Tanulmányok

Tanulmány

A Kaposvári Kométa Kft. hűtőházában keletkezett tűzeset tanulmány tűzoltási kérdései
Írta: Greffer József tû. õrgy. Marcali HÖT, Császár Károly tü. alez. Nagyatád HÖT, Márkus József tü. alez - 2015-07-01
2003. szeptember 18-án a KOMETA 99' Kft. (Kaposvár, Pécsi u. 67-69) területén a belföldi hûtõház ötemeletes régi épületében keletkezett tûz oltásának vizsgálata, a tanulmány ismertetése azért is fontos, mivel a tûz a SEVESO hatálya alá tartozó alsó küszöbértékû üzemben keletkezett, és számolni kellett annak hatásaival is.
Kapcsolódó galéria

A halonkiváltás tényleges szempontjai
Írta: Nádor András igazgató - 2015-07-01
A 94/2003 számú kormányrendelet megjelenése Magyarországon is valósággá érlelte a többi európai országban már régen lezajlott folyamatot, a Halon gázok és bizonyos származékaik nem alkalmazhatóak többé a tűzvédelem területén. Milyen választási lehetőségei vannak a cégeknek?

PIROTECHNIKAI ANYAGOK ROBBANÁSA A TÖRÖKBÁLINTI MECHANIKAI MŰVEK TERÜLETÉN
Írta: Pesztenlehrer Lajos tû. ezds., Sallai Péter tû. alez., Tóth Tihamér tû. õrgy. - 2015-07-01
A 2004. augusztus 5-én bekövetkezett káresemény felszámolásáról és tûzmegelõzési ta-pasztalatairól készített tanulmány hazánk eddigi legnagyobb pirotechnikai raktárrobbanásának számos eljárási problémájára hívta fel a figyelmet, ezzel egyidejûleg a tûz a tûzol-tóság egyik legnagyobb tûzoltás szervezési feladatát jelentette. Letölthetõ anyag
Kapcsolódó galéria

Faszerkezetek tűzvédelme a gyakorlatban
Írta: Hevesi Antal igazgató, PIRO-VÉD Kft. - 2015-07-01
Épülő beruházásokon folyamatosan növekszik a fa építészeti és belsőépítészeti célú felhasználása, azonban megfelelő faanyagvédelmi, tűzvédelmi eljárások alkalmazása nélkül a faanyagú szerkezetek élettartama jelentősen csökken, tűzzel szembeni ellenállásának fokozása pedig jogszabályi kötelezettség.
Kapcsolódó galéria

Háztűznézőben itthon és Európában
Írta: Héder János, Rockwool Hungary Kft. - 2015-07-01
Az elmúlt időszakban felgyorsultak az események az építőanyagok európai tűzvédelmi szabványosítása területén. Vigyázó szemeinket nem árt ezért Európa nyugati felére vetni, mivel a változások hamarabb elérnek bennünket, semmint gondolnánk.
Kapcsolódó galéria

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság készenléti szolgálatának lehetséges fejlesztési iránya az Európai Uniós jogszabályok, ajánlások tükrében
Írta: Dr. Habil. Cziva Oszkár tűzoltó ezredes főosztályvezető - 2015-07-01
Az Európai Bizottság már 1999-ben objektív elemzést adott a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió tagságra való felkészüléséről, és számos prioritási területet állapított meg a további munkára vonatkozóan. Eszerint a Magyar Köztársaságnak naprakész állapotba kell hoznia a közösségi joganyag elfogadására irányuló nemzeti programját. Ennek a programnak a keretében a munkaidő mértékére vonatkozó Európai Uniós irányelveknek megfelelően, szükség van a készenléti jellegű beosztásban dolgozók heti munkaidejének csökkentésére, amelyre ugyanakkor a költségvetési kondíciók miatt, csak fokozatosan és rendkívüli kiadásokkal kerülhet sor.

A fegyveres erők és a rendvédelmi szervek hazai együttműködésének lehetőségei természeti és ipari katasztrófák felszámolásakor, fejlesztési lehetőségek a "katasztrófavédelmi" törvény hatálybalépése előtt
Írta: Cziva Oszkár tűzoltó alezredes - 2015-07-01
Alkotmányunk egyik alapelve szerint a biztonsághoz és a biztonságos életfeltételekhez való jog alapvető emberi jog. Érvényesülésének egyik szükséges előfeltétele, hogy az ember megismerhesse a környezetében lévő veszélyforrásokat, elsajátíthassa a veszélyhelyzetben irányadó magatartási szabályokat, képes legyen a katasztrófák megelőzésére és a következmények felszámolására. Az "átfogó", vagy "komplex" védelem fogalmába nemcsak a külső katonai jellegű eseményekre történő reagálás, hanem az olyan egyéb veszélyek megelőzése és elhárítása is beletartozik, amely kiterjed az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető helyzetekre is. Így többek között az alkotmányos rendet és a demokráciát fenyegető cselekményeken túl magába foglalja egyebek mellett a természeti, ipari katasztrófák elhárításának kérdéseit is.

A Magyar Köztársaság katasztrófavédekezési erő-, és eszközrendszerének kialakítása és működtetése, az ország veszélyeztetettségének függvényében
Írta: Dr. Habil. Cziva Oszkár tűzoltó ezredes főosztályvezető - 2015-07-01
A civilizáció, a technika ugrásszerű fejlődése következtében veszélyeztetetté, fenyegetetté vált az élő környezet és benne maga az ember is. Naponta lehet hallani a környezetvédelmi tevékenységekről, tiltakozásokról a veszélyes anyagok felelőtlen szállítása, raktározása, felhasználása, gyártása ellen. Bolygónk felszínét utak és sínpárok hálózata szövi át, belsejéből olajat, gázt és szenet, ásványi kincseket nyerünk ki. A látszat szerint lakói legyőzték, alattvalójukká tették a Földet. Ez a csalóka kép elkényelmesítette, megtévesztette az embereket. A Föld nem olyan nyugodt és jóságos, mint azt tartjuk. Időről-időre tanújelét adja iszonyatos erejének az őt benépesítő élővilág pusztulását okozva, illetve az emberiség a saját cselekedeteivel hoz létre önmagára is veszélyes jelenségeket. Ezeket az eseményeket nevezzük összefoglalóan katasztrófáknak.

Szénmonoxid a láthatatlan gyilkos
Írta: Decsi György (Promatt Elektronika Kft 2004.) - 2015-07-01
Bizonyára valamennyien hallottunk már szénmonoxid által okozott halállal járó hírt az elmúlt tél során. Sajnos, számos olyan tragédia vagy súlyos mérgezés történt a közelmúltban, amely a szénmonoxidra vezethető vissza. Ezek cikkünk szomorú aktualitását adják, és fájó, hogy a szénmonoxidról való bővebb ismeretekkel gyakorlatilag mind megelőzhetőek lettek volna.
Kapcsolódó galéria

Busz és vonat ütközött Siófokon
Írta: Heizler György tű. ezredes - 2015-07-01
A 2003. május 8.án Siófok Darnay téren lévő közúti vasúti átjáróban hazánk eddigi legtöbb halálos áldoaztot követelő balesetéről készített összefoglaló jelentés rövidített változatát adjuk közre.

A Zalaegerszegi HŰTŐHÁZ 2004. évi tűzeset tanulmányának megelőzési kérdései
Írta: Kampel Oszkár tű. ezredes, Horváth László tű. őrgy., Pék Sándor tű. rgy., Czefernek József tű. őrgy. - 2015-07-01
2004. augusztus 24-én a GOLDSUN Hűtőház Rt. (8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u. 2. hrsz.: 6585) területén, a hűtőház épületében keletkezett tűz oltása, a tűzmegelőzési tapasztalatok, az ehhez kapcsolódó feladatok valamennyi tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, illetve tervezéssel, kivitelezéssel és létesítmények tűzvédelmi helyzetével, ellenőrzésével foglalkozó tűzoltó és tűzvédelmi szakemberek számára tartalmaznak fontos tanulságokat.
Kapcsolódó galéria

Tanulmány az ONIX Kft-nél bekövetkezett 2004. évi vízbázis szennyezésről
Írta: Simon István nyá. pv. alezredes - 2015-07-01
Az ONYX Magyarország Kft. telephelyén 2004 július 30-án bekövetkezett „Havária” kapcsán kialakult esztergomi vízbázis szennyeződés felszámolásának és a jelentkező lakosságvédelmi feladatok végzésének tapasztalatairól készült összefoglaló.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75