Tanulmányok

Tanulmány

Az emberi tényezők és egy új kiürítéstámogató rendszer bemutatása
Írta: Miskey Tamás - 2015-07-01
A tüzek esetleírásainak vizsgálatából kitűnik, hogy számos halállal végződött tűzesetnél az alaprajz ismeretének és a kiürítési útvonalak biztosításának hiánya tehető felelőssé. Ezt a tájékozatlanságból származó hiányosságot tovább súlyosbítja néhány épület helytelen tervezése, ami a bent tartózkodók eltévedéséhez vezethet. A régi illetve bonyolult belső struktúrájú épületekben javíthatna a helyzeten az úgynevezett irányhangjelző.


A tűzoltóság szerelési szabályzatához
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
A jelenleg hatályos 37/2003-as Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatói (továbbiakban: OKF) intézkedés előtt még BM TOP (Belügyminisztérium Tűzoltóság Országos Parancsnoksága) parancs szabályozta, hogy a rendszerben tartott tűzoltófecskendőket és a rájuk málházott eszközöket, egyéb technikákat milyen módon kell kezelni, „megszerelni”, azaz működésre kész állapotba hozni és használni. Mi a helyzet jelenleg, miben lehet, és miben kell változtatni?


A tűzoltóságok rendszerszintű vizsgálata, múltja és jelene
Írta: Pántya Péter - 2015-07-01
Milyen a tűzoltók létszámeloszlásának rendszere hazánkban? Milyen előzmények révén alakult ki a mai helyzet? Egy a tűzoltó szakmai berkekben sokakat foglalkoztató témáról fejti ki véleményét szerzőnk, miközben igyekszik az összefüggéseket is bemutatni, figyelve az elindult folyamatokra és az általa szükségesnek ítélt változtatásokra. Ennek alapján ajánlásokat fogalmaz meg a hatékonyság növelésére, a vonulási idők csökkentésére és a tűzoltói létszámok elosztásának megfelelő végrehajtására, a bővítések célszerű irányvonalaira.


Újgenerációs vezérlések és használati tapasztalataik
Írta: Pintér Tibor - 2015-07-01
Gyorsaság, a tűzoltók munkájának támogatása. Főként ezek vezérelték a fejlesztőket a BM HEROS ZRT-nél, amikor tűzoltás technikai vezérlési rendszerrel ellátott tűzoltógépjárműveket fejlesztettek ki. Ezek a vezérlések a szivattyú kézi karos működtetését helyettesítik, de megmaradtak a manuális, és a kapcsolókkal működtethető kényszer vezérlési lehetőségek is. Hogyan fejlődtek a vezérlések?


A településrendezés egyes kérdései a veszélyes ipari üzemek környezetében
Írta: Mógor Judit - Földi László - 2015-07-01
A veszélyes ipari üzemek hatósági engedélyezési és felügyeleti eljárása szorosan kapcsolódik településrendezéshez, konkrétan a veszélyességi övezet kijelöléséhez. Ennek során a közérdek és a magánérdek, a biztonságra törekvés és a fejlesztési lehetőségek közötti érdekütközést is kezelni kell. A szerzők cikkükben áttekintik a vonatkozó európai uniós és hazai szabályozást, részletezik a felvetődő problémákat, és ismertetik a Bizottság fejlesztési törekvéseit a tagállami végrehajtás gyakorlatának jobbítására.


A „Paula” viharciklon és következményei és katasztrófavédelemi tapasztalatai
Írta: Dr. Lits Gábor - 2015-07-01
A „Paula” viharciklon Ausztria Steiermark és Karnten tartományai területén minden eddiginél nagyobb károkat okozott, több napon keresztül megbénította az infrastruktúra fontos elemeit. A Bundesheer, a tűzoltóság és a polgári védelem jól összehangolt katasztrófaelhárító erőinek hatalmas munkája által vált csak lehetségessé a lakosságot súlytó nyomasztó terhek könnyítése.


A tűzvizsgálat gyakorlata a fővárosban
Írta: Fentor László - 2015-07-01
Ismét reflektorfénybe került a tűzvizsgálat, amelyet szétaprózottan, kis esetszámmal végeznek vidéken. Mi a helyzet a fővárosban? Hogyan alakul a gyakorlat? Melyek a továbbfejlesztés lehetőségei?


Szállodák tűzvédelme - Itthon láss csodát!
Írta: Angyal István tűzoltó őrnagy - OKF Megelőzési és piacfelügyeleti Főosztály - 2015-07-01
A Magyar Turizmus Zrt. 2009. évi belföldi szlogenjét azzal egészíteném ki, hogy nem csak itthon de külföldön is „csodát” láthatunk, ha tűzvédelmi szempontból áttekintjük a szállodákat. Egy röpke világkörüli útra invitálom az olvasót, amelynek során hazai és nemzetközi szállodákban pihenünk meg, és ha már ott járunk – mivel ez nem egy turisztikai magazin – a tűzvédelmi helyzetüket tekintjük át.


Szendvicspanelek és a tűzbiztonság - szabályozások és kihívások
Írta: Lestyán Mária - 2015-07-01
Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő Védelem tűzvédelmi szaklapban megjelent „PUR habos szendvicspanel = Totálkár” cikkét olvasva, felmerül bennünk a kérdés: miért viselkednek egyes épületszerkezetek, építőanyagok valóságos tűz hatására irracionálisan másképp, mint az egyébként a minősítések alapján, a vélt védelmi szinten elvárható lenne tőlük.


Vegyi felderítési koncepció 2006-os FIFA VB-n a lipcsei labdarúgó-stadionban
Írta: Dr. Norbert Klöpper - 2015-07-01
A nagyszabású rendezvények,(pl. koncertek, fesztiválok, parádék, labdarúgó-világbajnokság mérkőzései) az ún. kritikus infrastruktúra részét képezik. A rendezvények helyszínei vegyi harcanyagokkal (Chemical Warfare Agents - CWA) vagy más mérgező ipari vegyületekkel (Toxic Industrial Compounds - TIC) elkövetett terrortámadások célpontjai lehetnek. Az ilyen jellegű fenyegetések elleni védelem biztosítása, valamint azok bekövetkezésekor a megfelelő döntések (dekontaminálás, orvosi ellátás) meghozatala érdekében szükséges a kibocsátott vegyi anyagok gyors detektálása és azonosítása.


A faanyagú tartószerkezetek - Eurocode szerinti - tűzhatásra történő tervezése
Írta: Szitányiné Siklósi Magdolna - 2015-07-01
Az új OTSZ ebben is új követelményeket hozott! Ennek megfelelően az Európában kidolgozott és használatos, épületszerkezetek tűzállósági teljesítményének megállapítására alternatívaként elfogadott méretezési módszer (Eurocode szabványsorozat) lényegéről szeretnénk áttekintést nyújtani.


Ventillátorok alkalmazása robbanóképes közegekben
Írta: Perlinger Ferenc - 2015-07-01
Légtechnikai megoldásokra szinte mindenütt szükség lehet. Robbanásveszélyes környezetben azonban különös körültekintéssel kell eljárni. Milyen közeget, milyen ventillátorral, milyen módszerrel, hova telepítve a legbiztonságosabb? Képek1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75