Tanulmányok

Tanulmány

A háromszéki önkéntes tűzoltók múltja és jelene
Írta: Tóth Szabolcs Barnabás - 2015-07-01

2011-ben jelent meg Dr. Tóth Szabolcs Barnabás figyelemre méltó könyve. A tanulmány egy szakmatörténeti szempontból eddig szinte ismeretlen területet dolgoz fel rendkívül részletgazdagon. A könyv Háromszék egészét feltérképezve, majdnem minden településre kitérve mutatja be az önkéntes (köteles) tűzoltóegyleteket. Megköszönve a szerző hozzájárulását a könyvet tesszük közzé.Szándékos károkozás elleni védelem sajátosságai a súlyos balesetek elleni szabályozás területén
Írta: Dr. Kátai-Urbán Lajos; Dr. Lévai Zoltán; Dr. Vass Gyula - 2015-07-01

Magyarországon az új katasztrófavédelmi szabályozás 2012. évi bevezetésével egyedülálló iparbiztonsági hatósági és felügyeleti rendszer létesült nemzeti, területi és helyi szinten. Jelen cikk bemutatja szándékos károkozás elleni védelem sajátosságait a veszélyes ipari üzemek vonatkozásában. Dr. Hoffmann Imre, Dr. Lévai Zoltán, Dr. Kátai-Urbán Lajos, Dr. Vass Gyula
Írta: IPARBIZTONSÁG MAGYARORSZÁGON - 2015-07-01

 

Az iparbiztonsági szabályozásnak a katasztrófavédelem rendszerében történő fejlődése 15 évre tekint vissza Magyarországon. A veszélyes tevékenységek és a veszélyes áru szállítás felügyeletén túl megjelentek a létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok is. Jelen cikk célja áttekinteni az iparbiztonsági jogterület fejlődési lépéseit és levonni a fejlődésben rejlő tapasztalatokat. Tűzrendészet Magyarországon 1870-től napjainkig II. - 1945-1996
Írta: dr. Gál László - 2015-07-01

Ha jobban meg akarjuk érteni napjaink történéseit, célszerű távolabbról rápillantani. A hazai tűzrendészet alakulása talán világosabban látható, ha történeti kontextusba helyezzük. Ez még önmagában nem elég, bele kell helyezni a közigazgatás egészének történetébe. Ezt a szemléletet viszi végig szerzőnk. A dolgozat 2. részében az 1945-től 1996-ig zajló folyamatokat mutatjuk be.

 Hő- és füstelvezetés - Tervezni kell az új OTSZ szerint!
Írta: Nagy Katalin - 2015-07-01

A tűz két fő károsító tényezője a hőmérsékletemelkedés és a füst toxikussága és korrozív hatása. Az emberi élet szempontjából a fő veszélytényező a szénmonoxid, amely különösen a tűz kezdeti fázisában (svélgázok) keletkezik nagy intenzitással. A füst ezen kívül csökkenti a láthatóságot, ami alapvetően befolyásolja a látásorientációt és a menekülés során a haladási sebességet. A látótávolság csökkenésével együtt a haladási sebesség is csökken. Ezért kiemelt fontosságú a tűz során keletkezett hő- és füst elvezetése. 

 IPARBIZTONSÁGI KOCKÁZATOK MAGYARORSZÁGON
Írta: Dr. Hoffmann Imre; Dr. Kátai-Urbán Lajos; Dr. Lévai Zoltán; Dr. Vass Gyula - 2015-07-01

A veszélyes tevékenységekben jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, gyártása és használata magában hordozza a súlyos balesetek bekövetkezésének kockázatát. A közelmúlt eseményeinek tapasztalatai rámutatnak arra, hogy az ipari balesetek katasztrofális hatással lehetnek a veszélyes tevékenység környezetére és az ott lakó állampolgárokra. Jelen cikkben a szerzők célja a Magyarországot veszélyeztető iparbiztonsági hatóság által ellenőrzött veszélyforrások csoportosítása és a veszélyes tevékenységek általi veszélyeztetetés áttekintő értékelése.

Kulcsszavak: iparbiztonság, ipari balesetek, veszélyes anyagok, veszélyes tevékenységek, veszélyeztetettség.Több mint hő- és füstelvezetés - A hő-és füstelvezetés, valamint a szellőztetés rendszerei II.
Írta: Nagy Katalin - 2015-07-01

Hogyan fejlődött a hő-és füstelvezetés napjainkig? Milyen rendszerek alakultak ki, s azokat jellemzően hova célszerű telepíteni? Milyen előnyöket és hátrányokat kell mérlegelni? Milyen új kihívásokra adnak választ a korszerű rendszerek? A mechanikus rendszerek összehasonlítása (2013/5. számunk) után a pneumatikus rendszereket vizsgálja szerzőnk.

 Hogyan ellenőrizzük az építési termékek megfelelőségét?
Írta: Nagy Katalin - 2015-07-01

A teljesítménynyilatkozatok alkalmazását tanuljuk. Az építési termékek megfelelősége a CPR okozta változások tükrében alapkérdés. Ellenőrzésének lépéseit vázolja szerzőnk a hő- és füstelvezetés elektromos rendszereinek bemutatásán keresztül, amely egyben folytatása a mechanikus és a pneumatikus rendszerek összehasonlításának (Védelem Katasztrófavédelmi Szemle 2013/5. és 2014/1.).

 Tűzrendészet Magyarországon 1870-től napjainkig I. - 1870-1945
Írta: dr. Gál László - 2015-07-01

Ha jobban meg akarjuk érteni napjaink történéseit, célszerű távolabbról rápillantani. A hazai tűzrendészet alakulása talán világosabban látható, ha történeti kontextusba helyezzük. Ez még önmagában nem elég, bele kell helyezni a közigazgatás egészének történetébe. Ezt a szemléletet viszi végig szerzőnk, akinek dolgozatát sorozatban közöljük. Mi történt 1945-ig?

 Tűzveszélyes-folyadék tároló tartályok és jellemző tűztípusaik
Írta: Pimper László - 2015-07-01

Az elmúlt években több olyan tartálytűz-esemény történt a világban, melyek kialakulásának körülményei, következményei, vagy elhúzódó felszámolása rávilágított a téma áttekintésének szükségességére. A következőkben röviden áttekintjük az éghető folyadékot tároló tartályok típusait, és tűzeseteik általános jellemzőit. 

 Tűzvédelem - feltételesen?
Írta: Lestyán Mária - 2015-07-01

Nem ritka az az álláspont az építészek között, hogy a tervezésnek a tűzvédelem csak abban az esetben része, ha a tűzoltóság szakhatóság. Szerzőnk a (tűz)biztonságos építészet kérdéseit boncolgatja glosszájában.

 A magyar tűzoltóképzés fejlődésének fontosabb szakaszai
Írta: Nagy Zsolt - 2015-07-01

A tűz megelőzése illetve megfékezése az egyik legrégebben szervezett emberi tevékenység. Az eltett idő is bizonyítja, hogy az emberi tapasztalat önmagában kevés, ezért az együttműködést tanulni, gyakorolni kell. 

Szerzőnk a magyar tűzoltóképzés fejlődését, alakulását tárgyalja, kibontva a téma sajátosságait, érintve a fejlődés főbb állomásait.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75