Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Kérjük, hogy az alábbi feltételeket figyelmesen olvassa el. Ne nyissa ki a site-ot, ha az alábbi feltételekkel nem ért egyet. A site bármely oldalának megnyitásával az itt megadott feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Információk és anyagok használata:
A www.vedelem.hu web-oldalain megjelenõ cikkek, tanulmányok, információk, adatok, a szerzők kutatási-szakmai megállapításai, azok kizárólag szakmai tájékoztatásul szolgálnak. A különböző újdonságok bemutatása a szakmai információ szerzés elősegítését szolgálja.
Arra törekszünk, hogy ezeket az információkat folyamatosan frissítsük, de az oldalainkon feltüntetett valamennyi információ felhasználása a felhasználó saját felelősségére történhet. Segítségképpen az anyagok keletkezési idejének közlésére is törekszünk. A szerkesztőség más nyilvános forrásból is gyűjt adatokat, amelyek összevetésével is a pontosságot erősíti.
Az információk felhasználása előtt, javasoljuk győződjön meg hivatalos jogforrásból (Magyar Közlöny, MSZ-EN, stb.) annak pontosságáról, esetleges módosításáról.

Szerzői jog és az anyagok felhasználása:
A www.vedelem.hu web-oldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom – a hivatalos jogforrásokból idézett szövegek kivételével -, továbbá azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. A honlapon megjelentetett tartalom a szakmai ismeretterjesztést szolgálja, így az írások bármilyen formában történő felhasználása a személyes használat mértékéig engedélyezett, a forrás pontos megjelölésével. A szerkesztőség fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja. Ebben az esetben, kizárólag forrás hivatkozással  jogosult a honlap így többszörözött részének további  felhasználására. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A kárfelelősség kizárása:
A www. vedelem.hu nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vagy más hasonló okból származnak.
 
Az adatok nyilvánossága:
A www.vedelem.hu weboldalra látogató által a honlapon keresztül eljuttatott bármely információ a szerkesztőség részéről szabadon felhasználható. Azok a szakmai nyilvánosság számára íródtak, így a szerkesztőséget nem köti semmilyen titoktartási kötelezettség, a hozzá eljuttatott információkra vonatkozóan, kivéve, ha ilyen megállapodás születik, vagy jogszabály így rendelkezik.

A személyes adatok védelme:
A
www.vedelem.hu bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Ha a felhasználó bármely személyes adatát eljuttatja a szerkesztőséghez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a szerkesztőség nyilvántartsa és kezelje.

A cégek által a szerkesztőségbe eljutatott információkkal hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a szerkesztőség azok személyes, vagy céges adatait nyilvántartsa és kezelje, továbbá a www.vedelem.hu honlapon nyilvánossá tegye.
A szerkesztőség a szerzők, felhasználók és a cégek által megadott adatokat más cég részére, más célból nem adja át, azokat bizalmasan kezeli.
A szerkesztőség bármely a közlő által nem a nyilvánosságnak szánt adatát titokként kezeli.