Tanulmányok

Tanulmány

Tűzterjedés elleni gátak régen és ma
Írta: Takács Lajos - 2015-07-01
A tűzterjedés elleni gátak elmélete és tényleges kialakításuk számos szakmai vitát eredményezett a közelmúltban, különösen belvárosi környezetben, középmagas és magas épületek esetén. Az elméleti viták a budapesti toronyházak építéséről jelzik, hogy a probléma még sokáig terítéken marad.

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó feladatai
Írta: Göttli Józsefné - 2015-07-01
Milyen feladatai vannak a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadónak a veszélyes hulladékok szállításánál? Mi a szerepük a katasztrófák megelőzésében?


Szlovák katonai repülőgép balesete Hejcén
Írta: Nagy Sándor pv. ezredes - 2015-07-01
A Hejce község külterületén, a Borsó hegyen 2006. január 19-én lezuhant AN-24 típusú szlovák katonai repülőgép balesetéről készült tanulmány tanulságainak feldolgozása a hasonló balesetekre való felkészülést segítheti.

Hol, milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani?
Írta: Vágvölgyi László - 2015-07-01
A fontosabb jogszabályok és nemzeti szabványok előírásait összegyűjtve segítséget nyújtunk a megfelelő tűzoltó készülék kiválasztásához.

Építészeti tűzvédelmi tanulságok a debreceni 10 emeletes panellakóház tűzesetéről
Írta: Budapesti Műszaki Egyetem - 2015-07-01
Nagy visszhangot váltott ki a debreceni panelház tűzesete, ahol egy egyszerű konyhai tűz hatalmas tűzzé fejlődött. Milyen okok vezethettek a tűz kifejlődéséhez? A Budapesti Műszaki egyetem szakértői vizsgálták a Debrecenben komoly tűzkárt szenvedett lakóházat. Megállapításaik komoly szakmai figyelmet követelnek.


Intézkedési program belvíz-védekezéshez
Írta: Kuti Rajmund tű. szds. - 2015-07-01

A belvíz elleni védekezésben is fontos a tervszerűség. Egy kiváló segédletet adunk köre a helyi védekezést irányítók részére. Segítségével könnyebb a védekezés irányítása, majd az elvégzett munka elszámolása.

AdatlapokEgyenlő (túlélési) esélyek?
Írta: Wagner Károly - 2015-07-01
Az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozunk az akadálymentesítés fogalmával. Mit jelent ez és befolyásolja-e a tűzvédelmi követelményeket? Az alábbiakban ezekre a kérdésekre keresünk választ. A téma felvetését a középületek akadálymentesítésének feladata is indokolja.

Nagy befogadó-képességű kereskedelmi létesítmények tűzvédelme: kiürítés
Írta: Csepregi Csaba tűzoltó alezredes - 2015-07-01
Az összeállítás rendszerezi a bevásárlóközpontok, hipermarketek, nagyáruházak tűzvédelmi előírásait, elsősorban a kiürítés biztonságára fókuszálva.

Mekkora tüzek oltására kell felkészülni? - A tüzek kiterjedése
Írta: Heizler György tű. ezds - 2015-07-01
Az elmúlt nyolc év statisztikai adatait vizsgálva értékes következtetésekre juthatunk az országban bekövetkezett tűz- és káresetek jellemzőiről, az ehhez rendelni szükséges technikai,- szervezési- és létszám kérdésekről. Egyik ilyen tényező a keletkezett tüzek száma és azok alapterülete. Az évi ingadozások kiszűrése érdekében egy hosszabb időszak, az elmúlt nyolc év 205.576 regisztrált esetét elemeztük.


„Melyiket az ötezerből?” - a hő-és füstelvezető berendezések kiválasztásának szempontjai
Írta: Nagy Katalin - 2015-07-01
Szerzőnk számba veszi a különböző típusokat működési elv, funkció és beépítési hely alapján, majd a nyitószerkezet és működtető szerkezet szerinti csoportosítás után a választás szempontjait elemzi. A rendkívül alapos szakmai elemzés a tűzvédelmi hatóságoknak, a beruházóknak és különösen az üzemeltetőknek a téma kötelező olvasmánya lehet, mert elemez és a konkrét adatok alapján egyértelmű ajánlásokat tesz.
Kapcsolódó galéria

Vizsgálati jelentés a Műegyetem tűzesetéről
2006 augusztus 08-án keletkezett az a tragikus tűzeset, amelyben három tűzoltó életét vesztette. Szeptember 10-én már elkészült a vizsgálatot végző bizottság jelentése, amely most az eljárások lezárultával nyilvánosságra kerülhet.
A Katasztrófavédelmi főigazgató által létrehozott vizsgálóbizottság a bevetésben résztvevők meghallgatása, a dokumentumok és a helyszín, valamint a technikai eszközök, és a rádióforgalmazási hangfelvételek tanulmányozása alapján alakította ki megállapításait, amelyet – a nevek kitakarásával – teljes terjedelmében közlünk.


A műszaki mentések tervezési problémái a kárfelszámolási gyakorlat tükrében
Írta: Kuti Rajmund tű. szds. - 2015-07-01
Hogyan tervezzünk műszaki mentést? A szerző saját készítésű erő-eszköz számítási programjának bemutatásával és a műszaki mentési terv, valamint a taktikai helyszínrajzok tartalmi követelményeinek ismertetésével újszerű segítséget ad a tervezéshez.
1.sz. Melléklet
2.sz. Melléklet1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75