Tanulmányok

Tanulmány

Az aktív tűzvédelem gazdaságossági kérdései
Írta: Soltész Tamás - 2021-09-13
Az építészeti tűzvédelem és a gazdaságosság kapcsolata című kutatás folytatásaként 1989-ben készült el a most közölt dolgozat, amely az akkori viszonyokra érvényes megállapításokat tartalmaz, de talán az építészeti tűzvédelem a gazdaságosság kérdéseit taglaló mai vitákhoz is adhat érveket.
Folytatjuk az 1990 –es évek fordulóján született kutatások közreadását.


Tűzesetek során bekövetkezett halálesetek és sérülések elemzése
Írta: Soltész Tamás - 2021-09-13
Az 1989. évi tűzesetek statisztikai elemzése alapján készült tanulmány megállapításai ma is figyelemre méltóak, másrészt talán egyfajta leletmentésre is vállalkozhatunk közreadásával. A Soltész Tamás által készített tanulmány a kilencvenes évek elején ráirányította a figyelmet a kérdésre és több intézkedést indukált.

Intézeti képzés az ezredfordulón
Írta: Minárovics János, Biczó István, Gáti István - 2021-09-13
2008-ban jelent meg „Az intézményi tűzoltóképzés hat évtizede” című kötet. Ebben a részben az katasztrófavédelmi szervezet létrehozása utáni időszaktól, vagyis a napjainkban zajló képzésekről kaphatunk képet bemutatva az új törekvéseket is. A szerzők Minárovics János, Biczó István és Gáti István munkájának közreadásával immár napjaink hazai történéseinek egy szeletét mutatjuk be.

A tűzoltóképzés története 1947-től az ezredfordulóig
Írta: Minárovics János, Biczó István, Gáti István - 2021-09-13
2008-ban jelent meg „Az intézményi tűzoltóképzés hat évtizede” című kötet. Ebben a részben az állami tűzoltóság létrehozása utáni időszaktól az ezredfordulóig terjedő időszak rövid történetét adjuk közre. A szerzők Minárovics János, Biczó István és Gáti István munkájának közreadásával a közelmúlt hazai történelmének egy szeletét mutatjuk be.

A tűzoltóképzés története a kezdetektől 1947-ig
Írta: Minárovics János, Biczó István,Gáti István - 2021-09-13
2008-ban jelent meg „Az intézményi tűzoltóképzés hat évtizede” című kötet. Elsőként a kezdetekről 1870 – 1947-ig tartó időszak rövid történetét adjuk közre. A szerzők Minárovics János, Biczó István és Gáti István munkájának közreadása a hazai történelem egy szeletét mutatja be a II. világháború utáni időszakig.

A tűzoltóság és a polgári védelem együttműködése a lakosságfelkészítési feladatokban
Írta: Dr. Hoffmann Imre - Németh Klára - 2021-09-13
A Légoltalom 75. évfordulóján, 2010. március 3-án a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban megrendezett konferencián elhangzott előadás a történelem egy érdekes szeletébe enged betekintést, a kezdetektől napjainkig végigvezetve az olvasót a lakosságfelkészítés hazai megoldásain

Tűz támadásban való rend tartás
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
A Tűzoltó Múzeum könyvtára sok-sok kincset őrizhet, ennek egyik bizonyítéka – valamelyik magyarországi település – nem rég előkerült kézzel írott tűzszabály-rendelete. A „Tűz támadásban való Rend tartás” a keltezés szerint 1738. április 26-án „született”.


Most megtüzesít vizet, levegőt, majd haragjában olvaszt, éget, öl III. rész
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
avagy adalékok a magyarországi ipari fejlődés kibontakozásától a XX. század utolsó harmadáig terjedő időszak ipari, kőolaj és földgázkitörések, valamint színház tüzeinek történetéhez.
Ebben az írásműben a hazai ipari fellendüléstől a XX. század utolsó harmadáig a gyárakban, üzemekben pusztító, a tomboló fáklya-, valamint a színháztüzek közül néhányról esik szó.


Katonának indult s szent lett belőle... kire áhítattal s lelkesedve néznek a Flórián vitézek
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Ez az írásmű - a Tűzoltó Múzeum kiállítási anyagának tükrében - a Flórián legenda néhány részletét, és a Flórián ábrázolások némelyikét mutatja be.

Most megtüzesít vizet, levegőt, majd haragjában olvaszt, éget, öl II. rész
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
avagy adalékok a magyarországi ipari fejlődés kibontakozásától a XX. század utolsó harmadáig terjedő időszak malom- és nagy épülettüzeinek történetéhez.
Az írásműben a magyarországi ipari fellendüléstől a XX. század utolsó harmadáig terjedő időszakban - elsősorban – a malomipari létesítményekben pusztító, a lakóépületekben tomboló tüzek egy csokra jelenik meg.


Most megtüzesít vizet, levegőt, majd haragjában olvaszt, éget, öl I. rész
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
avagy adalékok a magyar nép történeti útját övező - a fegyveres cselekményekhez kötődő, a büntetésként keltett, valamint a szabályozatlan építkezések által gerjesztett pusztító tüzek történetéhez
Az államalapítástól az I. világháború végéig terjedő időszakban a háborúk okozta, az elrettentésként keltett, a szabályozatlan építkezések, a jól éghető építőanyagok alkalmazása miatt keletkezett pusztító tüzek egy csokráról szól a tanulmány. Mindezek megjelenítése nem egyforma súlyú, de nem is célkitűzés minden emlékezetes tűzeset bemutatása.


Tűzoltószerek és domborművek a Tűzoltó múzeumban
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Kiállítócsarnok híján is látható a tűzoltó múzeum értékes tűzoltószer gyűjteményének és ereklyéjének néhány darabja. A tűzoltó múzeum folyosóján kiállított tűzoltószerek és a domborművek felvillantják a tűz elleni küzdelem nehézségeit, meséjükkel érzékeltetik az embernek az őserő elleni szüntelen harcát.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75