Tanulmányok

Tanulmány

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján
Írta: Dr. Endrődi István - 2015-07-01
A polgári védelem szerepe a biztonságos élet- és munkakörülmények fenntartása, amelyet az ország biztonsági rendszerébe integrálva a megelőzés, a védekezés és a helyreállítás egységes feladatrendszerében hajt végre. Helye a rendvédelmi feladatok között van, szoros együttműködésben a lakosságtól a közigazgatáson át a vállalkozói és karitatív szerveken keresztül a társadalom minden szereplőjével. Mit jelent ez a gyakorlatban?


Gyújtóképes-e egy cigaretta?
Írta: Bónusz János - 2015-07-01
A híradásokban és egyéb helyen számtalanszor elhangzik, hogy egy eldobott cigaretta okozta a tüzet. Szerzőnk egy kísérlet keretében arra kereste a választ, hogy milyen feltételek mellett képes egy cigaretta tüzet okozni.


A robbanásveszély elemzése számítással
Írta: Bónusz János - 2015-07-01
Szerzőnk által ismertetett gondolatmenet minden olyan esetben kiindulási alapul szolgálhat, amikor szerves oldószergőzök kerülnek a munkatérbe és ott különféle robbanásveszélyes műveletet kell végezni, így padlólakkozásnál, műanyagpadló ragasztásnál, festékszórási műveletnél, akkumulátor töltésnél.


Tűzoltói beavatkozások a hibrid meghajtású személygépjárművek sajátosságainak tükrében
Írta: Csende Sándor Viktor - 2015-07-01
A 2013. évi Dr. Balogh Imre emlékpályázaton a bírálóbizottság a két díjazott
pályamű mellett, publikációra javasoltaCsende Sándor Viktor tűzoltó hadnagy dolgozatát, amely a hibrid technológia, a beavatkozásoknál lehetséges veszélyek, az alkalmazható taktikák és eszközök bemutatására koncentrál. Nagyon hasznos továbbképzési segédlet lehet ez a gyakorlatias szemléletmóddal megírt tanulmány.


A lakosságriasztás lehetőségei különös tekintettel az informatika által nyújtott lehetőségekre
Írta: Svéda Alex - 2015-07-01
A 2013. évi Dr. Balogh Imre emlékpályázaton a bírálóbizottság két pályaművet díjazott és további két pályaművet publikációra javasolt. A bizottság tagjai a stilisztikai-formai, szakmai tartalmi követelmények mellett főként a szakmai újszerűséget és a leírtak gyakorlati alkalmazhatóságát értékelték a most elsőként közreadott műben, amelynek szerzője az informatika világából kiindulva vizsgálta a témát.


Korszerű egyéni védőeszközök a lakosságvédelem szolgálatában
Írta: Nikodém Edit - 2015-07-01
 A polgárok védelme, a biztonság megteremtésének egyik szelete a lakosságnak a katasztrófák hatásaitól való védelme, többek között hatásos védőeszközökkel. Hogyan változtak ezek az eszközök a technika és a biztonsági filozófia fejlődésével? Ezt vizsgálja tanulmányában szerzőnk, miközben bemutatja a napjainkban alkalmazott korszerű eszközöket védelmi képességük és funkcionális besorolásuk függvényében.


Korszerű egyéni védőeszközök a lakosságvédelem szolgálatában
Írta: Nikodém Edit - 2015-07-01
A polgárok védelme, a biztonság megteremtésének egyik szelete a lakosságnak a katasztrófák hatásaitól való védelme, többek között hatásos védőeszközökkel. Hogyan változtak ezek az eszközök a technika és a biztonsági filozófia fejlődésével? Ezt vizsgálja tanulmányában szerzőnk, miközben bemutatja a napjainkban alkalmazott korszerű eszközöket védelmi képességük és funkcionális besorolásuk függvényében.

Zárt téri tüzek modelljei (2.rész)
Írta: Szikra Csaba - 2015-07-01
Az utóbbi időben gyakran szimulációs technikákat használunk a zárt téri tüzek elemzésére, melynek célja lehet például hő- és füstelvezető berendezések hatékonyságának vizsgálata. A modellek jóságát (pontosságát) számos tényező befolyásolja. A sok közül talán az egyik legfontosabb az alkalmazott tűzmodell.


A fővárosi metró alkalmazási lehetőségei a tömegrendezvények biztosítása során
Írta: Kasza Anett - 2015-07-01
A fővárosi tömegrendezvények biztosítása komplex védelmi feladatot jelent. Az elmúlt évek tragikus kimenetelű rendezvényei (2006. augusztus 20., West-Balkán) rávilágítottak arra a tényre, hogy a tömegmozgások kezelése, és a résztvevők testi épségének garantálása érdekében új, a gyakorlatban is alkalmazható elgondolásokra és kutatásokra van szükség. A tapasztalatok és felhasználási lehetőségek figyelembevételével elemeztem a fővárosi metró alkalmazásának lehetőségeit a szabadtéri tömegrendezvények biztosítása során.


Kockázatbecslési eljárás Magyarországon
Írta: Tóth Ferenc - Harmati István - Cseh-Szakál Tímea - 2015-07-01
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) 2011-ben elkészítette a „Nemzeti katasztrófa kockázat értékelés” című dokumentumot, amely jelentősen előremozdította hazánk településeinek egyedi kockázatbecslésen alapuló katasztrófavédelmi osztályokba sorolását. A cikk az európai folyamatok ismertetését követően az új típusú kockázatbecslési eljárásról kíván rövid áttekintést nyújtani az olvasónak.


Az átszellőztetett homlokzatok nagyobb veszélyt hordoznak
Írta: Lestyán Mária - 2015-07-01
A 2011 október 6-tól hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban nagy változás, hogy az épületek átszellőztetett homlokzatainak létesítésénél a teljes rendszernek homlokzati tűzterjedés határértékre minősítettnek kell lennie – a teljes rendszernek, A1 nem éghető hőszigeteléssel együtt vizsgálva. Szerzőnk olyan helytelen gyakorlatra hívja fel a figyelmet, amely tűzesetnél életveszélyes következményekkel járhat. 


A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme
Írta: Dr. Bognár Balázs - 2015-07-01
Vannak olyan rendszerek, amelyek biztonságos működése elengedhetetlen a társadalom, a gazdaság működése szempontjából. E rendszerek védelmének nemzetközi szabályozását, a szabályozásukkal kapcsolatos európai törekvés lényeges pontjait, és a magyarországi szabályozás helyzetét mutatja be szerzőnk.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75