Tanulmányok

Tanulmány

Az egységes katasztrófavédelem új logisztikai támogató rendszerének koncepciója
Írta: Dr. Demény Ádám - Horváth Zoltán - 2015-07-01
Napjaink katasztrófáinak mérete és összetettsége, valamint a katasztrófavédelmi, illetve a polgári védelmi szervezetek feladatainak és szervezeti kialakításának újragondolása szükségszerűen igényli a védekezés, és ezen belül a szervezetek logisztikai támogatásának (ellátásának) átalakítását is. A jelenlegi gazdasági és piaci viszonyok között a katasztrófák elleni védekezés logisztikai támogatása új ellátási formák kialakítását igényli. Bemutatjuk a katasztrófavédelem új logisztikai támogató rendszerének koncepcióját, és röviden ismertetjük a katasztrófa logisztikai kutatások kapcsolódó eredményeit.


Tűzoltási Műszaki Mentési Terv
Írta: Erdélyi István - 2015-07-01
A tűzesetek, elemi csapások, természeti eredetű veszélyek, ipari szerencsétlenségek, civilizációs eredetű veszélyek, közlekedési balesetek stb. fenyegetik a biztonságot. E károk elhárítására, a veszélyes következmények felszámolására fel kell készülnünk. A felkészülés során a konkrét vagy feltételezett veszélyre, illetve a bekövetkezett események tanulságait levonva naprakész terveket készítünk létesítményekre, ill. bizonyos területekre. Ilyen tervek egyike a Tűzoltási Műszaki Mentési Terv (TMMT).

Szervezeti kultúraváltás a professzionális katasztrófavédelmi rendszerben
Írta: Pető Krisztina Rita - 2015-07-01
A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács 2012. évi pályázatán a beérkezett pályaművek közül a bíráló bizottság Pető Krisztina Ritának a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi kirendeltség munkatársának „Szervezeti kultúraváltás a professzionális katasztrófavédelmi rendszerben” című dolgozatát részesítette első helyezésben. A nagyon aktuális témát feldolgozó pályaművet adjuk közre.


Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben
Írta: Asztalos Gergely - 2015-07-01

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács 2012. évi pályázatán a beérkezett pályaművek közül a bíráló bizottság II. helyezéssel jutalmazta Asztalos Gergely (részletesebb adatai nem ismertek) „Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben” című munkáját. A dolgozat a téradat-infrastruktúra vizsgálatára, ezek hiányosságainak, gyengeségeinek a katasztrófavédelemi szférában történő felismerésére, valamint az adatáramlásnak gátat állító közigazgatási tényezők feltárására fókuszál.Humán egészségügyi kihívások vizsgálata a klímaváltozásban kiemelt figyelemmel a járványügyi kritikus szektorokra
Írta: Ragács Nikoletta - 2015-07-01
A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács 2012. évi pályázatán a beérkezett pályaművek közül III. helyezést ért el: Ragács Nikoletta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet hallgatója „Humán egészségügyi kihívások vizsgálata a klímaváltozásban kiemelt figyelemmel a járványügyi kritikus szektorokra” című pályázatával. A dolgozatot adjuk közre.


Európai szabványon kívüli technológiák alkalmazása a beépített oltórendszerekben - Vízzel oltás - Kiterjesztett szórásfelületű (EC) sprinklerek
Írta: Czirok Antal - 2015-07-01
Bár az európai sprinkler szabvány nem tárgyalja, a kiterjesztett szórásfelületű sprinklerek (EC sprinklerek) létjogosultsága mára már sokszor bizonyított és köztudott. Használatuk eredményeképpen csökkenthető a beépítendő fejek száma, a hozzájuk vezető csővezeték és a szerelőanyag mennyisége, és ebből, adódóan a munkaidő és a munkadíj is.

Mélygarázs tűz tapasztalatai - 54 lakásból kellett kimenekíteni a lakókat
Írta: Bérczi László tű. dandártábornok, tűzoltósági tanácsos - 2015-07-01
Nagyvárainkban a gépjárművek elhelyezése is egyre nehezebb. A sűrű beépítésű városrészeken többlakásos társasházak és a nagy tömegeket vonzó bevásárló központok alatt építik ki a gépjárműtárolókat. Az itt keletkezett tűzesetek sajátos problémákat vetnek fel. Egy ilyen tűzeset tapasztalatait dolgozta fel szerzőnk.

Átbocsátó képesség vizsgálata számítógépes modell segítségével
Írta: Veres György - 2015-07-01
A kiürítés szimuláló számítógépes modellek egyes apró, de igen fontos részletek vizsgálatára is felhasználhatóak. Az átbocsátóképesség tényezője az egyik ilyen fontos elem, amely döntően befolyásolja a kiürítés számítás eredményeit. A felhasználás lehetőségeit egy egyszerű példán mutatjuk be.

Problémák a robbanóanyagok tárolásából származó kockázatok elemzésében
Írta: Prof. Dr. Szakál Béla, Cimer Zsolt - 2015-07-01
A NKE 2012. október 10-én „Katasztrófavédelmi Díj 2012.” című Tudományos Konferencia keretében mutatta be az első Katasztrófavédelmi díj pályázatait. A harmadik pályaművet a „Problémák a robbanóanyagok tárolásából származó kockázatok elemzésében” című tanulmányt Prof. Dr. Szakál Béla főiskolai tanár és Cimer Zsolt főiskolai adjunktus a Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar munkatársai készítették. A tanulmányt adjuk közre.
 


A globális klímaváltozás humán egészségügyi aspektusai, különös tekintettel a járványügyi kockázati tényezőkre
Írta: Ragács Nikoletta - 2015-07-01
Ragács Nikoletta az NKE katasztrófavédelmi szakos hallgatója „a globális klímaváltozás humán egészségügyi aspektusai, különös tekintettel a járványügyi kockázati tényezőkre” című dolgozata 2. helyezést ért el az első katasztrófavédelmi díj pályázaton.
A pályázatok értékelésére az NKE által 2012. október 10-én „Katasztrófavédelmi Díj 2012.” című Tudományos Konferencia keretében került sor. A dolgozatot adjuk közre.


A Paksi Atomerőmű földrengésbiztonsága a földrengés-veszély újraértékelésétől a célzott biztonsági felülvizsgálatig
Írta: Dr. Katona Tamás János - 2015-07-01
Dr. Katona Tamás Jánosnak a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Informatikai Kar tudományos főmunkatársának „a Paksi Atomerőmű földrengésbiztonsága a földrengés-veszély újraértékelésétől a célzott biztonsági felülvizsgálatig” című dolgozatát díjazta első alkalommal katasztrófavédelmi díjjal az MTA elnöke, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora és a Somos Alapítvány alapítója. A dolgozatot adjuk közre.


Rakományrögzítés az ADR-es járműszerelvények esetében (1. rész)
Írta: Dr. Lázár Gábor - 2015-07-01
A maga nemében hiánypótló cikket a Védelem – Katasztrófavédelmi Szemle 2012/5. számának 59 – 61 oldalán közöltük, itt a Védelem Onlinen, részletesen, teljes terjedelmében olvasható a tanulmány. A rakománybiztonság, rakományrögzítés európai szintű gyakorlatáról szóló irányelvek, a legjobb gyakorlat bemutatásának célja, hogy megkönnyítse a határokon átnyúló szállítások lebonyolítását a rakományrögzítés tekintetében.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75