Tanulmányok

Tanulmány

Most megtüzesít vizet, levegőt, majd haragjában olvaszt, éget, öl I. rész
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
avagy adalékok a magyar nép történeti útját övező - a fegyveres cselekményekhez kötődő, a büntetésként keltett, valamint a szabályozatlan építkezések által gerjesztett pusztító tüzek történetéhez
Az államalapítástól az I. világháború végéig terjedő időszakban a háborúk okozta, az elrettentésként keltett, a szabályozatlan építkezések, a jól éghető építőanyagok alkalmazása miatt keletkezett pusztító tüzek egy csokráról szól a tanulmány. Mindezek megjelenítése nem egyforma súlyú, de nem is célkitűzés minden emlékezetes tűzeset bemutatása.


Tűzoltószerek és domborművek a Tűzoltó múzeumban
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Kiállítócsarnok híján is látható a tűzoltó múzeum értékes tűzoltószer gyűjteményének és ereklyéjének néhány darabja. A tűzoltó múzeum folyosóján kiállított tűzoltószerek és a domborművek felvillantják a tűz elleni küzdelem nehézségeit, meséjükkel érzékeltetik az embernek az őserő elleni szüntelen harcát.

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13

Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek helyet adó épület földszinti folyosóján tekinthető meg. A tűzoltó múzeum folyosóján kiállított domborművek felvillantják a tűz elleni küzdelem nehézségeit, és bemutatják ennek a küzdelemnek néhány vezénylő „tábornokát”, és a nagy csaták megvívásához nélkülözhetetlen technikai csodák alkotóját.Adalékok a római birodalom tűzmegelőzési és tűzvédelmi kultúrájához
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A római kor tűzvédelméről, a korabeli építészet hibáiról és előnyeiről, a tűz emberi kultúrát nemesítő oldaláról mesélnek a Tűzoltó Múzeum e témával kapcsolatos kiállításának képei, tárgyai, írásos anyagai. Az írásmű ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, a kor tűzvédelmének leglényegesebb részeit, azaz a Birodalom fővárosa Róma, és elsősorban Aquincum tűzmegelőzési, tűzvédelmi kultúráját, és örökségének legfőbb elemeit tárja az olvasó elé.

Tengeri szivacs, életmentő készület, lélegzési készülék avagy kísérletek a fojtó füstben és gázban tevékenykedő tűzoltó életfunkcióit fenntartó éltető levegő biztosítására
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Az írásmű a légzőkészülékek megalkotásáért indult alkotómunka XIX. századi történetéből villant fel epizódokat. A tanulmányban követett rendező elvek: a bemutatott védőeszközök személy(ek)hez való kötődése; viselőjük munkavégzésének szabadság foka; a technikai megoldás ötletessége; és nem feltétlenül az időrendi sorrend.


ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A tűzoltó zászlók eredetét, a tűzoltó szervezetek életében betöltött szerepét, a zászlókhoz való kötődését, a zászlókkal kapcsolatos kezelési kultúra egyes elemeit mutatja be. A mű a Tűzoltó Múzeum zászlógyűjteményének - a szerző által - legértékesebbnek tartott darabjainak leírását és fényképeit tárja az olvasó elé.

Tűzszabályrendeletek
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A tűz megelőzésével, oltásával kapcsolatos tevékenységi rend, eljárási szabályok. A legegyszerűbb védekezési szabályoktól kezdve hogyan gazdagodott és vált a kisebb és nagyobb emberi közösségek esetén egy komplex szabályrendszerré és eljárási renddé.

Szilvay Kornél életműve, és főbb alkotásai képeken
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13

A szerző tételesen ismerteti, és teljesség igénye nélkül korabeli fényképeken mutatja be Szilvay Kornél életművének legfontosabb alkotásait.A tűzmegelőzés fejlődése napjainkig
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13

A tűzmegelőzési tevékenység fejlődésének tendenciáját mutatja be az Állami Tűzoltóság megalakulásáig szerzőnk. Illetve az Állami Tűzoltóság megalakulásától napjainkig eltelt fejlődési szakaszt. A gondolatok a korszerű tűzrendészetre, illetve a mai megelőző tűzrendészetet vonatkoznak.A tűzoltók díszkardja, rőzsekése, dísztőre
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13

A szerző vizsgálja, hogy miként kerültek kardok, rőzsekések a tűzoltók egyéni felszerelési tárgyai közé. Általánosságban bemutatja a kardot, rőzsekést, dísztőrt. A Tűzoltó Múzeumban gyűjteményében lévő szálfegyverek leírását és képeit tárja az olvasó elé, az azokon található tűzoltó motívumokból is ad ízelítőt.AZ 1776. ÉVI CSEPREGI TŰZVÉSZ VERSES KRÓNIKÁJA
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Az írásmű a Tűzoltó Múzeum egyik kézzel írt remekét adja közre. Az 1776-ban Csepregen pusztító tűzvészről a település plébánosa ad hírt. Az írásban párhuzamosan egymás mellett a korabeli és a mai nyelvhasználathoz némiképpen igazodó vers tárul az olvasó elé. A verses beszámoló kiegészül a könyv külalakjának bemutatásával, a korabeli magyar írás megértését segítő néhány nyelvtani szabállyal, és a nyelvújítást megelőző nyelvi kifejezések értelmezésével.

SZILVAY KORNÉL EMLÉKEZETÉRE
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A szerző Szilvay Kornél tűzoltói működését, alkotói munkáját mutatja be, méltatja életművének a tűzoltóügy fejlődésére gyakorolt hatását, tételesen ismerteti legfőbb alkotásait. Szó van munkássága továbbfejlesztéséről is.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75