Tanulmányok

Tanulmány

Önkéntes katasztrófa elhárító alegység az osztrák hadseregben
Írta: Dr. Lits Gábor - 2015-07-01
Vadász szakasz, Műszaki szakasz, Helyreállító szakasz és Egészségügyi szakasz - ezek mind fegyvernemet, szakcsapatot jelentő ismert fogalmak. Az osztrák hadseregben azonban van egy „Katasztrófa elhárító szakasz”. Csak kevesen tudják, hogy milyen feladatokat látnak el és mire képesek? A kizárólag önkéntesekből álló szakasz a hivatásos állományból áll össze.


Elektromos tüzek kárainak csökkentése
Az ipari területen keletkezett elektromos tüzek általában a termelés megszakításához vezetnek, és mivel a rövid időn belüli pótlásuk szinte lehetetlen, nagy károkat okoznak. Milyen módszerekkel csökkenthetjük a károkat és ezzel a termelés kiesést?


A Seveso II. EU Irányelv 2009. évi végrehajtása
Írta: Dr. Hoffmann Imre - 2015-07-01
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni védekezésről szóló jogi szabályozás végrehajtásában lezárult egy újabb három éves időszak. Erről – az előírásoknak megfelelően Magyarország 2009. szeptemberében tette meg aktuális három éves jelentését a 2006-2008 közötti időszakról az EU felé.
Mit tett hazánk a Seveso II. EU Irányelv teljesítését szolgáló szakfeladatok végrehajtásában? Szerzőnk ennek az időszaknak a 2009. évi szakfeladatainak végrehajtását összegzi.


Tűzoltói énkép-manifesztáció verseny szituáció kapcsán
Írta: Kozák Mónika - 2015-07-01
2009. október 6-án Szolnokon rendezték meg a VII. Országos Tűzoltó Szakmai vetélkedő országrészi selejtezőjét. Ebben a versenyhelyzetben vizsgálták a tűzoltók énképét. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok csapattagjai közül a gyakorlati versenyszámban résztvevő első két beavatkozó töltött ki jelölőlapot. A vizsgálat eredményeit adjuk közre.


A 2009. évi katasztrófavédelmi ADR ellenőrzések és bírságolások végrehajtásának tapasztalatai
Írta: Dr. Hoffmann Imre - 2015-07-01
Cikkünk a 2009. évi időszakra vonatkozóan a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésével, a veszélyes áru szállítás telephelyi ellenőrzésével, valamint az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásával kapcsolatos tapasztalatokat foglalja össze.


A vöröskereszt és vörösfélhold társaságok nemzetközi szövetségének katasztrófavédelmi rendszere
Írta: Sáfár Brigitta - 2015-07-01
Szerzőnk a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) tevékenységének vizsgálatához elemzi a Vöröskereszt Mozgalom katasztrófák megelőzésére és a bekövetkezett katasztrófák hatásainak enyhítésére folytatott világméretű munkáját. A világban történt katasztrófák tanulmányozása során bemutatja a Nemzetközi Szövetség katasztrófavédelmi tevékenységét a különböző katasztrófa-válaszadási mechanizmusokon keresztül.


A lángérzékelők helye a tűzérzékelésben
Írta: Szűts Jenő - 2015-07-01
Az éghető anyagokat előállító, feldolgozó, tároló és szállító iparágakban a tüzek általában lángoló fázissal indulnak. Itt a védelem nagyon megbízható és nagyon korai lángérzékelést igényel. Ezeken a területeken az optikai lángérzékelők a tűz észlelésére legalkalmasabb eszközök, hiszen a kis méretű, még kialakulóban levő tüzeket is nagy távolságból képesek észlelni.


Veszélyes anyagok forgalma és a velük kapcsolatos rendkívüli események elhárítása
Írta: Dr. Hesz József - 2015-07-01
Mit tekintünk veszélyes anyagnak? Melyek a tudomány és az alkalmazás szempontjai? A mennyiségtől függetlenül kell veszélyesként kezelnünk minden anyagot, amely az emberi életre és a környezet más elemeire káros hatással van? Szerzőnk a jogi szabályozást, a megelőzéssel kapcsolatos együttműködést illetve a beavatkozás tárgyi feltételeinek megteremtését vizsgálja. 


A „Robbanásvédelmi dokumentáció” tartalma és formája
Írta: Perlinger Ferenc - 2015-07-01
A hazai tűzvédelmi megfelelőségi vizsgálatok során szerzett tapasztalataim azt az ötletet adták, hogy segítsek a tűz- és munkavédelmi szakembereknek egy könnyen kitölthető, kitöltési útmutatóval kiegészített formanyomtatvány készítésével az első ránézésre ijesztőnek tűnő követelmények teljesítésében – írja szerzőnk. Azt már mi tesszük hozzá, hogy ezt a napi munkát nagyban segítő útmutatót, bizonyára sokan használják majd eredménnyel.


A tűzoltók védőeszközeiről
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
A munkavédelem, azaz a munkát végzők egészségének és testi épségének védelme az élet minden területén alapvető feladat1. Különös figyelemmel kell eljárni azoknál a munkaköröknél, ahol jellemzően nehéz és veszélyes fizikai munkát kell végeznie a dolgozóknak. Növeli a veszélyt és a kockázatot, ha előre nem látott körülmények között, ismeretlen veszélyforrások feltételezésénél kell feladatot ellátni különösen, ha ez a feladatellátás még kötelező is.

Doctors in Budapest FB are not paramedics
Írta: Dr. habil. Cziva Oszkár - 2015-07-01
A világ számos országában működik olyan sürgősségi ellátó rendszer, amely alkalmas arra, hogy tömegbaleseteknél, kiemelt káreseményeknél, katasztrófa helyzetekben kiképzése és felszerelése alapján az átlagostól eltérő, esetenként zárt, veszélyes kárhelyen is képes egészségügyi felderítésre és ellátásra. Magyarországon elsőként a budapesti Készenléti Egészségügyi Szolgálat jelenti az átmeneti megoldást.


Task of IC with hazardous materials
Írta: Dr. habil. Cziva Oszkár - 2015-07-01
A tűzoltásvezető tevékenységét sokszor utólag ítéljük meg. Kényelmes körülmények között, ráérősen, az asztalunkra kifektetett jogszabályok, intézkedések, útmutatók, jegyzetek, tankönyvek segítségével. Mielőtt ezt megtennénk, tekintsük át a feladatainak egy töredékét, amelyek végrehajtására, illetve a döntéseinek meghozatalára csak másodpercek állnak rendelkezésre.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75