Tanulmányok

Tanulmány

Gazdasági válság és a tűzoltóságok technikai fejlesztése
Írta: Mélykúti Sándor - 2015-07-01
Ma még sokan úgy vélekednek, hogy munkahelyüket elkerüli a válság. Minden bizonnyal többen lesznek, akik év végére szembesülnek azzal, hogy nem mentesülnek valamilyen válság generálta hatás alól. Vélhetően nem lesznek kivételek ez alól a tűzoltóságok sem.


A fa tűzvédelme II.
Írta: Veres György, Zeleny Lajos - 2015-07-01
Az építészeti igényeknek megfelelően a használati térben megjelenő fatartók tűzvédelmi méretezése elkerülhetetlen az Eurocode szabványok alkalmazása nélkül.


Helyzetkép a nemzetközi katasztrófavédelmi elvárások hazai teljesítéséről és továbbfejlesztési lehetőségeiről, különös tekintettel az ENSZ, NATO, és EU tagságunkra
Írta: Prof. Dr. Bukovics István DSc - dr. univ. Potóczki György - 2015-07-01
A cikk áttekinti a honi katasztrófavédelem jogi, szervezeti kereteit, feladatrendszerét. Elemzi és értékeli a honi katasztrófavédelemmel kapcsolatos nemzetközi elvárásokat és azok teljesítésének helyzetét, a végrehajtás hazai sajátosságait. Magyarország a nemzetközi szervezetek vele szembeni elvárásait katasztrófa veszélyeztetettségének megfelelően, differenciáltan hajtja végre, a jelen állapotok időarányosan megfelelnek az elvárásoknak. Ez azonban nem statikus állapot, hanem egy dinamikus, időben elterülő folyamat. Teljes jogú EU és NATO tagságunk alapján szerepkörünk már nem korlátozódik csupán végrehajtásra, ellenkezőleg, részesei lehetünk közös döntéseknek is. A szerzők több megfontolandó, s rövid indoklásokkal alátámasztott javaslatot tesznek a továbbfejlesztés módozatait illetően.


Biztonsági Terv tömegrendezvényekhez
Írta: Czomba Péter tű. alezredes - 2015-07-01
Az állami ünnepségek rendezvényeihez Biztonsági Terveket kell készíteni! Az OKF vezetésével működő munkabizottság elkészített egy útmutatót a tömegrendezvények biztosítási tervének összeállításának követelményeiről. Ez az útmutató jó alapul szolgálhat az egyéb rendezvények biztonsági terveinek összeállításához és a hatósági követelmények megfogalmazásához is.

Tűzoltó jogosítvány. Követendő példa?!
Írta: Szemlits Gyula - 2015-07-01
Teherautó jogosítvány, PAV Vizsga hivatásos és önkéntes tűzoltóságok, egyesületek egyik problémája minden járműre ilyen képzettségű beosztott biztosítása. Nemcsak nálunk. 1999. január 1-el, a többi Európai Uniós államhoz hasonlóan Németország is átvette az EU-ban előírt, hazánkban is alkalmazott jogosítvány kategóriákat, amely hátrányosan érintette a németországi önkéntes és hivatásos tűzoltóságokat. Milyen megoldás született? Követhető ez nálunk is?


KÖZÖS GYAKORLAT A MAGYAR HONVÉDSÉGGEL
Írta: Dobos Gábor - 2015-07-01
A tűzoltóság és a Magyar Honvédség szervezeteinek közös beavatkozása nem utópia. Elég, ha az elmúlt évek árvizeire gondolunk, ahol szervezetszerűen még mindig nagy létszámban, saját eszközeivel megjelenni képes Magyar Honvédség és a tűzoltóságok közösen védekeztek. De hasonlóképpen zökkenőmentes együttműködés figyelhető meg az építkezések során felbukkant II. világháborús bombák hatástalanításakor kialakult helyzetekben. Ennek megfelelő feltételezéssel szervezett gyakorlatot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság a MH. 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj Tűzszerész Járőrszolgálatával.


A tűzoltó járművek utóélete és gondozásuk
Írta: Mélykúti Sándor - 2015-07-01
Az elmúlt évtizedben a beszerzések hatására jelentősen változott a tűzoltó járműpark. Az új, korszerű járművek igénybevétele átlagon felüli, ezek élettartama a használattól és a karbantartástól függ. Hogyan gondoskodunk a beszerzett járművekről?


Az oltógenerátorok méretének meghatározása
Írta: Kürti Ákos - 2015-07-01
A kérdés, hogy „V” térfogatú helyiségben a tűz oltásához szükséges oltóanyag koncentráció létrehozásához mennyi oltóanyagra van szükség.


MSZ EN 1873 - Újabb szabvány - látszólag semmi köze a tűzvédelemhez
Írta: Nagy Katalin - 2015-07-01
Ismét egy szabvány, amely megérett a használatra. A szabványt már 2006-ban kihirdette az MSZT – igaz angolul – és alkalmazását 2009. augusztus 1.-től komolyan is veszik. Legalábbis tőlünk nyugatabbra. Mit kellene betartani nálunk?


Tűzszakaszok térbeli elválasztásának alapszabályai
Írta: Dr. Takács Lajos Gábor - 2015-07-01
Szerzőnk kutatásai során megállapította, hogy szükség van a tűzszakaszok elválasztási módjainak, a tűzszakasz-határok kialakításának újragondolására és a következtetések levonására. A megfogalmazott alapszabályok az egységes szemléletmód kialakításában segíthetnek.


A tűzvédelmi tervezésről
Írta: Mészáros János - 2015-07-01
Napjainkban a tűzvédelmi tervezés - részben a technikai fejlődés miatt, részben a változó jogszabályi környezet hatására, de nem kis részben a feladatok bonyolultsága és sokrétűsége miatt - egyre nagyobb teret hódít. Létezik-e egyáltalán, és ha igen merre fejlődik?


Az erdők megelőző tűzvédelme Magyarországon aktualitások, tervek
Írta: Dr. Hoffmann Imre - 2015-07-01
Az erdőtüzek és oltásuk tapasztalatai 2010 címmel Pécelen a KOK nagy előadótermében nagy érdeklődés mellett lezajlott konferencián elhangzott előadás – a tűzmegelőzéssel és a szabályozással foglalkozó – szövegét adjuk közre. A konferencia előadásainak prezentációja a Védelem Online Konferencia 2010 rovatában olvasható.

Kapcsolódó galéria


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75