Tanulmányok

Tanulmány

A tűzoltóságok működési feltételeinek változása az önkéntesek belépésével
Az 1996-ban belépett önkéntes tűzoltóságok száma napjainkra, 63-ra növekedve átrendezte az ország mentő tűzvédelmét. Milyen ütemben és módon fejlődtek ezek a szervezetek?

A 2006. évi tűzesetek és műszaki mentések fő adatai
Írta: OKF - 2021-09-13
A vonulások, káresetek száma, területenkénti és havonkénti alakulása. A speciális felszerelést – mûszaki mentõt, veszélyhelyzeti felderítõ jármûvet, darut – igénylõ esetek, valamint a veszélyes anyagok jelenlétében bekövetkezett balesetek adatai.

Időmérleg a tűzeseteknél és műszaki mentéseknél
Írta: Heizler György - 2021-09-13
Az elmúlt 8 év (1998-2005) beavatkozási időadatainak vizsgálatából megkísérelhetjük rekonstruálni a tüzek és káresetek jellegét, bonyolultságát. Ezeket az esetek jellegével, a bevetett eszközökkel összevetve értékes összehasonlító adatokhoz juthatunk.

Veszélyes hulladék szállítása a határon át
Az elmúlt időszakban hatalmas mennyiségű külföldi szemét hazánkba szállítása, majd a hazai radioaktív vashulladék kálváriája hívta fel a figyelmet egy aktuális problémára. Pedig a kérdés jól szabályozott, csak a szabályok betartása és betartatása nem mindig hatékony. Mennyi szemét ment át hivatalosan a határon 2006-ban?

Veszélyes áruk szállítása 2006-ban
Írta: OKF Ipari Baleset-megelőzési és Felügyeleti Főosztály - 2021-09-13
A veszélyes áruk szállítására, kockázatai miatt, az Európai Unióban és hazánkban is egyre nagyobb figyelmet fordítanak. Az ellenőrzés és az útvonal kijelölés 2006 évi tapasztalatait adjuk közre.


Veszélyes anyag jelenlétében történt beavatkozások a 2006-ban
Írta: OKF - 2021-09-13
Egyre növekszik azoknak a káreseteknek a száma, amelyeknél valamilyen veszélyes anyag jelenlétével kell számolni. Az elmúlt évben bekövetkezett eseteket és az ott előforduló veszélyes anyagfajtákat vesszük számba.


Tűz- és káreseti beavatkozások 2006-ban
Írta: Szűcs Tamás - 2021-09-13
Az elmúlt években tapasztalható növekvő tendencia továbbra is érvényes s beavatkozások egészét tekintve 2006-ra is. A vonulások számának növekedése csaknem 10%-os a megelőző évhez képest. Melyek voltak a 2006-os év fő jellemzői?


A megelőzési tevékenység fő adatai 1996 - 2006
Írta: Pócsik Attila - 2021-09-13
Tanulságos az elmúlt évtized megelőzési munkáját reprezentáló számtenger áttanulmányozása. Közvetve mutatja a gazdaság működésének tűzvédelmi – katasztrófavédelmi lenyomatát és a hatósági aktivitás finom változásait.

Mi mibe kerül a tűzoltóságok finanszírozásában?
Írta: Heizler György - 2021-09-13
A tűzoltóságok finanszírozása gyakori vita tárgya. Ezek a viták általában az összegek körül zajlanak. Az utóbbi időben egyfajta összehasonlítások készültek az egyes területek között. Mit mutatnak ezek az adatok?

A finanszírozás mai elvei

A viták a feszültségeket tükrözik! Ezek a viták általában az összegek körül zajlanak, anélkül, hogy a vitázók némelyike azok kialakításának elveivel tisztában lenne. Feszültség érzékelhető az önkéntes tűzoltóságokon belül a kisebbek és a nagyobbak között egyrészt, az önkéntes tűzoltóságok és a hivatásos tűzoltóságok között másrészt. A feszültségek egy része valószínűleg a finanszírozás alapelveinek különbözőségeiből következik. Lássuk a jelenlegi gyakorlatot.


Mekkora tüzek oltására kell felkészülni? - A tüzek kiterjedése
Írta: Heizler György tű. ezds - 2021-09-13

Az elmúlt nyolc év statisztikai adatait vizsgálva értékes következtetésekre juthatunk az országban bekövetkezett tűz- és káresetek jellemzőiről, az ehhez rendelni szükséges technikai,- szervezési- és létszám kérdésekről. Egyik ilyen tényező a keletkezett tüzek száma és azok alapterülete. Az évi ingadozások kiszűrése érdekében egy hosszabb időszak, az elmúlt nyolc év 205.576 regisztrált esetét elemeztük.Baleseti tanulságok, tanulságos balesetek 2006-ban
Írta: Véghelyi György ny. tű. alez. - Mutnyánszki Tibor tű. fhdgy. - 2021-09-13
Méhcsípés, karambol, jeges úton elesés, egyre több favágás és motoros fűrészbaleset jelzi az elmúlt évben bekövetkezett balesetek közül milyen tendenciák figyelhetők meg!

Tűzoltó balesetek 2006-ban
Írta: Mutnyánszki Tibor tű. főhadnagy - 2021-09-13
2006-ban 10216 napot töltöttek a sérültek betegállományban. Ebből 2006-ban a katasztrófavédelem hivatásos szervei és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományát 244 felmentési nappal járó szolgálati illetve munka baleset érte, mely összességében 8511 felmentési nappal járt, melyhez hozzáadódik a 2005. évről áthúzódó 1705 felmentési nap.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75