Tanulmányok

Tanulmány

Protokolleljárások alkalmazása a tűzoltói beavatkozások során
Írta: Haraszti Tibor, Érces Gergő - 2022-04-07
A biztonság és hatékonyság elvárás a beavatkozásokban is. Az új technológiák megjelenésével felmerülő problémák megoldásában, segítségünkre lehetnek különböző protokolleljárások, amelyek összegzett információk alapján tényszerűen követendő lépéseket határoznak meg, melyek betartásával elkerülhetők az esetleges hibás döntések és a gyorsaság mellett nem sérül a biztonság és hatékonyság követelménye.

„Erdőtüzes” gépjárművek összehasonlító vizsgálata
Írta: Rekeny Máté, Restás Ágoston - 2022-04-06
A tűzesetek nagy része erdő- és vegetációtűz, ahol a beavatkozást főként az útviszonyok akadályozzák. A közepes és nehéz gépjárműfecskendők gyakran nem képesek a tüzet megközelíteni, ezzel elhúzódó gyalogos megközelítés válik szükségessé. Unimog U500 TLF 3000, Komondor S3, Volswagen Amarok. Milyen előnyeik és hátrányaik vannak a rendszeresített erdőtűz-specifikus gépjárműveknek?

Tűzoltók megküzdési mechanizmusai
Írta: Farkas Johanna - 2022-02-17
Kiégés, a depresszió és más mentális rendellenességek kockázata nagyobb a tűzoltóknál. Milyen megküzdési stratégiákat alkalmaznak a stressz ellen? Ezt mérte fel szerzőnk, Farkas Johanna, a MASH modell felhasználásával. Kulcsszavai: munkahelyi stressz, poszttraumatikus stressz (PTSD), pszichológiai kiégés, rezíliencia. Megállapítása: több képzést és pszichológiai támogatást kell biztosítani a tűzoltóknak.

Vasbetonszerkezetek tűz utáni roncsolásmentes anyagvizsgálati lehetőségei
Írta: Lublóy Éva Eszter - 2022-01-05
A tartószerkezeteknek meghatározott ideig biztosítaniuk kell az épületek állékonyságát tűzeset során is. Tűzesetet követően vizsgálni kell, hogy a tartószerkezet rendelkezik-e az előírt statikai és tűzállósági teljesítménnyel. A felújítás kiindulásaként meg kell határozni az épületszerkezetek károsodásának mértékét, ami vasbetonszerkezeteknél szorosan összefügg a tűz hőterhelésével. Melyek az anyagvizsgálat lehetőségei és korlátai?

A tűzvédelmi hatósági, szakhatósági tevékenység elemzése az integrált katasztrófavédelem rendszerében
Írta: Nováky Mónika - 2021-12-27
Hogyan alakult át és milyen elemeket tartalmaz a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet tűzvédelmi szakterületének hatósági tevékenysége? Hogyan helyezkedik el a katasztrófavédelem igazgatási és szervezeti rendszerében? Milyen engedélyező, korlátozó és tiltó rendelkezéseket hozhat a katasztrófavédelem megelőző tevékenysége keretében? Mi a feladata szakhatóságként és a tűzvizsgálati eljárásban?

Tűzoltó járművek tűzoltó taktikai elemeinek vizsgálata
Írta: Rekeny Máté, Restás Ágoston - 2021-12-01
Milyen tűzoltó gépjárműre van szükség a szabadtéri tüzek oltásához? Melyek azok a tűzoltás taktikai elemek, amelyek befolyásolják a járművek alkalmazhatóságát? Mennyire felelnek meg a közepes, és nehéz tömegosztályú gépjárműfecskendők ennek az elvárásnak? Átlagsebesség, homlokfelület, talajnyomás, hasznos tömeg – ezekre a szempontokra koncentrálva vizsgálják szerzőink a kérdést.

Épületek lábazatainak tűzvédelme – elvek és megoldások
Írta: Lestyán Mária - 2021-10-22
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2020. január 22.-i változásával összefüggésben módosultak a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek is. Ezekben számos olyan kérdésre találunk választ, amelyekre korábban nem volt a jogszabályi követelményeket kielégítő, az elvárt biztonsági szintnek megfelelő műszaki megoldás. Az egyik ilyen terület az épületek lábazata. Milyen megoldások alkalmazhatók és milyen feltételekkel?

Az anyagok elektromos vezetőképessége III. – harmadrendű vezetők
Írta: Bónusz János - 2021-10-21
A tűzesetek jelentős részében valamilyen vezetőképes közeg szerepet játszik annak kialakulásában. Hogyan és mikor vezetők a gázok? Melyek a gázok ionvezetésének megjelenési formái? Mi a plazma? Mire használják a gyakorlatban? Mikor válik egy szigetelő vezetővé? A szakma-specifikus ismereteket összegezte szerzőnk.

A szimulátorok (trenazsörök) szerepe a válsághelyzeti felkészítésben
Írta: Dr. Komjáthy Lajos - 2021-10-15
A cikk áttekintést ad a kiképzések és felkészítések során alkalmazott szimulátorok fejlődéséről, szerepükről, típusaikról, a tapasztalatokról. A szerző a katonai példák szemszögéből elemzi azokat az elvárásokat, amelyek a modern XXI. századi válsághelyzetekben és katasztrófa esetén történő felkészítés során a szimulátorokkal szemben fogalmaznak meg a kiképzésben történő alkalmazásra.

Az anyagok elektromos vezetőképessége II. – másodrendű vezetők
Írta: Bónusz János - 2021-10-07
A tűzesetek jelentős részében valamilyen vezetőképes közeg szerepet játszik annak kialakulásában. Melyek a másodrendű vezetők? Mire használjuk őket? Mit jelent itt az elektromos vezetőképesség? A tűzvizsgálatban és a tűzmegelőzésben is jól hasznosítható szakma-specifikus ismereteket összegezte szerzőnk.

A békeműveletekben résztvevő erők belső veszélyeztetettségei, és a védekezés lehetőségei
Írta: Dr. Komjáthy Lajos - 2021-10-04
A cikk áttekintést ad a békeműveletek során megjelenő belső fenyegetettségről, ezek formáiról és a demokratikus államok stabilitását, a kormányzati erők munkáját is fenyegető veszélyekről. A szerző elemzi és csoportosítja a fenyegetettségek típusait és formáit. Elemzi azokat az elvárásokat, amelyek a modern XXI. századi békeműveletekben, mind a fegyveres harcokban, megjelenhetnek és ajánlásokat fogalmaz meg a velük szembeni védelemhez.

Mi volt anno a tűzoltók egyik legfontosabb kéziszerszáma?
Írta: Dr. Berki Imre - 2021-09-03
A tűzoltók számára már a kezdetektől fogva az egyéni felszerelések részét képezték a balták. Két nagy csoportba oszthatjuk őket. Egyrészt a viseleti eszközként – rangjelzőként – hordott díszbaltákra, másrészt a szerszámként használt funkcionális eszközökre, mint a szivattyúsbalta és a mászóbalta vagy mászócsákány.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75