Híreink

Nemzetközi tűzvizsgálati konferencia Budapesten

2016. június 09. 15:13

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nemzetközi tűzvizsgáló konferenciát tartott május 25-26-án Budapesten, tizenhárom európai ország és az Amerikai Egyesült Államok szakértőinek részvételével. A rendezvényen minden ország bemutatatta hazája tűzvizsgálati rendszerét, a legjobb gyakorlatokat és a bevált módszereket. Az előadásokon elhangzottak összefoglalását tesszük közzé, azzal hogy azok ismertetésre a Védelem Tudomány következő számában kerül sor.


A TŰZVÉDELEM HELYE ÉS SZEREPE MAGYARORSZÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZERÉBEN

Dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy, mb. főigazgató

A nemzetközi konferenciát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízott főigazgatója, dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy nyitotta meg. A konferencia azzal a céllal célja, egyrészt, hogy a hazai tapasztalatok kiegészülhessenek a külföldi szakértők tudásával, másrészt egyfajta kezdeményezés egy olyan fórum létrehozására, amely alkalmat ad arra, hogy a különböző nemzetek tűzvizsgálói kicserélhessék tapasztalataikat.

 

STRUCTURE, ORGANIZATION AND DUTIES OF FIRE SERVICES IN HUNGARY

Dr. Bérczi László tű. ddtbk.

A főigazgató után dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő áttekintést adott a hazai katasztrófavédelem rendszeréről, a megújult, új szemléletű Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

 

A TŰZVIZSGÁLAT GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON

FIRE INVESTIGNATION INT HE SYSTEM OF FIRE PROTECTION

Varga Ferenc tű. ddtbk.

Varga Ferenc tű. dandártábornok a tűzvizsgálat hazai gyakorlatáról tartott átfogó előadást, bemutatva a főváros tűzvizsgálói tevékenységét, a tárgyi, személyi feltételeket. A fővárosi igazgató több esettanulmányt is a hallgatóság elé tárt, beszélt arról a 2009 decemberi, Soroksári úti tűzről, amely egy kozmetikai termékeket gyártó cég raktárában keletkezett.

 

MÉRNÖKI MÓDSZEREK A TŰZVIZSGÁLATBAN
ENGINEERING METHODS IN FIRE INVESTIGATION

Érces Gergő tű. szds.

A tűzvizsgálatban alkalmazható mérnöki módszerekről Érces Gergő tű. százados beszélt, kitérve arra, hogy a jövőben az épületinformációs modellezés és a digitális állam összefonódásából a közösségi háló analógiájára egy úgynevezett tűzvédelmi háló is létrejöhet.

 

RULES FOR FIRE PROTECTION IN AUSTRIA

Herbert Hasenbichler, Ausztria,

Ausztria képviselője bemutatta, milyen rendszerben és tagozódásban működik náluk a megelőzés, illetve részletesen szólt az alkalmazott építészmérnöki irányelvekről.

 

METHODOLOGY AND APPARATUSES FOR CAUSE DETERMINATION OF FIRE RISE IN CONSEQUENCE OF ELECTRICAL WIRING FAILURE

COMMISSAR ENG. HRISSIMIR DOCHEV, Bulgária

Bulgária küldötte előadásában elsősorban az elektromos tüzekkel foglalkozott.

 

QUALIFIED FIRE INVESTIGATOR TRAINING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Olga Gorovykh, Professor, Fehéroroszország

A Fehéroroszországból érkezett szakember hazája tűzvizsgálói képzésének rendszerét, szintjeit mutatta be.

 

FIRE INVESTIGATION IN CZECH REPUBLIC

Lt-Col. Jakub Škoda, Capt. Lukáš Hřebačka, Csehország

A cseh előadó az ottani rendszer ismertetése mellett szólt a tűzvizsgálói képzésről, a náluk használatos felszerelésekről, a tűzvizsgálatot segítő kutyákról, illetve beszámolt a statisztikai adatok alakulásáról.

 

THE ROLE AND PRIORITY AREAS ON RESCUE SERVICES FIRE INVESTIGATION IN FINLAND

Mr. Jarkko Jäntti, Risk Manager, M. Eng., Regional Rescue Department of Central Finland, Finnország

Finnország képviselője bemutatta országa mentőcsoportjait, a tűzvizsgálat struktúráját és beszélt arról, hogy az elmúlt öt évben több kiemelt területtel is foglalkoztak, így például a tüzek áldozatai és sérültjei számának alakulásával, az ápolási otthonokban keletkezett tüzekkel, a füsttel telt lépcsőházak problematikájával, a kémény- és kandallótüzekkel, valamint a földfelszín alatti helyiségek tüzeivel

 

FOREST FIRE INVESTIGATION

Lieutenant Colonel Kalogeropoulos Christos, Görögország

A Görögországból érkezett szakértő tájékoztatást adott az elmúlt évek statisztikáiról, a mezőgazdasági tüzek alakulásáról. Részletesen foglalkozott a gyújtogatókkal, felvázolta jellemzőiket, beszélt a tűzterjedés jeleiről, a keletkezési okokról.

 

FIRE INVESTIGATION PRACTICE IN LITHUANIA

Col. Artur Raskov, Maj. Aurelijus Cesunas, Litvánia

A litván szakember bemutatta a tűzvizsgálati struktúrát és a különböző eseteket vizsgálók feladatait.

 

FIRE INVESTIGATION BY THE DUTCH FIRE BRIGADE

Folkert van der Ploeg, Hollandia

Hollandia képviselője a szabadtéri tüzekkel kapcsolatos speciális holland eljárásokkal ismertette meg a hallgatóságot, illetve bemutatta tűzoltói kiképzőbázisukat, kiemelve a tűzvizsgálók felkészítésére szolgáló módszereket.

 

FIRE INVESTIGATION IN POLAND ACTUAL SITUATION AND POSSIBLE TRENDS

Daniel MALOZIEC, Seweryn BRZOZOWSKI, Lengyelország

Lengyelországban nem a tűzoltók folytatják le a tűzvizsgálati eljárást, ők csak előzetes okokat fogalmazhatnak meg. A statisztikai adatok és a tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a rendszeren változtatni kellene. Az előadó vázolta azokat az elképzeléseket is, amelyeket e változtatásra dolgoztak ki, emellett szólt a high-tech alapú tűzvizsgálat megteremtéséért indított kutatási projektről is.

 

FIRE INVESTIGATION IN THE UNITED KINGDOM

Chris Blacksell, Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyságban a tűzoltóságoknak nem kötelességük, de törvény adta joguk a tűzvizsgálat, derült ki a szigetország szakemberének előadásából. Az angol tűzoltóparancsnokok nemzeti szövetségén belül tűzvizsgálói stratégiai csoport működik, a szakemberek számos területen folytatnak kutatást. A cél, hogy egységes eljárási rendet dolgozzanak ki, és a megelőzés a leginkább kiszolgáltatott emberekre koncentráljon.

 

NFPA® FIRE INVESTIGATION HIGHLIGHTS AND THE STANDARDS THAT SUPPORT YOUR INDUSTRY!

Donald Bliss VP, Field Operations, Michael Wixted Emergency Services Specialist, Amerikai Egyesült Államok

Az Egyesült Államokban létrehozott Nemzeti Tűzvédelmi Szövetséget, annak tűzvizsgálati céljait, illetve részletesen mutatták be az előadók és szóltak a tűz és robbanás utáni vizsgálathoz, valamint a tűzvizsgálók szakképzéséhez készített útmutatókról.

 

THE FOREST AND WILDFIRE SEASON IN CROATIA

Slavko Tucaković

A horvát országos tűzoltó parancsnok részletes adatokkal mutatta be hazája erdő és vegetációs tűzeseteit és az ellenük való védekezés módszereit.

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1358 látogató olvasta.


 

Kapcsolódó képek: