Tanulmányok

Tanulmány

Kupola anomáliák – mikor hő-és füstelvezető és mikor fix vagy szellőztető?
Írta: Nagy Katalin - 2016-06-09
Egyre többször találkozhatunk olyan teljesítményigazolásokkal, amelyek kifinomultan keverik két szabvány teljesítményjellemzőre vonatkozó követelményeit. A pontszerű felülvilágítók, valamint a hő-és füstelvezetők kupoláiról van szó. Az eredmény: nem azt és nem úgy építik be, amit az életvédelmi követelmények igényelnének. A ködösítés eloszlatására kértük szerzőnket.

Tervezői felelősség hatósági kontroll nélkül – péntek 13!
Írta: Lestyán Mária - 2016-06-06
A 456/2015. (XII. 29.) Kormányrendelet értelmében a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterülettel rendelkező új lakóépületekhez nincs szükség, építési engedélyezési eljárásra, elég az egyszerű bejelentés. Volt is felzúdulás! Az Építési Törvény módosítása, 2016. május 5.-én jelent meg a Magyar Közlönyben, amely 2016. május 13.-án péntektől hatályos! Az eddig is világos volt, hogy az épületeknek meg kell felelni a jogszabályi előírásoknak, most egyértelművé váltak a kérdések.

Tetőfödém térelhatároló szerkezeteinek tűzvédelme
Írta: Lestyán Mária - 2016-05-23
Az új OTSZ életbe lépését követően a lapos tetőkre vonatkozó követelmények is rendszerben lettek meghatározva. A homlokzati hőszigetelő rendszerekből jól tudjuk, hogy milyen tűzvédelmi kockázatokat jelenthet az, ha a rendszerben bevizsgált szisztémától az alkalmazás, beépítés során eltérünk. A lapos tetőknél – azok összetettsége miatt – ez a veszély még fokozottabban fennáll. A minősítések és jogszabályi előírások közötti eligazodásban segít szerzőnk.

Vízköd aeroszolok újabb alkalmazási lehetőségei
Írta: Kuti Rajmund, Takács Krisztina, Zólyomi Géza - 2016-04-20
A tűzoltási feladatok során környezetünk védelme érdekében törekedni kell a környezetbarát oltóanyagok és technológiák alkalmazására. A víz tűzoltóanyagként történő felhasználása nem új keletű, a vízből előállított vízködök alkalmazásának előnyeit különösen a vízködökkel folytatott kísérletek eredményei, valamint a gyakorlati tapasztalatok is bizonyítják. A legújabb alkalmazási lehetőségeket, azok előnyeit mutatjuk be írásunkban.

Hő- és füstelvezetés – életveszélyes hibák a homlokzaton!
Írta: Nagy Katalin - 2016-04-13
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a követelményeket, a hozzá kapcsolódó Hő-és füstelvezetésről szóló Tűzvédelmi Műszaki Irányelv az előírásoknak megfelelő megoldásokat tartalmazza. Miért kell egy épületben a hő-és füstelvezetésről gondoskodni? Hogyan kell ezt megoldani? Milyen hibák tapasztalhatók a gyakorlatban? Melyek a jellemző szabálytalanságok? Milyen jó megoldások léteznek?

Kránitz József arcképe
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Kránitz József elbeszélései helyileg a tűzrendészeti felügyelői, és tanítói működése a falusi emberek világában játszódnak. Versei érthető, könnyen megjegyezhető strófákba vannak szedve. Elsősorban az ifjúság számára témát a tűzoltói létet, a tűzoltás másokat segítő szép, önként vállalt feladatát népszerűsíti. Írásából kitűnik, hogy szerencsésen ötvözi tanítói, és a tűzoltói szerepköréhez kapcsolódó és nemcsak a fiatalokat érintő nevelési feladatokat.

Dr. Dévényi Endre arcképe
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Dr. Dévényi Endre: Öröktüzek c. műve a saját versein kívül a magyar irodalom tűzzel kapcsolatos verseiből válogatott gyűjtemény. A könyvben nemcsak neves magyar költők, hanem irodalmi vénával megáldott tűzoltók versei is megtalálhatók. Ő tűzoltóként, parancsnokként is verselt, poéta volt, természetesen a tűzoltói léttel, tűzoltással foglalkozó versei állnak ezen írás reflektorfényében.

Szentgyörgyi Dénes arcképe
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Szentgyörgyi Dénes a kor sokoldalú embere, a közélet aktív részvevője. A forrásanyagokból Szentgyörgyi tudatos és humánus lénye kiviláglik. Bizonyára ő is azt tartotta, és tudatában volt annak, hogy földi létünk egyik fontos dolga, hogy az arra rátermettek maradandót alkossanak. Városában, Marosvásárhelyen munkásságának teljessége ismert, itt levéltári, múzeumi, könyvtári anyagok, a személyét tisztelők, a leszármazottak sok mindent őriznek, amellyel arcképe teljessé tehető.

Dr. Erdély Ernő arcképe
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2021-09-13
Erdély Ernő Győr szabad királyi város egykori tűzoltó főparancsnokának szakmai, szakírói, szépirodalmi tevékenysége, gazdag életútja, szerteágazó közéleti tevékenysége, kiemelkedő tűzoltói munkája származása miatt Auswitz-Birkenauba ér véget. Itt hal meg feleségével együtt 1944. június 18-án. A tűzoltóknak az a szeretett és megbecsült szakembere embertelen körülmények között vesztette életét, aki oly nagy igyekezettel munkálkodott Győr város, és az ország tűzvédelmének korszerűsítésén, és aki külföldön is a magyar tűzoltóság elismert képviselője volt.

Gázvezeték sérüléssel járó káresetek mentő tűzvédelmi, hatóság és büntetőjogi összefüggései
Írta: Dr. Bakos Gyula - 2016-03-29
A 2015. évi Dr. Balogh Imre Emlékpályázaton Dr. Bakos Gyula tű. ezredes, tűzoltósági felügyelő (FKI Dél Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség) a gázvezetékek sérüléseivel kapcsolatos hatósági kérdéseket dolgozta fel a közterületen előforduló káreseteket és az ingatlanon végzett munkálatokat is vizsgálva. Megállapítása szerint a munkavégzés közben előforduló eseteknél kizárólag a gondatlanság fordult elő. Ezek szankcionálására tesz önálló javaslatot. A dolgozatot közöljük.

A biztonság mai felfogása, gondolatok napjaink népvándorlásáról
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2016-03-25
A tanulmány a biztonság - szerző szerinti - mai értelmezését fogalmazza meg a témában megjelent néhány írással vitatkozva; megkísérli jellemzőit, tartalmi elemeit összegyűjteni; a biztonságra hatást gyakoroló kihívásokat a cikkíró logikája szerinti ábrán mutatja be. Napjaink életminőségét leginkább befolyásoló kihívások biztonságra gyakorolt hatásait, aktuális problémáit boncolgatja, benne a hazai gondjainkra is kitérve. Gondolatokat fogalmaz meg napjaink népvándorlásáról.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek, tűzoltóságok fejlődése
Írta: Balogh László - 2016-03-22
Balogh László 2007-ben született dolgozata abban az évben a Dr. Balogh Imre emlékpályázat fődíját érdemelte ki. Az önkéntes tűzoltó egyesületek, tűzoltóságok fejlődése, jelenlegi helyzete és lehetséges jövőbeni szerepük bemutatása a tűzoltás – mentés területén Magyarországon címmel közölt írás történetiségében mutatja be a tűzoltó mozgalom fejlődését. Számos kérdés megfogalmazása után tesz javaslatokat az önkéntes tűzoltók jövőbeni szerepének erősítésére.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75