Híreink

Nemi esélyegyenlőségi tréningek a katasztrófavédelemnél

2016. december 19. 08:37

A képzések a HU11-0006-PP3-2013 azonosítószámú, „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” című projekt keretében a Norvég Alap támogatásával valósultak meg, amelyek fő célja a nemi esélyegyenlőség elősegítése a katasztrófavédelem szervezetében.


A képzéseket a BM OKF konzorciumi partnere, a jogutóddal megszűnt Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság szervezte. A felkészítésen a kollégák amellett, hogy tájékoztatást kaptak a kérdéskör szabályozási rendszeréről, a hazai helyzetről, interaktív feladatokat is megoldottak.

Az egyenlő bánásmód elve az európai integráció kezdetétől fogva fontos szerepet játszik a közösségi jog alapelvei között. 1957-ben a Római Szerződés 119. cikke még azt mondta ki, hogy a nők és a férfiak egyenlő munkáért egyenlő bért kapjanak, a nemek közötti esélyegyenlőségi törekvések azonban az utóbbi évtizedek folyamán tovább erősödtek. Magyarországon a többi között az európai uniós csatlakozás közelsége, illetve a Nyugat-Európában bevett szakmapolitikai trendek hatására 2002-ben fogalmazódott meg az igény az esélyegyenlőség intézményesítésére – megalakult az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal, az országos Esélyek Háza hálózat, illetve 2003-ban törvény született az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról.

Az esélyegyenlőségi politika egyik irányzata a „gender mainstreaming”, amely célja a társadalmi normarendszer átalakítása, az egyenlőtlenségek strukturális és intézményes okainak orvoslása annak érdekében, hogy ne termelődjenek újra az egyenlőtlenségek. Az irányzat célja az is, hogy a felelős mindennapi döntéshozók felülvizsgálják, fejlesszék, értékeljék a közpolitikai eljárásokat úgy, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontja beépüljön a közpolitikába, annak minden területén, a döntéshozatal minden szintjén és stádiumában.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a korábbi pozitív intézkedésein, kezdeményezésein túl 2016-ban a Norvég Alap közreműködésével megvalósuló, „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” elnevezésű projekt keretében kidolgozta az új gender stratégiáját, illetve a hozzá kapcsolódó akciótervét is, amely a témát érintő rövid-, közép- és hosszú távú célok megvalósításának lépéseit foglalja össze. A stratégia és az akcióterv célja, hogy elősegítse a katasztrófavédelmen belül a nemi esélyegyenlőség fejlesztését. 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon október 24-28. között húsz tréning valósult meg, amelyeken a központi állomány tagjai közül százötvennégyen vettek részt. November 21-24. között összesen harminc tréninget tartottak országszerte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon. A képzéseken délelőttönként az őrsök állománya, délutánonként pedig az önkormányzatok közbiztonsági referensei vettek részt, alkalmanként tíz-tíz fővel, így összesen háromszáz szakember képzése valósult meg a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon.

A résztvevők a képzés során betekintést nyerhettek az esélyegyenlőséget érintő európai uniós és hazai jogi, illetve a szervezeti szabályozási rendszerbe. Megismerhették az utóbbi évek ilyen irányú törekvéseit, azok pozitív hatásait. A tréning során számos interaktív feladatot oldottak meg a jelenlévők, amelyek célja az volt, hogy a munkatársak érzékenyebbé váljanak a témával kapcsolatban, ismerjék meg az uralkodó sztereotípiákat, vizsgálják meg a jelenlegi magyarországi helyzetet és az együttgondolkodás során megszerzett ismereteiket később építsék be mindennapi munkájukba, saját döntéshozatali folyamataikba. 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1215 látogató olvasta.


 

Kapcsolódó képek: