Tanulmányok

Tanulmány

A tűzvédelmi tanúsítási rendszer működése Magyarországon
A tűzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tűzoltó-technikai terméket, tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést lehet, amely megfelel a tűzvédelmi biztonságossági követelményeknek. A megfelelőséget kijelölt tanúsító szervezet tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványával, valamint vizsgálatok elvégzéséről készült vizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolni. A termékre előírt tanúsítvány beszerzésével kapcsolatos - a gyártóra, forgalmazóra, a tanúsító szervezetre vonatkozó - előírásokat a 15/2004 (V.28.) BM rendelet tartalmazza.

Kórházi tűzoltási tervek
Írta: Heizler György - 2015-07-01
A korházak speciális intézmények ahol a tűzoltás tervezésére, a betegek állapota, ismerethiánya és mozgásképessége miatt, különös figyelmet kell fordítani, sőt az általános gyakorlattól némileg eltérő, azt kiegészítő szabályokat kell alkalmazni. Ezeket próbálja számba venni a dolgozat szerzője, azok továbbgondolására számítva.

Mozgáskorlátozott személyek menekítése
Írta: Heizler György - 2015-07-01
A régi pavilonrendszerű hagyományosan falazott maximálisan 3-4 szintes nagylépcsőházas, tagolt elhelyezésű épületek helyett ma a modern építőanyagokkal - technológiákkal épített középmagas épületek épülnek. Ezeket ellátják modern épületgépészeti és kórháztechnikai berendezésekkel (szellőzőberendezés, oxigén és gázellátó rendszer, elektromos erőátviteli rendszer stb.) amelyek egy alapvetően újszerű térszemlélettel megkomponált közegben jelentkeznek.

A tűzoltóságok működése Németországban
Írta: Horváth Árpád - 2015-06-29
A hivatásos tűzoltóságok szolgálatszervezésében napi problémák jelentkeznek. Milyen szervezési megoldásokat alkalmaznak Németországban?


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75