Tanulmányok

Tanulmány

Lángérzékelők alkalmazása és tervezése
Írta: Szűts Jenő - 2021-09-13
A lángérzékelők helyes alkalmazását és tervezését igyekszik megkönnyíteni ez a téma alapos ismeretén alapuló "hiánypótló" munka. A lánggal, mint elektromágneses sugárzással, a lángérzékelő típusokkal, azok kiválasztásával és elhelyezésével valamint a karbantartás feladataival ismerkedhetünk meg.A paneles technológiával épült lakóépületek felújításának tűzvédelmi szempontjai
Írta: Takács Lajos Gábor - 2021-09-13
A BME rekonstrukciós szakmérnöki képzésén írt szakdolgozatot a téma szisztematikus feldolgozását, egy a tűzesetek tapasztalataitól a létesítési - használati hiányosságokon és a rekonstrukció tűzvédelmi vonatkozásain keresztül a szükséges átalakítások és költségeik taglalásáig tartó átfogó művet adunk közre.


Mi a teendő vegyi baleset esetén? - segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez
Írta: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - 2021-09-13
Jelen módszertani útmutató ismereteket ad a veszélyes ipari üzemek övezetében előforduló veszélyek kialakulásáról, megismerhetők az ellenük való védekezés lehetőségei, segítséget nyújt a lakosság felkészítéséhez, a kapcsolódó tájékoztató kiadványok kidolgozásához.

Nukleárisbaleset-elhárítási fogalmak, kategóriák
Írta: Dr Zellei Gábor (szerk.) - 2021-09-13
A nukleáris balesetekkel kapcsolatos tervezési kérdésekben, a különböző híradásokban hallható balesetek megítélésében, a veszélyhelyzeti tervezésnél alkalmazott zónák értelmezésében, a beavatkozásra okot adó dózisokban, de az élelmiszerek megengedett radiaktív szennyezettségének adataiban is eligazítást ad a segédlet.

MÓDSZERTANI SEGÉDLET a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni védekezés területi és helyi feladatainak ellátásához
Írta: BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG - 2021-09-13
KÉSZÜLT A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL A
KÖZÉP- ÉS KELET EURÓPAI KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET GONDOZÁSÁBAN

Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban
Írta: Perlinger Ferenc, Koburger Márk - 2021-09-13

Igazi szakmai továbbképzést kaphatunk a robbanás elleni védelem területéről a téma szakértőitől.

Letölthető mellékletek:

1. GYÁRTMÁNYOK ALKALMAZÁSA A KÜLÖNBÖZŐ ZÓNÁKBAN
2. GYÚJTÓFORRÁSOK
3. VENTILÁTOROK
4. TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK, TŰZOLTÓRENDSZEREK
5. GÁZOS, GŐZÖS, KÖDÖS TECHNOLÓGIÁK
6. POROS TECHNOLÓGIÁK
7. MEGELŐZÉS ÉS VÉDELEM
8. PADLÓKVegyes használatú utánfutó rendszerbe állítása a marcali tűzoltó-parancsnokságon
Írta: Greffer József tű. őrgy. - 2021-09-13
Egy pontos szakmai elemzésre épülő döntés (kihívásra adott szakmai válasz), megvalósításának szakmailag részletes és elemző kidolgozása egyfajta útmutatóul is szolgálhat a döntés előkészítés gyakorlati megvalósításához. Maga a szakmai ötlet pedig követendő példa.
Letölthető mellékletek:
Képgaléria


A közút veszélyes anyaggal történt szennyezése esetén a kárelhárításban résztvevő szervezetek feladatairól
Írta: Gergelics Natália - 2021-09-13
Mi a teendő a közút és környezetének szennyezése esetén? A kárelhárításban résztvevő szervezetek feladatait foglalja össze a dolgozat a jogszabályi előírások és a gyakorlati tapasztalatok alapján. Célja, hogy a jogszabályok áttekintésével tisztázza az egyes szervek feladatait, megkönnyítve ezzel egy esetleges baleset során teendő intézkedéseket, és a döntéshozók helyzetét.

NAGY KITERJEDÉSŰ HOSSZANTARTÓ ERDŐTŰZEK OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŰZKÁR KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE
Írta: Bartovics Attila - 2021-09-13
A dolgozat erdőtüzek hatásainak átfogó elemzését adja, kitér az erdőtüzek formáira, terjedésére, lehetséges okaira, a tűzoltás módszereire, a környezeti hatásokra és azok lehetséges következményeire. Jegyzetként alkalmazva a jelenlegi oktatás hasznos segí-tője lehet a tanulmány, amelyhez gazdagon illusztrált mellékletek tartoznak.


Letölthető mellékletek:

1.sz. melléklet - A földi tűzoltás gépjárművei, eszközei Magyarországon
2.sz. melléklet - A légi tűzoltás és felderítés eszközei
3.sz. melléklet - A földi technika fejlesztési lehetőségei
4.sz. melléklet - Néhány a növénytakarót alkotó növény regenerálódása, felújulása
5.sz. melléklet - Fotók
6.sz. melléklet - Az időjárás elemei

A tűzjelzés fizikája
Írta: Bellus László - 2021-09-13
Amióta a tüzek pusztítanak, és amióta létezik a tűz elleni védekezés fogalma, azóta létezik a tűz korai jelzésének igénye is. Az ember pedig amióta csak teheti, szereti a munkáját, arra alkalmas gépekre, berendezésekre bízni. Kitalálta tehát, megalkotta és jelenleg is folyamatosan tökéletesíti a tűzjelzést, amely arra hivatott, hogy az ember jelenlétét, figyelő tekintetét helyettesítse.

A halogénezett szénhidrogének alkalmazása a hűtés-, vala-mint az oltástechnikában, környezetkárosító hatásuk,
Írta: Sárdi István - 2021-09-13
A gödöllői Szent István Egyetem Környezetvédelmi karán másoddiplomás képzés kere-tében írt szakdolgozatot a téma átfogó jellege miatt egyfajta jegyzetpótlóként használha-tó. Aki a kérdéskör aktuális ismereteiből kíván meríteni jó helyre klikkelt.

Dräger sűrítettlevegős légzésvédő készülékek
Írta: Diriczi Miklós - 2021-09-13
Az 1980-as évek első nagy légzésvédelmi fejlesztései után az új évezred kezdetén a tűzoltóságnál a légzésvédelmi korszerűsítés eredményeként újból megjelentek a Dräger légzőkészülékek. Ezek típusváltozatait ismerteti a jegyzet.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75