Tanulmányok

Tanulmány

Műszaki fejlesztési koncepció - 17 milliárd forint
Írta: Kristóf István tű. ezredes - 2021-09-13
Elkészült a 2010 – 2012 évi műszaki fejlesztési koncepció, amely 17 milliárd forintos fejlesztéssel számol a következő három évben. Ugyanakkor néhány már szerződéssel lekötött eszköz leszállítása – az előző három éves fejlesztési programból – 2010 I. félévében esedékes.


A tűzoltóságok által alkalmazott tűzvédelmi bírság alakulása
A tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Kormány rendelet alapján a tűzoltóságok határozatban bírságot szabnak ki a tűzvédelmi ellenőrzéseken tapasztalt hiányosságok egy csoportja miatt. A határozatok vizsgálata alapján statisztika készült a tevékenység fő tendenciáiról, amelynek értékelése több helyen vitát eredményezett. Mit mondanak a számok?


20 milliárd feletti fejlesztés 3 év alatt
Az elmúlt két és fél évben – 2009. július 31-ig – 19.6 milliárd forint értékű tűzoltósági fejlesztés valósult meg. Decemberben további 6 Magirus és 24 Rosenbauer gépjárműfecskendő, valamint Holmatro feszítő-vágó berendezések átadására kerül sor, meghaladva ezzel a 20 milliárdot. Az elmúlt két és fél év fejlesztési adatait adjuk közre.
 
A tűzoltóságok gépjármű és laktanya beruházásai és egyéb fejlesztések 2002-2009 időszakban.


Közel 8 ezer beépített tűzjelző rendszer hat év alatt
Az elmúlt tíz évben folyamatos számszerű növekedés jellemezte a tűzjelző berendezések létesítését. Ezzel a tűzvédelem legdinamikusabban fejlődő szegmensévé vált. Ez a dinamikus növekedés 2008-ban, ha csak kismértékben is de megtört. A legutóbbi, (Védelem 2005/5. szám) 2004. évvel záródó elemzésünk után ismét megpróbáljuk a tendenciákat felvázolni.

A főváros tűzvizsgálati statisztikája 2008-ról
Írta: Fentor László tű. őrnagy - 2021-09-13
Immár túl vagyunk az első teljes éven, amelyben már a jelentősen megváltozott jogszabályi háttér alapján folytattuk le a tűzvizsgálatokat. A következőkben áttekintem a fővárosban 2008-ban történt eseményeket.


Erdőtüzek Magyarországon
Írta: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatósága - 2021-09-13
Az Európai Unió egyik kiemelt területként kezeli az erdővédelmet és ezen belül az erdőtüzek elleni védekezést. Mi a helyzet hazánkban? A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatósága elkészítette a 2008. évi erdőtűz adatok elemzését. Az elemzés figyelemre méltó megállapításokat tartalmaz.


A tűzesetek során bevetett eszközök
Sokat beszélünk arról, hogy mennyi és milyen felszerelést kell málházni a tűzoltó gépjárműre. Igyekszünk is mindent felmálházni. Mit mutat a gyakorlat? Milyen eszközöket használunk és melyeket alig? 1998 – 2006 között a statisztikai adatgyűjtés lehetőséget adott ilyen elemzésre, hát elvégeztük.


Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 2008-ban
Írta: Dr Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető - OKF - 2021-09-13
A veszélyes áruk szállítása – jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival – évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és a magyar döntéshozók előtt. Összefoglalónk a 2008. évi időszak veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésével valamint az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásának tapasztalatait veszi számba.

Az Önkéntes Tűzoltóságok 2009. évi állami támogatása
Az Önkéntes Tűzoltóságok 2009-ben költségvetési támogatása megközelíti a 2 milliárd forintot. Pontosan 1.993.300.000 forint, amelyet alapvetően más elvek alapján képeznek, mint a hivatásos tűzoltóságoknál. A veszélyeztetési kategóriák szerinti támogatás jelentősen átrajzolta a képet.


A hivatásos tűzoltóságok 2009. évi állami támogatása
A hivatásos tűzoltóságok 2009. évi állami támogatása az előző évihez képest több mint 1,4 milliárd forinttal, összesen 36.837.174.094 forintra növekedett. A növekedés az előző évi 550 fős létszámfejlesztés eredménye. A részletes adatok mutatják a támogatás elemeinek alakulását, miközben néhány tétel nem szerepel benne.


Tűzoltó képzés 2008-ban
Az elmúlt két év létszámfejlesztései és a fluktuáció megterhelte a képzést végző rendszer egészét. Az újabb létszámfejlesztés valamint a nyugdíjba vonulások összegződése különösen megnövelte a képzési igényt. Ennek mértékét a számadatok jól mutatják.

Tűzoltó képzés 2007-ben
A tűzoltók munkaidejének csökkentése következtében megvalósított létszámfejlesztés jelentős képzési igényt indukált. Ez megterhelte a képzést végző rendszer egészét, különösen a képzés letéteményesét a Katasztrófavédelmi Oktatási Központot. Ennek mértékét a számadatok jól mutatják.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75