Kapcsolat

Kapcsolat

szerkesztoseg@vedelem.hu

VÉDELEM, 7401 Kaposvár, Pf.: 71.

Tel.: (+36-82) 528-994

 

Szerzőink figyelmébe

A szerkesztőbizottság a beküldött tanulmányokat értékeli, majd – elfogadásuk esetén – a felkért két lektornak véleményezésre megküldi. A lektorok – anonimitásuk megőrzése érdekében – véleményüket a szerkesztőbizottságnak küldik meg. A szerkesztőség a lektori vélemények ismeretében konzultál a szerzőkkel az észrevételekről, s szükség esetén azok figyelembevételével átdolgozott tanulmányt a szerkesztőbizottság közlésre elfogadja. Lektorként az egyes szakterületek kiváló szakemberei működnek együtt szerkesztőbizottságunkkal.

Belátjuk, hogy ez a folyamat sokszor több időt vesz igénybe, ezért kérjük szerzőink megértését a megküldött és közlésre elfogadott publikációkkal kapcsolatban kialakuló esetleges hosszabb átfutási idő miatt.

 

Egyéb kéréseink

 • A tanulmányok terjedelme nem korlátozott, azonban érdemes törekedni a feszes megfogalmazásra, s a téma ábrákkal, fotókkal, rajzokkal történő illusztrálására.
 • A cikkekhez kérünk mellékelni: egy max. 15 soros rezümét (abstract) magyar és angol nyelven; 4-5 kulcsszót; a cím angol nyelvű fordítását; a cikkben szereplő képeket (ábrákat) külön mellékletekként is.
 • A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerző(k) eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek.
 • Az írásművekben lévő idézeteknek meg kell felelniük a hatályos 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvénynek. 

A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a megjelentetésre szánt írásművet - külön indoklás nélkül - megjelenésre alkalmatlannak ítélje. Az ilyen cikkeket nem küldi vissza, és nem őrzi meg.

 

A cikkekkel szemben támasztott formai elvárások

 • (Szerző(k): Nagy András – Kovács Lázár (12 pontos Times New Roman félkövér, kisbetűkkel, balra zárva.)
 • A szerző(k) intézménye, e-mail címe (12 pontos Times New Roman félkövér, kisbetűkkel, balra zárva.)
 • Cikk címe: (14 pontos New Times, félkövér, kisbetű, középre zárt.) A szövegtörzs Times New Roman 12 pontos betűből kell kialakítani.
 • Sorköz szimpla. A második és minden további új bekezdést 0,5 cm kell behúzni.
 • Bekezdések előtti térköz 12 pt.
 • Fejezetcím: (14 pontos Times New Roma, normál, nagybetű, középre zárt.)
 • Ábrákat és/vagy képeket középre rendezve, a képaláírást a kép/ábra alá középre Times New Roman 12 pontos betűből kell elkészíteni.
 • Ábrá(ka)t és/vagy képe(ke)t külön is csatolni kell (lehetőség szerint jpg vagy png formátumban)
 • Irodalmi hivatkozás: Kétféle hivatkozási módszert alkalmazhatunk: a számozott hivatkozást, ill. a név szerinti hivatkozást. A szerzők a cikk témájától függetlenül szabadon választhatnak a kétféle módszer között. Számozott hivatkozások. A hivatkozásokat a szövegben való előfordulásuk sorrendjében számozzuk, a szövegben a hivatkozási számot szögletes zárójelben tüntetjük fel, pl. [12].