Tanulmányok

Tanulmány

Pedagógus-továbbképzés és az ifjúság veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelése-oktatása
Írta: Dr. Hoffmann Imre - 2015-07-01
A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (Kat.) a veszélyek felismeréséről és a védekezési szabályok megismeréséről is rendelkezik. Az iskolai oktatás, nevelés talán ennek a feladatelemnek a legfontosabb megvalósítási terepe. A célkitűzések eléréséhez az első lépés egy jól kialakított pedagógus továbbképzési program kidolgozása és végrehajtása. Melyek ennek céljai és megvalósítási fázisai?


A természeti katasztrófák, a természeti kockázatok és az emberi kiszolgáltatottság elemzése
Írta: Dávidovits Zsuzsanna - 2015-07-01
A kockázatok, az emberi kiszolgáltatottság és a katasztrófák összefüggéseit vizsgálja szerzőnk főként az emberi kiszolgáltatottságra illetve az emberi reakciókra fókuszálva. Az emberiség ugyanis a teljes kiszolgáltatottságot csak a nagy ismeretlennel, azaz a természettel szemben érezte.


A közigazgatási és önkormányzati vezetők felkészítésének rendszere
Írta: Dr. Hoffmann Imre - 2015-07-01
A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (Kat.) a veszélyek felismeréséről és a védekezési szabályok megismeréséről is rendelkezik. A törvény végrehajtásának egyik új eleme: a jól működő felkészítési rendszert kiegészíteni egy Védelmi Bizottság Elnökei és a polgármesterek katasztrófavédelmi irányítási, vezetési feladatait feldolgozó programmal.


„Készülj fel!” - az OKF lakosságfelkészítési munkája
Írta: Dr. Hoffmann Imre - 2015-07-01
A katasztrófavédelmi szervezet a lakosságfelkészítés területét változó ritmusban, de folyamatosan alakította át. A kezdeti évek fő feladata az elődszervezetek eredményeire alapozó folytonosság fenntartása, a régi-új szervezet megismertetése a nyilvánossággal, a bizalom megerősítése volt. 2002 és 2005 között az egyes részterületek kidolgozása és a képzési anyagok fejlesztése, kiadása mellett folyamatosan zajlott a különféle szakterületi rendezvények, versenyek, bemutatók, tapasztalatcserék szervezése, a felnőtt és fiatal korosztály felkészítése.


A katasztrófa-elhárítás és tűzoltóságok technikai fejlesztése, kiemelt tekintettel a műszaki mentésekre
Írta: Dr Hoffmann Imre - 2015-07-01
Ma Magyarországon a leggyorsabban mobilizálható szervezet a tűzoltóság. A tűzoltóság beavatkozásainak mintegy 50 %-át a műszaki mentések adják, ami az elmúlt évben 29.347 regisztrált műszaki mentést jelentett. A beavatkozások megfelelő színvonalon tartása érdekében szükséges a technikai eszközök folyamatos fejlesztése, illetve felmerül a modern műszaki technika alkalmazásának igénye.Önkéntes katasztrófa elhárító alegység az osztrák hadseregben
Írta: Dr. Lits Gábor - 2015-07-01
Vadász szakasz, Műszaki szakasz, Helyreállító szakasz és Egészségügyi szakasz - ezek mind fegyvernemet, szakcsapatot jelentő ismert fogalmak. Az osztrák hadseregben azonban van egy „Katasztrófa elhárító szakasz”. Csak kevesen tudják, hogy milyen feladatokat látnak el és mire képesek? A kizárólag önkéntesekből álló szakasz a hivatásos állományból áll össze.


Elektromos tüzek kárainak csökkentése
Az ipari területen keletkezett elektromos tüzek általában a termelés megszakításához vezetnek, és mivel a rövid időn belüli pótlásuk szinte lehetetlen, nagy károkat okoznak. Milyen módszerekkel csökkenthetjük a károkat és ezzel a termelés kiesést?


A Seveso II. EU Irányelv 2009. évi végrehajtása
Írta: Dr. Hoffmann Imre - 2015-07-01
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni védekezésről szóló jogi szabályozás végrehajtásában lezárult egy újabb három éves időszak. Erről – az előírásoknak megfelelően Magyarország 2009. szeptemberében tette meg aktuális három éves jelentését a 2006-2008 közötti időszakról az EU felé.
Mit tett hazánk a Seveso II. EU Irányelv teljesítését szolgáló szakfeladatok végrehajtásában? Szerzőnk ennek az időszaknak a 2009. évi szakfeladatainak végrehajtását összegzi.


Tűzoltói énkép-manifesztáció verseny szituáció kapcsán
Írta: Kozák Mónika - 2015-07-01
2009. október 6-án Szolnokon rendezték meg a VII. Országos Tűzoltó Szakmai vetélkedő országrészi selejtezőjét. Ebben a versenyhelyzetben vizsgálták a tűzoltók énképét. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok csapattagjai közül a gyakorlati versenyszámban résztvevő első két beavatkozó töltött ki jelölőlapot. A vizsgálat eredményeit adjuk közre.


A 2009. évi katasztrófavédelmi ADR ellenőrzések és bírságolások végrehajtásának tapasztalatai
Írta: Dr. Hoffmann Imre - 2015-07-01
Cikkünk a 2009. évi időszakra vonatkozóan a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésével, a veszélyes áru szállítás telephelyi ellenőrzésével, valamint az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásával kapcsolatos tapasztalatokat foglalja össze.


A vöröskereszt és vörösfélhold társaságok nemzetközi szövetségének katasztrófavédelmi rendszere
Írta: Sáfár Brigitta - 2015-07-01
Szerzőnk a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) tevékenységének vizsgálatához elemzi a Vöröskereszt Mozgalom katasztrófák megelőzésére és a bekövetkezett katasztrófák hatásainak enyhítésére folytatott világméretű munkáját. A világban történt katasztrófák tanulmányozása során bemutatja a Nemzetközi Szövetség katasztrófavédelmi tevékenységét a különböző katasztrófa-válaszadási mechanizmusokon keresztül.


A lángérzékelők helye a tűzérzékelésben
Írta: Szűts Jenő - 2015-07-01
Az éghető anyagokat előállító, feldolgozó, tároló és szállító iparágakban a tüzek általában lángoló fázissal indulnak. Itt a védelem nagyon megbízható és nagyon korai lángérzékelést igényel. Ezeken a területeken az optikai lángérzékelők a tűz észlelésére legalkalmasabb eszközök, hiszen a kis méretű, még kialakulóban levő tüzeket is nagy távolságból képesek észlelni.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74