Tanulmányok

Tanulmány

A civilhelp.hu információs rendszer helye és szerepe a katasztrófavédelem szervezetében, és jelentősége a polgári védelmi feladatok végrehajtásában
Írta: Dr. Endrődi István, Teknős László - 2015-07-01

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács 2013. évi pályázatán értékelt tanulmányok sorában a bíráló bizottság harmadik helyezést ítélt meg Dr. Endrődi István – Teknős László művének, amely a lakosság-tájékoztatás rendszerének fejlesztési lehetőségeit mutatja be a Civilhelp.hu információs rendszer segítségével.Katasztrófák - életünk részei: Vörösiszap katasztrófa
Írta: Ballagó Gyula - 2015-07-01

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács 2013. évi pályázatán értékelt tanulmányok sorában a bíráló bizottság második helyezést ítélt meg Ballagó Gyula tű. törzszászlós Úr „Katasztrófák- életünk részei, Vörösiszap Katasztrófa” című művének. A tanulmány részletesen bemutatja a katasztrófát és annak környezeti hatásait.DryFoam - tűzoltóhab víz nélkül
Írta: Pimper László - 2015-07-01

Ha eddig habbaloltásról beszéltünk, mindig víz és habképzőanyag keverékére gondoltunk. A tűzoltóhab –  néhány különleges „kísérleti” megoldástól eltekintve – többnyire a habképző-anyagból és vízből előállított oldat felhabosításával jött létre. A közelmúltban, egy hazai konferencián bemutatott kísérleti oltóanyag – a DryFoam – szakít a „vizes” habok hagyományával, alkalmazásához nincs szükség vízre.Katasztrófavédelmi díj létrehozása és tapasztalatai
Írta: Kátai-Urbán Lajos - Solymosi Máté - 2015-07-01

A katasztrófavédelmi díj létrehozásának célja, hogy a nemzeti értékeinket képező természeti és épített környezet megóvásában aktívan tevékenykedő és kiemelkedő eredményt elérő természetes és jogi személyek munkáját elismerje és támogassa. Cikkükben a szerzők tájékoztatást adnak a díjjal kapcsolatos pályázási lehetőségekről, a díjak odaítélésének menetéről és a két éves pályázati tapasztalatokról.Tűzoltói beavatkozás napelemes rendszerek környezetében
Írta: Fülep Zoltán - 2015-07-01

A Föld fosszilis energia készlete kimerülőben van, ezért már régóta keresik az alternatív megoldásokat, amelyek lehetővé teszik az új igények kielégítését, miközben a természeti környezetet nem éri kár. Régi cél, hogy a megújuló energiaforrásokat hatékonyan felhasználva állítsuk az emberiség szolgálatába. A törekvések egyre inkább célt érnek. Mit jelent ez a tűzoltói beavatkozások szempontjából?Előzetes megfontolások az iparbiztonsági szakértők kötelező minősítéséről I.
Írta: Solymosi József, Solymosi Máté - 2015-07-01

A létfontosságú rendszerek és létesítmények üzemeltető 2014. szeptember 1-jétől köteles a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletben előírt iparbiztonsági szakértőt alkalmazni. Milyen követelményeknek kell megfelelni? Mi várható a minősítések terén? Az újabb határidő 2018. július 1. amikorra az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettség és az iparbiztonsági szakon szerzett felsőfokú végzettség, vagy a katasztrófavédelem hivatásos szerveinél legalább 5 év iparbiztonsági szakterületen szerzett gyakorlat lesz az előírás.Természeti katasztrófa intenzitás, gyakoriság növekedés és települési besorolási rendszer
Írta: Schmidt Petra - 2015-07-01

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács 2013. évi pályázatán értékelt tanulmányok sorában a bíráló bizottság első helyezést ítélt meg Schmidt Petra "Természeti Katasztrófa intenzitás és gyakoriságnövekedés, avagy egy hozzá alkalmazkodó települési besorolási rendszer, módosító javaslatai" című művének. A bonyolult cím gyakorlatias megközelítést takar.A társadalom veszélyhelyzeti felkészültsége - Egy siófoki esettanulmány tapasztalatai
Írta: Dr. Földi Zsuzsa - Dr. Uzzoli Annamária - 2015-07-01

A BM OKF vezető partnerként indított a Délkelet-európai régióban nemzetközi projektet. A cél a szélsőséges időjárás okozta természeti katasztrófák kockázatának elemzése, kezelése, és a lakosság egységes elvek mentén történő felkészítésére. Az egységes kockázatbecslési módszertan kidolgozása a hatékonyabb felkészülést, a jobb alkalmazkodást szolgálja. Siófokon került sor a lakosság és a helyi intézményrendszer veszélyhelyzeti felkészültségének társadalomtudományi vizsgálatára 2013-ban. A vizsgálat megállapításait adjuk közre.Az önkéntes tűzoltó egyesületek 2013. évi pályázatai
Írta: Bérczi László, Varga Ferenc - 2015-07-01

Magyarország mentő tűzvédelmi rendszerében a szaktevékenységet vállaló önkéntes tűzoltó egyesületeknek (ÖTE) fontos szerepük van, ezért a működésükhöz szükséges feltételek megteremtéséhez az államnak is hozzá kell járulnia. Különösen, hogy az anyagi feltételek biztosításában nagyon eltérő lehetőségekkel rendelkeznek. A 2013. évi tapasztalatokat összegzik szerzőink.Atomerőművek biztonsága és az atomerőművi balesetekből, üzemzavarokból levonható következtetések
Írta: Pátzay György, Kossa György*, Grósz Zoltán - 2015-07-01

Paks bővítése kapcsán cikksorozatunkban az atomenergia múltbeli, jelen és jövőbeni biztonsági kérdéseivel foglalkozunk. Elsőként a jelenleg üzemelő második generációs atomerőművek biztonsági rendszereit ismertetjük, majd a második részben az eddig előfordult komolyabb atomerőművi balesetek biztonsági tanulságaival foglalkozunk. Végül pedig a harmadik és negyedik generációs atomerőművek biztonsági kérdéseit tárgyaljuk, beleértve a paksi bővítés során felmerült legvalószínűbb reaktortípus a VVER-1200 típusú reaktorét.Építési termékek - Hangsúly a teljesítményen
Írta: Bartha-Vámos László - 2015-07-01
Két éve – 2011. április 4-én – megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának (Official Journal) L 88. számában az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU rendelet. Ennek 2013. július 1-i teljes körű hatályba lépése mind a gazdasági szereplők, mind a hatóságok tevékenységét alapvetően befolyásolja. A tanulmány célja, hogy az építési termékek gyártói, forgalmazói, tervezői, kivitelezői, felhasználói, továbbá a tűzvédelmi és piacfelügyeleti hatóságok képviselői, a hatósági és szakhatósági eljárások során, a gyakorlatban is hasznosítható információkat kapjanak.


Az éghető folyadékok veszélyeiről - tárolás
Írta: Bónusz János - 2015-07-01
Az OTSZ eddig nem vette át és nem dolgozta be a 94 –es ATEX Direktívát és annak magyar megfelelő 49/2004 GKM rendelete szerinti zónabesorolást és annak megfelelő három tűzveszélyességi osztályt. Ez igen nehéz helyzetbe hozza a besorolást és az alkalmazást végző tervezőket, és a hatóság dolgozóit. Az ATEX direktíva szerint az éghető gőzök, gázok, ködök zónái az ,,A” tűzveszélyességi osztályba, az éghető és nem éghető porok zónái a ,,B” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75