Tanulmányok

Tanulmány

A CPR rendelet bevezetésének hatásai a tűzvédelmi tervezésre – látlelet és terápia javaslat
Írta: Lestyán Mária - 2024-07-18
Hogyan hatott a CPR rendelet a tervezői, kivitelezői tevékenységre? Milyen hatásai vannak a nem megfelelő építési termék- és szerkezetismeretnek az épületek tűzvédelmi helyzetére? Erre keresi a választ Lestyán Mária szakdolgozata. Közben tudjuk, hogy már a CPR rendelet módosítása is megjelent, és az EU energiahatékonyságról szóló irányelve (EPBD) is itt kopogtat. Mindennek tükrében különösen fontos az eddig megtett út elemzése.

Mentő tűzvédelmi nemzetközi statisztikai adatok feldolgozása
Írta: Dr. Horváth Galina, Dr. Bleszity János - 2023-10-31
A Nemzetközi Tűzoltó Szövetség (CTIF) Tűzvédelmi Statisztikai Központja (Center of Fire Statistics, továbbiakban: CFS) 1995 óta rögzíti, illetve elemezi a tűzoltói beavatkozásokkal kapcsolatos adatokat. Az elmúlt évtizedek alatt összegyűjtött információk egyértelműen alátámasztják azt az állítást, hogy a tűz- és káresetek egyre nagyobb veszteséget okoznak az ipari országok gazdaságának: a kár nagyságát a GDP 1 % -a körüli értékre becsülik

A megterhelések által okozott egészségkárosodások hatásának mérséklését és a rehabilitáció folyamatának gyorsítását biztosító lehetőségek vizsgálata a rendvédelmi szerveknél
Írta: Dr. Vásárhelyi-Nagy Ildikó, Dr. Vass Gyula, Dr. Kóródi Gyula - 2023-10-31
Jelen tanulmányban a szerzők a szolgálati idő alatt megjelenő, elsősorban mozgásszervi problémák következményeinek csökkentésére szolgáló eljárásokat vizsgálják, melyek támogatják a visszatérés folyamatát és csökkenthetik azt a rehabilitációs időt, amíg a dolgozót a szolgálatból nélkülözni kell.

Vízminőségi kárelhárítás bemutatása a Maconkai-tározónál a 2022-es vízhiányos időszak eseményein keresztül
Írta: Márton Attila - 2023-08-31
A 2022-es vízhiányos időszak országszerte okozott vízminőség problémákat a felszíni vizeinknél, ennek egyik tankönyvi példája a Maconkai-tározónál történt nyár végi eset volt. A halpusztulást követően vízpótlással és levegőztetéssel próbálták orvosolni a szakemberek a problémát és sikeresen el is kerülték a további károkat. A cikkben bemutatom a kárelhárítás menetét és a mérések alapján a problémák okait is feltárom, ezen felül értékelem az elvégzett beavatkozásokat is. Kulcsszavak: vízkészlet-gazdálkodás, vízminőségi kárelhárítás, tározó, vízpótlás

Történelmi árhullám hatásainak vizsgálata a Hasznosi tározó esetében
Írta: Márton Attila - 2023-08-31
2005-ben extrém árhullám vonult le a Kövicses-patakon, ami nagy károkat okozott a Hasznosi tározó környezetében. Azóta több fejlesztés is történt a tározón, így érdemes vizsgálni milyen hatása lenne a mai körülmények között egy történelmi mértékű árvíznek. Az eredményeim alapján látható, hogy megfelelő időelőny esetén biztonságosan kezelhető a korábban nagy károkat okozó szituáció. Kulcsszavak: vízkészlet-gazdálkodás, árvíz, tározó, előrejelzés

Rendkívüli időjárási körülményekkel kapcsolatos tűzoltói beavatkozások Bács-Kiskun vármegyében – viharkárral összefüggő műszaki mentések
Írta: Gyapjas János - 2023-08-30
A tömeges viharkárok okozta veszélyeztetettség egyértelműen növekszik. Szerzőnk megvizsgálta a Bács-Kiskun vármegyei viharkárokkal összefüggő műszaki mentések adatait, megoszlását és összegezte a műszaki mentések tapasztalatait. Mindezek alapján javaslatokat tett a felkészülés, megelőzés és a beavatkozások hatékonyságának növelése érdekében. Különösen figyelemre méltó ez ahol az elmúlt időszak legnagyobb tűzesetei előfordultak. (A cikket angol nyelven közöljük)

Tűzoltó egyenruházat a dualizmus időszakában
Írta: Dr. Berki Imre - 2022-12-02
A kiegyezést követően megnyílt a közjogi lehetősége a magyar tűzoltás rendszere újjászervezésének. A magyar nemzet azt viszonylag rövid időn belül társadalmi önszerveződés formájában valósította meg. A szervezeti keretek kialakítása után a módszerek, a képzés és a formai elemek egységesítésére került sor. Az egyenruházatot mutatja be szerzőnk.

Függőleges tűzterjedés vizsgálata homlokzatról tetőszerkezetre
Írta: Jankus Bence - 2022-10-24
A 2021. évi Dr. Balogh Imre emlékpályázaton dolgozatával különdíjat kapott Jankus Bence okl. építészmérnök, okl. tűzvédelmi tervezési szakmérnök, a „Függőleges tűzterjedés vizsgálata homlokzatról tetőszerkezetre” című pályaművével.

A beavatkozó állomány háttértámogatásának fejlesztési lehetőségei
Írta: Szüts Tamás - 2022-10-20
A 2021. évi Dr. Balogh Imre emlékpályázaton dolgozatával különdíjat kapott Szüts Tamás tű. őrnagy, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletvezetője „A beavatkozó állomány háttértámogatásának fejlesztési lehetőségei, a műveletirányító ügyeletek vonatkozásában” című pályaművével. A dolgozatot teljes terjedelmében közöljük.

Új perspektívák a magasból és mélyből mentő képességekben
Írta: Dr. Nóta József - 2022-08-04
A 2021. évi Dr. Balogh Imre emlékpályázatra írt tanulmányával különdíjat érdemelt ki dr. Nóta József tű. alezredes úr a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője. A dolgozat azért is különösen figyelemre méltó, mert egyre fontosabbá váló feladatkörben mutat rá az új lehetőségekre.

A tűzoltói beavatkozásokat elősegítő műszaki megoldások a vízforrások környezetében
Írta: Kalocsa Márió - 2022-06-03
A 2021. évi Dr. Balogh Imre emlékpályázaton dolgozatával első díjat nyert és ezzel megkapta az aranygyűrűt Kalocsa Márió tű. őrmester úr, a Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, VIII. Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltója „A tűzoltói beavatkozásokat elősegítő műszaki megoldások a vízforrások környezetében” című pályaművével. A dolgozatot teljes terjedelmében közöljük.

Működőképesség-megtartó kábelrendszerek műszaki-technikai követelményeinek vizsgálata
Írta: Nagy Rudolf, Krepuska András - 2022-05-09
Ahhoz, hogy egy villamos tűzvédelmi berendezés teljesíteni tudja a vele szemben támasztott üzembiztonsági követelményeket, a megállapított ideig biztosítani kell a működtetésükhöz szükséges villamos energiaellátást. Ezért a kábelrendszereket tűz esetén is a funkcióját meghatározott ideig megtartani képes nyomvonalon vezetve kell kialakítani. Szerzőink a nyomvonalnak kialakításához szükséges szabályozási és szabványossági kérdéseket vizsgálják.


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75