Tanulmányok

Tanulmány

A VFCS műszaki fejlesztésének lehetséges irányai
Írta: Szeitz Anita - 2015-07-01
Milyen irányba célszerű fejleszteni a Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportokat? A vegyi
anyagok számának növekedése és szállítása növelte a környezeti veszélyt. Ezekre a hatékony és gyors beavatkozás érdekében a szükséges technikai eszközök, és felszerelések korszerűsítésével reagálni kell. Ennek első lépése a technikai eszközállomány felmérése, a munkavégzés hatékonyságának értékelése.


A tűzvizsgálat jelenlegi helyzete és a jövőbeni feladatok
Írta: Kozák Attila - 2015-07-01
A tűzoltóság hármas rendszere tűzmegelőzés-tűzoltás-tűzvizsgálat nem érvényesül, vagy alig érezhető. A jelenlegi országos vezetés elkezdte a tűzvizsgálat problémáját kezelni. A téma fontossága abból is lemérhető, hogy egyre több fórumon lehet aggályokat hallani a tűzvizsgálat alacsony színvonaláról. A tűzvizsgálat ugyanis fontos a tűzmegelőzésnek, melyből új jobb jogszabályokat lehet alkotni, fontos a tűzoltási vonalnak, melyből a szakmai színvonalat lehet emelni és fontos a károsultaknak, hogy jogaikat törvényesen érvényesíteni tudják.


10 éve alakult a Katasztrófavédelmi Tanszék a Rendőrtiszti Főiskolán
Írta: Prof. Dr. Bleszity János - 2015-07-01
A hazai felsőfokú tűzvédelmi képzés, majd a Katasztrófavédelmi Tanszék alapítója elemzi az elmúlt tíz év fejlődési, fejlesztési tendenciáit, miközben jelzi a katasztrófavédelmi képzésben is jelentős változások várhatók. Gőzerővel folyik az Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával kapcsolatos feladatok előkészítése, ahol várhatóan a katasztrófák elleni védekezés felsőfokú oktatása is zajlik majd.


Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben III.
Írta: Veres György - 2015-07-01
 A tűzterjedés módjai és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetek, valamint a tűzszakaszolás lehetőségei után sorozatunkban a kivitelezés során betartandó főbb követelményeket vesszük számba. Milyen követelményeket kell betartani a kivitelezés során? Az állékonyság és a nyílások szerepe a tűzgátlásban.

Bevetés-taktikai alapelvek veszélyes anyagoknál
Írta: Heizler György - 2015-07-01
 A megfelelő bevetéstaktika, különösen a veszélyes anyag baleseteknél, nagyjaink egyik legnagyobb kihívása a tűzoltóság számára. A gyakorlati tapasztalataim és a külföldi szakirodalom segítségével próbáltam egyfajta mankót fabrikálni. A jól működő tűzoltóság ugyanis nemcsak kiképzett szakemberekből áll, hanem jól kialakított szervezeti rendszerrel rendelkezik.

Nemcsak hő- és füstelvezető, ami annak látszik II.
Írta: Nagy Katalin - 2015-07-01
A hő- és füstelvezető kupolák alapvető funkciójukon kívül például napi szellőztetésre is kiválóan használhatóak. Cikkünk első része (Védelem 2010/5-47. oldal) a szellőztetési funkció megoldásainak elméleti lehetőségeit mutatta be. Nézzünk most egy gyakorlati példát! Milyen buktatókat érdemes kikerülni?

Közlekedéssel összefüggő tűzoltósági feladatok és a fejlesztés lehetőségei
Írta: Bérczi László - 2015-07-01
 Évek óta tartó tendencia, hogy a tűzoltói beavatkozások során a műszaki mentések
száma meghaladja, az elmúlt évben pedig jelentősen meghaladta a tűzeseti beavatkozások
számát. S bár a műszaki mentések számának jelentős részét a rendkívüli időjárási
viszonyokból keletkező események elhárítása teszi ki, mégis kiemelten szükséges
foglalkoznunk a közlekedés során fellépő káreseményekkel, hiszen az emberéletet követelő,
illetve sérüléssel járó esetek jelentős része ebben a szegmensben jelentkezik.


Védőgázos technológiák tűzvédelmi kérdései
Írta: Perlinger Ferenc - 2015-07-01
 Napjainkban egyre több olyan technológiát alkalmaznak, ahol különféle „védőgáz” alatt mennek végbe fizikai-kémiai folyamatok. Ezek a „védőgázok” többnyire inert gázok, de egyre gyakrabban alkalmaznak éghető gázt/gőzt is védőgázként. Melyek az ezekkel kapcsolatos főbb tudnivalók mindkét védőgáz-csoportra? Mit követel a hazai szabályozás, a meglévő szabványi háttér?

Kompetenciaalapú tűzoltó kiválasztás
Írta: Rabovszky Dóra - 2015-07-01
Hazánkban a tűzoltók kiválasztását egyfelől megkönnyíti az, hogy kellő létszámú jelentkező közül lehet válogatni, hiszen a tűzoltóság társadalmi presztízse magas szintű, a munkahely biztonsága a civil szféránál stabilabb, másfelől viszont megnehezíti az, hogy a mennyiség nem áll összhangban a minőséggel, hiszen a sorkatonaság megszüntetése óta a tűzoltónak jelentkezők fegyelme, kötelességtudata, hierarchiába való beilleszkedési-hajlandósága jelentősen csökkent.

Tűz az apartmannházban Zalakaroson
Írta: Wéber Antal - 2015-07-01
 A Zalakaroson kigyulladt apartmannház mintegy 600 m2-es területű tetőszerkezettüzével tűzoltási szempontból, a beruházás a létesítés, a szakhatósági tevékenység tűzmegelőzési szempontból számos tapasztalatot tartogatott. E két terület tevékenységéből az eredményeket és problémákat emeli ki szerzőnk.

Kapcsolódó galéria

Mivel növelhetjük a tűzoltók egyéni védelmét?
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
 Szerzőnk néhány olyan új vagy csupán hasznosnak tűnő védőeszközt, kelléket ismertetet, amelyek segítségével növelhető tűzoltó egyéni védelmének szintje. A 2010. évi Interschutz kiállításon bemutatott eszközök beszerezhetőségének, tényleges hasznossági szintjének meghatározása a döntéshozók részéről további elemzéseket igényel. Az új tendenciákat a világ egyik legnagyobb seregszemléje jól mutatta.

Modern fejlesztések tűzoltóknak - nagynyomású oltóberendezések
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
 2010. évi Lipcsében 2010-ben megtartott Interschutz világkiállításon a hatalmas információmennyiségből a műszaki mentési és a tűzoltási területen bevethető és elsősorban a tűzoltási területen jó szolgálatot tehető nagynyomású vízköddel oltó rendszereket mutatjuk be. Sokoldalú felhasználhatóságukat mutatják a szerző által bemutatott alkalmazások.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75