatkozás szempontjából releváns információk rögzítését elektronikus úton. Egy középmagas és magas épülettel kapcsolatos jelzés esetén számos kérdés lehet. Hogyan kaphatunk gyorsan lényeges információkat ezekről az épületekről?

Adorján Attila Tréningmegoldások a Drägertől
A Dräger név jól ismert Magyarországon az eszközeiről (légző, álarc, palack, kommunikáció, hőkamera, vegyvédő ruha, tűzoltósisak, gázdetektor), amelyek segítenek a beavatkozások során mind a tűzoltásban, mind pedig a veszélyes anyagok (HAZMAT) kezelésénél. Mindezek biztonságos, reális, megbízható felszerelések, amelyek bevetés során történő hatékony és készségszintű alkalmazása a gyakorlástól függ. Szerzőnk a Dräger mérnöki megoldásaira hívja fel a figyelmet.

 

Megelőzés

Bárányosné Ábrahám Rita Nagykonyhai oltórendszerek, avagy élet a főzésen túl
Az 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ megjelenésével hazánkban új beépített oltóberendezés létesítésének kötelezettsége jelent meg. Oly sok tűzvédelmi rendszerünkhöz hasonlóan, Amerikában már hagyománya és jól bevált szabályozása van e rendszereknek is, Európában azonban nincs szabályozott környezete a nagykonyhai oltórendszereknek. Melyek az alapvető teendők?

Bernhardt Veronika A kiürítési útvonalak jelölése – lehetőségek és gyakorlati megoldások II.
A kiürítési útvonalak jelölése, a színek és a jogszabályi háttér szerepe után a gyakorlati kérdéseket világítja meg szerzőnk. Menekülési útirányt jelző rendszerek (SWGS) és az elhelyezésük szabályai, lehetőségei. Melyek a jelekkel kapcsolatban felmerült fő követelmények? Mit tartalmaznak a megvilágítással kapcsolatos követelmények?

Mohai Ágota Építési területek tűz- és balesetvédelme I.
Az építési területek mind tűz-, mind balesetvédelmi szempontból magas kockázatot jelentenek, amit számos megtörtént eset támaszt alá. Két fő szempont indokolja a kockázatok csökkentését. Az emberi élet és egészség védelmének fontosságát jogszabályok is nyomatékosítják, de nem elhanyagolandó szempont az ilyen esetekben kimutatott nagy volumenű közvetlen és közvetett anyagi veszteség megelőzése sem. Az építési területek megfelelő tűz- és balesetvédelmének megteremtése egyértelműen a befektetők (építtetők), a kivitelezők, a biztosítók, a hatóságok, a munkavállalók és nem utolsó sorban a tűz- és munkavédelmi szakemberek közös érdeke.

Kiss Attila NMÉ – Szendvicsfal szerkezetek 30 perces tűzállósággal
Mintegy kétéves vizsgálati folyamat, benne több hőszigetelő anyagvizsgálati és homlokzati tűzterjedési teszt lefolytatásának eredményeként született, az ÉMI által kiadott Nemzeti Műszaki Értékelés 2018.09.12.-i érvényességi kezdettel. Az építészeti tűzvédelemben új megoldásokat lehetővé tevő NMÉ-ről számol be szerzőnk.

Lestyán Mária Az ÉME engedélyek korszakának vége – Mi a teendő?
A CPR rendelet (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról) 2013. július 01.-től hatályos. Hazánkban a rendelet hatálybalépését követően, a CPR rendeletben foglaltakra figyelemmel, 2013. július 19-étől az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályait a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet rögzíti. Az eddig kiadott építőipari műszaki engedélyek (ÉME engedélyek) 2018. június 30.-al érvényüket vesztették! Mi a teendő?

 

Fórum

Veresné Rauscher Judit, dr. Takács Lajos Gábor, Szikra Csaba FEMTC 2018 (Fire and Evacuation Modeling Technical Conference)  
Idén október 1-3 között negyedik alkalommal szervezték meg az USA-ban a tűzvédelmi modellezésre specializált konferenciát, ez alkalommal Washington DC mellett. Mivel a konferencia helyszíne a NIST Tűzvédelmi laboratóriumának közelében volt, így több kutató érkezett onnan, akik az FDS fejlesztésében is részt vesznek a kezdetek óta, emellett az utolsó napon látogatást szerveztek a laboratóriumba. Szerzőink a személyes benyomásaikat osztják meg az olvasókkal.

Polon 4000: egy biztos pont a tűzjelzésben               
Hosszú ideig tartó, nehézségekkel teli, rengeteg munkát és kitartást igénylő folyamat, mire egy új termék ismert, elismert márkává „érik”. Ezt az utat járta be a lengyel Polon-Alfa vállalat, amely több mint 60 évnyi tapasztalatával a tűzjelző rendszerek gyártásának meghatározó szereplőjévé vált.

Balogh Anita Szerver oltó rendszerek kialakítása
Az adatforgalom és adattárolás túlnyomó része ma már elektronikus formában történik. Az ehhez szükséges infrastruktúra védelme, működésének zavartalan fenntartása nélkülözhetetlen a mindennapi munkavégzéshez, pont ezért a szervertermek tűzvédelmére egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a beruházók.

ÉVOSZ Tűzvédelmi Tagozat – új szakmai szervezet
2018. október 11-én megalakult az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Tűzvédelmi Tagozata. A tagozat az ÉVOSZ a tűzvédelmi vállalkozások és az építőipari cégek közötti együttműködési fórumként kíván szolgálni. Az új tagozat ambiciózus célokat tűzött maga elé.

Fire Information Exchange Platform (FIEP)   
A londoni Grenfell-torony tragédiáját követően – 2017 szeptemberében – az Európai Bizottság a tűzbiztonsági együttműködés hatékonyabb formáját kezdeményezte. A FIEP célja, hogy elősegítse a tűzvédelmi információk és a legjobb gyakorlat tagállamok közötti cseréjét, valamint a tapasztalatok tanulságainak feldolgozását, a legjobb gyakorlat hasznosítását, s mindezeknek a szabályozásba való beépítésének segítését.

 

Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – megrendelés

Vissza

Ezt a hírt eddig 527 látogató olvasta.