Tanulmányok

Tanulmány

Tűzátjelzés az OTSZ hatályba lépése után
Írta: Tarnaváry Zoltán - 2015-07-01
Az új OTSZ számos új szabályozása közül most az automatikus tűzjelző berendezésekhez kapcsolódó tűz- és hibajelzések automatikus átjelzésének, valamint a táv felügyeletének követelményeivel ismerkedhetünk.

Tűz- és füst terjedése panelépületben: panel épület tűzvédelmi helyzetének elemzése számítógépen futó matematikai tűzmodellel
Írta: Szilágyi Csaba - 2015-07-01
A panelházak tűzeseteinek fényében aktuálisabb témát nem is boncolhatnánk. Hogyan terjed a tűz az épületben és a füst a menekülési útvonalakon? Milyen gyors ez a folyamat? A panelházak tűzbiztonságának elemzéséhez készült modell ezekre a kérdésekre adhat az eddigieknél pontosabb válaszokat, s ez a megelőzési intézkedéseket is meghatározhatja.
A VÉDELEM 2008/1 számában megjelent tanulmányt teljes terjedelmében adjuk közre.


A BM OKF kiemelt stratégiai célja a megelőzés
Írta: Hoffmann Imre - Varga Imre - 2015-07-01
Első ízben 2000. évben került összeállításra hazánkban Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia, melynek szükségességét az átalakuló gazdaság, a növekvő ipari termelés, a kiteljesedő infrastruktúra, a dinamikusan fejlődő telekommunikáció mind összetettebb - részben növekvő - veszélyforrásai indokolták.

A biztonság korszerű értelmezése - avagy a biztonság ma
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2015-07-01
Mi a biztonság mai értelmezése? Milyen bizonytalansági tényezőkkel övezett a biztonság? A biztonság koronként a mást-mást jelentett. Napjainkban számtalan – a biztonságot erősítő és gyengítő - tényező együttesen egy bizonytalansági faktorral is jellemezi az adott körülmények között értelmezett biztonságot.

A tűzoltóságok -(válság) kommunikációs tevékenysége
Írta: Dr Hoffman Imre - 2015-07-01

Mi a teendő válsághelyzetben? Hogyan reagáljunk bizonyos helyzetekben? Mit mond a pszichológia? A szerzőnek a válság és a tűzoltói kommunikáció témaköréről a szolnoki pszichológiai konferencián elhangzott előadását adjuk közre.Szénhidrogén tárolótartályok környezetkímélő oltása
Írta: Szőcs István - 2015-07-01
A tartálytűz oltásánál hosszú az égési idő, nagy a levegőszennyezés. Sok környezetidegen oltóanyagot használnak fel, nagy a talajszennyeződés. A közreadott pályázati anyag ezt a problémát hatékonyabban és környezettudatos módon javasolja megoldani, amit számos szabadalom és védjegyoltalom véd.

Az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer fejlesztéséről
Írta: Bertalanits Szilárd pv. alezredes, Szántó Attila, Szeitz Anita - 2015-07-01
A nukleáris, illetve radiológiai veszélyeztetettség felmérése, szükség esetén a lakosság figyelmeztetése és riasztása és megköveteli az ország sugárzási-helyzetének folyamatos figyelését. Az esetleges radioaktív csóva helyzetének meghatározása, terjedésének előrejelzése szintén fontos a szükséges intézkedések érdekében. A rendszer működésének és fejlesztésének kérdéseibe tekinthetünk be.

Erdőtűzoltás új módszerrel
Írta: Fábián Tibor - 2015-07-01
A hazánkban történt viszonylag nagykiterjedésű erdőtüzek, arra kell, hogy ösztönözzenek valamennyi tűzoltásban közreműködőt, hogy javítson hatékonyságán, együttműködési képességén, mobilitásán és fejlessze információs ellátottságát.

Terrorizmus és katasztrófavédelem
Írta: Hoffman Imre - Tatár Attila - 2015-07-01
Ez a két szó egymás mellett jelzi azokat a változásokat, amelyek a világban az új évezred küszöbén végbementek. Milyen feladatok jelentkeznek ebben? Milyen specialitásai vannak a beavatkozásnak?

A SZMOGRIADÓK TERVEIRŐL
Írta: Mészáros Árpád - 2015-07-01

A 2007 decemberi időjárás következtében városainkban megnövekedett a levegő szennyezettsége. Ez a tény egyfajta aktualitást ad a szmogriadó tervekről összeállított kritika ill. kérdéssornak. Budapest, Pécs, Győr, Miskolc terveit tanulmányozta szerzőnk.Erő- eszköz számvetések és realitások a belső védelmi tervben
Írta: Hoffmann Imre - 2015-07-01
A veszélyes anyagokat feldolgozó üzemek által készített belső védelmi tervek célja a súlyos balesetek következményeinek csökkentése, ezek felülvizsgálatának tapasztalatait összegzi a tanulmány.

Tűzvizsgálat számítástechnikai támogatással
Írta: Szilágyi Csaba - 2015-07-01
A matematikai tűzmodellek egyik felhasználási lehetősége a tűzesetek elemzése. A hagyományos eljárásokban az áramlások, a különböző gázok koncentrációjának vizsgálata, a kialakult hőmérséklet meghatározása okozhat nehézségeket. A modell lehetőséget ad hogy az eddig meg nem vizsgált szempontokat is figyelembe vegyük.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75