Híreink

OKF szakmai tájékoztató – tetőtérbeépítés térelhatároló szerkezeteiről

2019. január 04. 11:17

Milyen burkolatok alkalmasak a tetőtérbeépítéseknél? – erről adott ki szakmai tájékoztatót a BM OKF Tűzmegelőzési Főosztálya. A védelmi célkitűzés egyértelmű: tűz esetén a beépített tetőtér szerkezetei legalább olyan tűzeseti viselkedéssel rendelkezzenek, mint amit a tetőfödémmel kialakított épület tetőfödéme biztosít, ideértve a szerkezeti állékonyságot és a tűz terjedésének gátlását, korlátozását. Az utólagos tetőtérbeépítések jelentős részénél a meglévő szerkezet faanyagú fedélszerkezet, azaz éghető anyagú. Mi a megfelelő faszerkezetek esetén? A tájékoztatót közöljük.


Szakmai tájékoztató tetőtérbeépítés térelhatároló szerkezeteiről  (2019. január 3.)

 

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 31. § (3) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza a tetőtérbeépítésre vonatkozó alapvető követelményeket:

„31. § (3) Tetőtér beépítése esetén a tetőtéri helyiségek és a tetőszerkezet között olyan térelhatároló szerkezetet, burkolatot kell kialakítani, amely tűzállósági teljesítménye teljesíti a tetőfödém tartószerkezetére előírt követelményt. A térelhatároló szerkezet tűzvédelmi osztálya A1-A2 legyen

a) KK mértékadó kockázati osztályú, a tetőtér szintjét nem számítva 4-nél több emeletes építmény,

b) MK mértékadó kockázati osztályú építmény esetén.”

Az idézett rendelkezés meghatározza a védelmi célkitűzést: tűz esetén a beépített tetőtér szerkezetei legalább olyan tűzeseti viselkedéssel rendelkezzenek, mint amit a tetőfödémmel kialakított épület tetőfödéme biztosít, ideértve a szerkezeti állékonyságot és a tűz terjedésének gátlását, korlátozását. Az utólagos tetőtérbeépítések jelentős részénél a meglévő szerkezet faanyagú fedélszerkezet, azaz éghető anyagú. A jellemző gyakorlati megoldás olyan tűzgátló burkolat, elhatárolás alkalmazását jelenti, amellyel az elvárt tűzeseti viselkedés igazolt módon biztosítható. A tűzállóságot a burkolat, elhatárolás, valamint annak tartó-, rögzítő szerkezete együtt biztosítja. A tartó-, rögzítő szerkezet lehet a fedélszerkezet önmagában vagy más szerkezettel együtt, illetve kialakítható a fedélszerkezettől függetlenül is.

A 31. §-ban szereplő, A1-A2 tűzvédelmi osztályra vonatkozó követelmény csak a térelhatárolásra, burkolatra vonatkozik (tehát pl. a gipszkarton lapra, építőlemezre), nem pedig a teljes, az elvárt tűzállósági teljesítményt biztosító építményszerkezetre. Faanyagú fedélszerkezet esetén a teljes építményszerkezet tűzvédelmi osztálya nem lehet kedvezőbb a B tűzvédelmi osztálynál, tekintettel arra, hogy az állékonysági (R) kritérium teljesülésében a fedélszerkezet faanyagú elemei (szarufák, szelemenek, stb.) elsődleges szerepet játszanak és az építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzőiről szóló, TvMI 11.1:2016.07.15 jelzetű Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 3.1.5. pontja szerint „Adott építményszerkezet OTSZ 14.§ szerinti tűzvédelmi osztálya arra a szerkezeti kialakításra (rétegrendre) vonatkozik, amelyre a tűzállósági határérték”.

A jogszabály a tetőfödém tűzállósági teljesítményét (REI-követelményét) veszi alapul az elvárt biztonsági szint megállapításánál, de nem tekinti automatikusan tetőfödémnek a beépített tetőtér térlefedését. Abban az esetben, ha a faanyagú fedélszerkezettel együtt vizsgálták a tűzgátló burkolatot, elhatárolást, az így megállapított tűzállósági teljesítmény eléri vagy meghaladja az elvárt időtartamot és a tűzvédelmi osztállyal kapcsolatos, előbbiekben részletezett elvárás is teljesül, akkor a fa fedélszerkezetet nem kell nem éghető anyagú tartó/rögzítő szerkezettel (pl. vasbeton koporsófödémmel) kiváltani, helyettesíteni.

 

BM OKF Tűzmegelőzési Főosztály

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 442 látogató olvasta.