Tanulmányok

Tanulmány

A légi tűzoltás feltételrendszerének vizsgálata, elméleti alapjainak lefektetése, valamint gyakorlati lehetőségeinek kidolgozása, különös tekintettel a magyarországi viszonyokra
Írta: Restás Ágoston - 2021-09-13
 A légi tűzoltás hazánkban kevésbé elterjedt, azonban a klímaváltozás lehetséges hatásaira való felkészülés elemi érdekünk. Ezért különösen jelentős az az úttörő munka, amely e témát tudományosan feldolgozva nemzetközi szinten is jelentős eredményeket mutathat fel. A téma doktori (PhD) értekezését adjuk közre.

Erdőtüzek környezeti kockázata
Írta: Pataki Noémi - 2021-09-13
A BME és a Magyar Mérnökkamara Környezetvédelmi Díj pályázatán III. helyezést elnyert dolgozat az erdőtüzek környezeti kockázatát, annak környezeti hatásait, az erdőtüzek során keletkezett kár mértékét és annak oltási költségeit mutatja be. Kiemelte a víz oltóanyagként való hatékonyabb felhasználását, a hatékonyabb felderítés és tűz megközelítési mód lehetőségét jelentő, alacsony fogyasztású összkerékmeghajtású tűzoltó kisteherautó beszerzését. Rámutat bizonyos statisztikák felállításához nélkülözhetetlen adatok hiányára és az adatszolgáltatás szükségességére.


A hazai ADR balesetek jellemzői és elhárításuk stratégiai, taktikai elemzése
Írta: Lázár Gábor tű. mk. alezredes - 2021-09-13
A közúti veszélyes áruszállítási balesetek jellemzője, hogy elvileg szinte bárhol, bármikor előfordulhat és szinte bárki érintettje, elszenvedője lehet. A veszélyes árut szállító járművek rakománya több mint 90%-os részarányban üzemanyag és pb-gáz, aminek terítése során az ország szinte valamennyi közútját igénybe veszik. Tehát olyan környezetben is számolni kell jelenlétükkel, ahol a szabadba kerülő veszélyes anyag hatása kiterjedt következményekkel járhat. Ezt a témát elemzi a PHD értekezés.

A kritikus infrastruktúra védelem tűzvédelmi kérdései
Írta: Pócsik Attila - 2021-09-13
A NATO és az Európai Unió is kialakította a kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos koncepcióját. A veszélyeztető tényezők egyik eleme – vagy a bekövetkezett káresemény súlyos következménye – a tűz, a kritikus infrastruktúra védelemnek – így a védelmi terveknek is – ki kell terjednie a tűzvédelmi kérdésekre. Mivel a tűzvédelem alapjaiban önkormányzati, de szakmai irányítása állami feladat, felmerülhet a kérdés, hogyan lépnek fel egységesen a tűzoltóságok a kritikus infrastruktúrák védelmére, milyen összefüggések találhatóak a katasztrófavédelem és a kritikus infrastruktúra védelem között?


ÚJ GENERÁCIÓS CSARNOK ÉPÜLETEK AKTÍV-PASSZÍV TŰZVÉDELMI RENDSZEREINEK KUTATÁSA
Írta: Zoltán Ferenc tű. alezredes - 2021-09-13
A hő- és füstelvezetés legújabb kutatási eredményeit, azon belül a csarnok épületek tűzeseteinek jellemzőit valamint az aktív és passzív tűzvédelmi rendszerek hatékonyságát mutatja be a disszertáció. Ezen kívül vizsgálja a témával kapcsolatos szabályozást.

Tájékozódás és közlekedés kedvezőtlen látási viszonyok között az érzékszerveink útján
Írta: Erdélyi István - 2021-09-13
Szerzőnk abból indult, hogy a látássérültek tájékozódnak és közlekednek a legbiztosabban az élet adta helyzetük által abban a „sötétben”. Az ő módszerükkel tehetjük biztonságosabbá a kedvezőtlen látási viszonyok között végrehajtott beavatkozásainkat? A Dr Balogh Imre 2009. évi pályázat tűzoltás – műszaki mentés kategóriában I helyezett dolgozatát adjuk közre.


A vegyiparban keletkezett robbanásveszélyes gázfelhők elleni védekezés korszerű eszközei
Írta: Veres Róbert - 2021-09-13
A vegyipari technológiák veszélyeinek feldolgozása mellett a dolgozat fő erénye a gázömléseknél történő beavatkozás eszközeinek és módszereinek korszerű szemléletű bemutatása, amely minden tűzoltó számára adhat információt.

A madárinfluenza vírus és az ellene való védekezés aktuális kérdései
Írta: Hortobágyi Tímea - 2021-09-13
Örömmel adunk teret Hortobágyi Tímea, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ötödéves védelmi igazgatási szakos hallgatója aktuális és a témát alaposan feldolgozó dolgozatának, amelynek témája napjaink egyik legnagyobb globális kihívásának tekinthető. A dolgozat a 2008. évi Tudományos Diákkori Konferencián elnyerte a Magyar Honvédség Görgey Artúr Vegyvédelmi Információs Központ különdíját.

MENEKÜLÉSI ÚTIRÁNYJELZŐK Tűzoltótömlőkön és a tömlőtesteket összekötő kapocstesteken
Írta: Hercel András - 2021-09-13
A menekülési, és menekítési irányok meghatározását segítő hasznos újítást mutat be a dolgozat. Az itt megfogalmazottak egyben szabadalmi bejelentés alatt is állnak.


TISZTHELYETTES AVATÁS AVAGY DISZLOKÁCIÓ ÉS LÉTSZÁMFEJLESZTÉS A TŰZOLTÓSÁGOKON
Írta: Pántya Péter - 2021-09-13

A dolgozat a Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájára készült 2007 októberében.

A dolgozat különdíjazásban részesült.Az érdekképviseleti szervek szerepe, működése a rendvédelmi szerveknél
Írta: Pántya Péter - 2021-09-13
Hogyan működnek az érdekképviseleti szervek, mi a szerepük, feladatuk a rendvédelmi szerveknél, különösen a tűzoltóságnál? Melyek a hivatásosok jogai és kötelezettségei?

A Hivatásos Szolgálati törvény elemzése
Írta: Pántya Péter tű. hadnagy - 2021-09-13

A TDK (Tudományos Diákköri Dolgozat) elemzi a Hszt. felépítését, megalkotásának körülményeit és előzményeit. Ismerteti az akkor még csak várható módosítását, azok várható hatásait. Röviden bemutatja a fegyveres és rendvédelmi szerveket és feladatköreiket.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75