Híreink

Megjelent a Védelem Tudomány 2022/1. száma

2022. január 31. 08:05

A hetedik évfolyam első száma: 24 szerző 13 tanulmánya, 314 oldalon! A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács konferenciáján elhangzott előadások írásait és a világra kitekintve az oktatás, a Covid és a kockázatok felmérésének izgalmas kérdéseit ismerhetjük meg. Néhány kulcsszó: homlokzati tűzterjedés, lakástüzek, takarmányok öngyulladása, hatósági feladatok, időjárás, operatív törzs, Covid - online oktatás, vízellátás, etika.


Tűzvédelem

Tóth Péter László A HOMLOKZATI TŰZTERJEDÉS VIZSGÁLATI MÓDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE 

Nagy László Zoltán LAKÁSTÜZEK KELETKEZÉSE ÉS TERJEDÉSE

Nagy Rudolf TAKARMÁNYOK ÖNGYULLADÁSI PARAMÉTEREINEK STANDARTIZÁLT KÍSÉRLETI MEGHATÁROZÁSA

 

Iparbiztonság

Lakatos Bence Roland A KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATRENDSZER MŰSZAKI, TECHNOLÓGIAI HÁTTERÉNEK AZ ELEMZÉSE, A TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIZSGÁLATA

Balogh Róbert A HATÓSÁGI FELÜGYELET SZEREPE A BELVÍZI VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

 

Polgári Védelem

Bérczi László, Kállai Krisztina A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖVETKEZTÉBEN MEGJELENŐ TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KEZELÉSE A SENDAI KERETEGYEZMÉNY ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT IRÁNYELVEK ALAPJÁN

Győző-Molnár Árpád OPERATION OF DISASTER MANAGEMENT OPERATIONAL STAFF DURING THE ELIMINATION OF EXTRAORDINARY WEATHER EVENTS / KATASZTRÓFAVÉDELMI OPERATÍV TÖRZSEK MŰKÖDÉSE A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK FELSZÁMOLÁSA SORÁN

 

Vízügy, vízvédelem

Chidinma Iheanetu, Roman Tandlich WATER PROVISION UNDER THE COVID19 LOCKDOWN CONDITIONS: SNAPSHOT OF MICROBIAL QUALITY OF ALTERNATIVE SOURCES, THE ASSOCIATED COSTS AND CARBON FOOTPRINTS / VÍZELLÁTÁS A COVID19 OKOZTA LEZÁRÁSOK IDEJE ALATT: PILLANATFELVÉTEL AZ ALTERNATÍV FORRÁSOK MIKROBIÁLIS MINŐSÉGÉRŐL, A KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEKRŐL ÉS A KARBONLÁBNYOMRÓL

 

Humán igazgatás, képzés

Ürmösné dr. Simon Gabriella, Kovács Éva AZ ONLINE OKTATÁS HATÉKONYSÁGA A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KARON AZ OKTATÓK ÉS A HALLGATÓK SZEMÜVEGÉN KERESZTÜL – EGY KVANTITATÍV KUTATÁS EREDMÉNYEI

Antal Papp, Imre Berki, Galina Vlagyimirovna Horváth  THE HISTORY OF HUNGARIAN FIREFIGHTER TRAINING FROM THE BEGINNING TO THE CHANGE OF REGIME /  A MAGYAR TŰZOLTÓKÉPZÉS TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL A RENDSZERVÁLTÁSIG

 

Fórum

Hózer Benjámin MAGASBÓL MENTŐ ESZKÖZÖK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE II.

Zezhao Liu, Rui Ma, Huijia Wang THRESHOLD TESTING BASED ON PUBLIC SAFETY RISK: AN EXPERIMENTAL SIMULATION BY SUPPORT VECTOR MACHINE METHOD AT THE REGIONAL LEVEL, CHINA / KÖZBIZTONSÁGI KOCKÁZATON ALAPULÓ KÜSZÖBVIZSGÁLAT: KÍSÉRLETI SZIMULÁCIÓ SZUPPORT VEKTORGÉPI MÓDSZERREL REGIONÁLIS SZINTEN KÍNÁBAN

Chidinma Iheanetu, Iveta Zvercová, Felix K. Donkor, Martin Krause, Roman Tandlich CITIZEN SCIENCE AS AN ETHICAL AND MULTI-DISCIPLINARY APPROACH FOR DISASTER RISK MANAGEMENT AND IMPLICATIONS FOR EDUCATION OF HUMANITY DURING COVID19 / A POLGÁRI TUDOMÁNY ETIKUS ÉS MULTIDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉSE A KATASZTRÓFAKOCKÁZAT-KEZELÉSBEN, VALAMINT JELENTŐSÉGE AZ OKTATÁSBAN A COVID19 IDEJÉN

 

A Védelem Tudomány 2022/1. száma ide kattintva böngészhető.

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 770 látogató olvasta.