Tanulmányok

Tanulmány

A biztonság korszerű értelmezése - avagy a biztonság ma
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2015-07-01
Mi a biztonság mai értelmezése? Milyen bizonytalansági tényezőkkel övezett a biztonság? A biztonság koronként a mást-mást jelentett. Napjainkban számtalan – a biztonságot erősítő és gyengítő - tényező együttesen egy bizonytalansági faktorral is jellemezi az adott körülmények között értelmezett biztonságot.

A tűzoltóságok -(válság) kommunikációs tevékenysége
Írta: Dr Hoffman Imre - 2015-07-01

Mi a teendő válsághelyzetben? Hogyan reagáljunk bizonyos helyzetekben? Mit mond a pszichológia? A szerzőnek a válság és a tűzoltói kommunikáció témaköréről a szolnoki pszichológiai konferencián elhangzott előadását adjuk közre.Szénhidrogén tárolótartályok környezetkímélő oltása
Írta: Szőcs István - 2015-07-01
A tartálytűz oltásánál hosszú az égési idő, nagy a levegőszennyezés. Sok környezetidegen oltóanyagot használnak fel, nagy a talajszennyeződés. A közreadott pályázati anyag ezt a problémát hatékonyabban és környezettudatos módon javasolja megoldani, amit számos szabadalom és védjegyoltalom véd.

Az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer fejlesztéséről
Írta: Bertalanits Szilárd pv. alezredes, Szántó Attila, Szeitz Anita - 2015-07-01
A nukleáris, illetve radiológiai veszélyeztetettség felmérése, szükség esetén a lakosság figyelmeztetése és riasztása és megköveteli az ország sugárzási-helyzetének folyamatos figyelését. Az esetleges radioaktív csóva helyzetének meghatározása, terjedésének előrejelzése szintén fontos a szükséges intézkedések érdekében. A rendszer működésének és fejlesztésének kérdéseibe tekinthetünk be.

Erdőtűzoltás új módszerrel
Írta: Fábián Tibor - 2015-07-01
A hazánkban történt viszonylag nagykiterjedésű erdőtüzek, arra kell, hogy ösztönözzenek valamennyi tűzoltásban közreműködőt, hogy javítson hatékonyságán, együttműködési képességén, mobilitásán és fejlessze információs ellátottságát.

Terrorizmus és katasztrófavédelem
Írta: Hoffman Imre - Tatár Attila - 2015-07-01
Ez a két szó egymás mellett jelzi azokat a változásokat, amelyek a világban az új évezred küszöbén végbementek. Milyen feladatok jelentkeznek ebben? Milyen specialitásai vannak a beavatkozásnak?

A SZMOGRIADÓK TERVEIRŐL
Írta: Mészáros Árpád - 2015-07-01

A 2007 decemberi időjárás következtében városainkban megnövekedett a levegő szennyezettsége. Ez a tény egyfajta aktualitást ad a szmogriadó tervekről összeállított kritika ill. kérdéssornak. Budapest, Pécs, Győr, Miskolc terveit tanulmányozta szerzőnk.Erő- eszköz számvetések és realitások a belső védelmi tervben
Írta: Hoffmann Imre - 2015-07-01
A veszélyes anyagokat feldolgozó üzemek által készített belső védelmi tervek célja a súlyos balesetek következményeinek csökkentése, ezek felülvizsgálatának tapasztalatait összegzi a tanulmány.

Tűzvizsgálat számítástechnikai támogatással
Írta: Szilágyi Csaba - 2015-07-01
A matematikai tűzmodellek egyik felhasználási lehetősége a tűzesetek elemzése. A hagyományos eljárásokban az áramlások, a különböző gázok koncentrációjának vizsgálata, a kialakult hőmérséklet meghatározása okozhat nehézségeket. A modell lehetőséget ad hogy az eddig meg nem vizsgált szempontokat is figyelembe vegyük.

Légitámogatás nélkül nehéz, nagyon nehéz lett volna
Írta: Jamrik Rudolf - 2015-07-01
2007 júliusában a szokásosnál több erdő-, bozót- és avartűzhöz riasztották a tűzoltókat. Hatalmas erdőtüzek alakultak ki Kecskemét és Nyárlőrinc között. A légi tűzoltás tapasztalatait mutatja be szerzőnk.

Gabonatárolók tűz- és vagyonvédelme
Írta: Dr. Szőcs István - 2015-07-01
A stratégiai és intervenciós gabonakészletek tárolásának feladatai új, nagykapacitású tárolóterek kialakítását tették szükségessé. Új feladatként jelent meg a tűzvédelmi ipar számára a biodízel üzemanyagok előállítására alkalmas üzemek megjelenésével kapcsolatos veszélyforrások kezelése, a maguk tűzveszélyes folyadék tároló tartályainak és olajos magvai silóinak vagyonvédelmi, környezetvédelmi problémáival. Új megoldást mutat be szerzőnk.

Tűzjelző rendszerek karbantartása - Szabályozási háttér
Írta: Csepregi Csaba - 2015-07-01

A „Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása” című konferencián 2007. novemberében Békéscsabán megtartott előadás ppt. anyagának 1. részét adjuk közre.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75