Jogszabályok

Jogszabály 2003

Vissza


A TŰZOLTÓSÁGOKAT, A KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGOKAT ÉRINTŐ 2003. ÉVBEN MEGJELENT JOGSZABÁLYOK


2003. XII. tv.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

2003. XVII. tv.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról

2003. évi XXVI. törvény
Az Országos Területrendezési Tervről

2003. évi XLV. törvény
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról

2003. évi L. törvény
A Nemzeti Civil Alapprogramról

2003 évi LVIII. tv.
a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról

2003. évi LXIII. törvény
Az Európa Tanács keretében, Strasbourgban, 1985. augusztus 19-én létrejött, a sporteseményeken, különösen a labdarúgó mérkőzéseken megnyilvánuló nézői erőszakról és nem megfelelő viselkedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

2003. évi LXIV. törvény
A biztonságos konténerekről szóló 1972. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről

2003. évi LXVII. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2000. szeptember 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2003. évi XCVIII. törvény
A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a katasztrófák és más súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Varsóban, 2000. április 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről

40/2003. (III.27.) Korm. r.
Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről

45/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet
A többnemzetiségű műszaki zászlóalj és a katasztrófavédelemben érintett más állami szervek kölcsönös tájékoztatási, egyeztetési és együttműködési rendjéről

58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

69/2003. (V. 15.) Korm. rendelet
A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

86/2003. (VI. 20.) Korm. rendelet
A létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet
Az ózonréteget károsító anyagokról

99/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

110/2003. (VII. 24.) Korm. r.
a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal szervezetéről, feladat- és hatásköréről

135/2003. (VIII. 29.) Korm. rendelet
az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról

155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet
A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről

160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet
a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról

165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet
A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről

170/2003. (X. 21.) Korm. rendelet
a rendvédelmi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 55/1999. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről

192/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

201/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

209/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
a 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról

225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet
A magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről

229/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén, Ankarában, 1996. október 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet
A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának

269/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet
Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító kormányrendeletek módosításáról

282/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

1/2003. (I. 9.) BM rendelet
A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól

2/2003. (I. 14.) BM rendelet
A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet
Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

5/2003. (II. 14.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról

12/2003. (III. 24.) BM rendelet
Egyes építésügyi jogszabályok módosításáról

13/2003. (III. 28.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állománya Ruházati Szabályzatának kiadásáról szóló 21/1998. (IV. 22.) BM rendelet módosításáról

14/2003. (IV. 3.) BM rendelet
A települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról

16/2003. (IV. 18.) BM rendelet
Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

28/2003. (VII. 9.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról

29/2003. (VII. 11.) BM rendelet
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 34/1997. (V. 30.) BM rendelet módosításáról

30/2003. (VII. 11.) BM r.
A belügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

31/2003. (VII. 18.) BM rendelet
A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló

40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról
33/2003. (VII. 18.) BM rendelet
A Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről szóló 23/2002. (IX. 10.) BM rendelet módosításáról

35/2003. (VII. 29.) BM r.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok létesítési, fejlesztési költségeivel kapcsolatos pályázati feltételekről

36/2003. (VII. 29.) BM rendelet
A körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló

49/1997. (IX. 16.) BM rendelet módosításáról

44/2003. (XI. 27.) BM rendelet
A polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

47/2003. (XII. 9.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezetek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állománya Ruházati Szabályzatának kiadásáról szóló 21/1998. (IV. 22.) BM rendelet módosításáról

48/2003. (XII. 13.) BM rendelet
A polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól szóló 55/1997. (X. 21.) BM rendelet módosításáról

49/2003. (XII. 18.) BM rendelet
A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér hivatásos tűzoltóságának működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 8/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról

51/2003. (XII. 19.) BM rendelet
A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 2/2003. (I. 14.) BM rendelet módosításáról

47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet
A radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről

54/2003. (IX. 1.) ESzCsM-KvVM-BM együttes rendelet
A veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereiről és a vizsgálatok eredményeinek értékeléséről

66/2003. (XII. 11.) ESzCsM rendelet
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosításáról

3/2003. (III.11.) FMM-ESZCSM e. r.
A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet
Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

8/2003. (II. 19.) GKM rendelet
A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról

26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet
A kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról

31/2003. (V. 16.) GKM rendelet
A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.) GM rendelet módosításáról

33/2003. (V. 20.) GKM rendelete
A gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól

35/2003. (V. 30.) GKM rendelet
A vízi közlekedés rendjéről szóló 27/1993. (IX. 23.) KHVM rendelet módosításáról

39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet
A vízi közlekedés rendjéről
47/2003. (VII. 24.) GKM rendelet
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről szóló 4/1987. (IV. 3.) KM rendelet módosításáról

48/2003. (VII. 24.) GKM rendelet
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról

58/2003. (IX. 23.) GKM rendelet
A Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal felügyelete alatt álló Műszaki Biztonsági Felügyelőség szervezetéről, székhelyéről és illetékességi területéről

64/2003. (X. 18.) GKM rendelet
Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosításáról

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet
A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

82/2003. (XII. 10.) GKM rendelet
A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról

83/2003. (XII. 11.) GKM rendelet
A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosításáról

89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről

90/2003. (XII. 16.) GKM rendelet
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet módosításáról

94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet
A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről

95/2003. (XII. 18.) GKM rendelet
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a közvetlen felügyelete alatt álló szervek, továbbá a kijelölt szervezetek polgári védelmi feladatairól és a tevékenység irányításáról

102/2003. (XII. 23.) GKM rendelet
A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 11/1988. (XII. 20.) KM-BM együttes rendelet módosításáról

23/2003. (X. 16.) KüM rendelet
A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól

33/2003. (IX. 11.) IM rendelet
Az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó szervek polgári védelmi feladatairól szóló 27/1997. (X. 17.) IM rendelet módosításáról

35/2003. (IX. 11.) IM rendelet
Az igazságügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 10/2000. (IV. 28.) IM rendelet módosításáról

2/2003. (II. 26.) KvVM rendelet
Az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról

18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról

6/2003. (VI. 20.) MeHVM rendelet
A tűzvédelem és a műszaki mentés polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó különös szabályairól

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről

33/2003. (XII. 9.) PM rendelet
a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap működésével összefüggő szabályokról

1/2003. (IX. 9.) TNM rendelet
A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet módosításáról

1005/2003. (I. 30.) Korm. határozat
A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályozási koncepciójáról

1106/2003. (X. 31.) Korm. határozat
A kormányzati létszámcsökkentésről

1107/2003. (XI. 5.) Korm. határozat
A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló programról (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése

27/2003. (II. 28.) KE határozat
Polgári védelmi dandártábornok kinevezéséről

148/2003. (VIII. 29.) KE határozat
Tűzoltó dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

174/2003. (IX. 19.) KE határozat
Polgári védelmi vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről

18/2003. (ÜK. 9.) LÜ utasítás
Az ügyészi szervek tűzvédelmi szabályzatáról

BM közlemény
A Rendészeti Szakvizsga Bizottság névjegyzékéről

Összeállította:

Nyíri Csaba
tűzoltó őrnagy