Jogszabályok

Jogszabály 2006

Vissza


A katasztrófavédelmet és a tűzvédelmet érintő 2006-ban megjelent jogszabályok
 
 
2006. évi VIII. törvény
a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról
 
2006. évi IX. törvény
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról
 
2006. évi L. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
 
2006. évi LII. törvény
a polgárőrségről
 
2006. évi LVII. törvény
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
 
2006. évi LV. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
 
2006. évi LXXII. törvény
a közszférába foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról
 
2006. évi XCIV. törvény 
 a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról
 
2006. évi CX. törvény
a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
 
18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
 
23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről
 
24/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 
76/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről
 
82/2006. (IV. 6.) Korm. rendelet 
a 2006. évi rendkívüli árvízi védekezés költségvetési forrásának biztosításáról
 
87/2006. (IV. 14.) Korm. rendelet 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről
 
96/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 87/2006. (IV. 14.) Korm. rendelet hatályának kiterjesztéséről
 
101/2006. (IV. 25.) Korm. rendelet 
 veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről
 
111/2006. (V. 9.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 101/2006. (IV. 25.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról
 
168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
 az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről
 
278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a Közlekedésbiztonsági Szervezetről
 
295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről
 
297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a közigazgatási hivatalokról
 
342/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
 
4/2006. (I. 20.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról
 
7/2006. (II. 10.) BM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról
 
11/2006. (III. 14.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról
 
18/2006. (IV. 6.) BM rendelet 
a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet módosításáról
 
19/2006. (IV. 12.) BM rendelet 
a belügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
 
20/2006. (IV. 19.) BM rendelet 
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról
 
24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet
a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről
 
27/2006. (V. 22.) BM rendelet
a települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról
 
42/2006. (XI. 30.) EüM rendelet
a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról
 
7/2006. (II. 27.) GKM rendelet
a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának részletes szabályairól
 
9/2006. (II. 27.) GKM rendelet
a súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli hajózási események vizsgálatának részletes szabályairól
 
26/2006. (V. 5.) GKM rendelet
az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól
 
27/2006. (V. 5.) GKM rendelet
az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól
 
30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet
az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről
 
55/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet
a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosításáról
 
4/2006. (I. 26.) IM rendelet
 az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
 
9/2006. (II. 27.) IM rendelet
az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről
 
10/2006. (III. 7.) IM rendelet
az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról
 
19/2006. (IV. 24.) IM rendelet
az igazságügyi szakértői igazolványról
 
12/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosításáról
 
13/2006. (VIII. 3.) IRM rendelet
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet módosításáról
 
27/2006. (X. 5.) IRM rendelet
az igazságügyi szakértői alapismeretek oktatásáról és vizsgájáról
 
28/2006. (XI. 9.) IRM-ÖTM együttes rendelet
az igazságügyi és rendészeti miniszter, illetve az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság hivatásos állományú tagjainak nyugellátása, hozzátartozói nyugellátása, valamint baleseti járadéka megállapításának eljárási rendjéről
 
31/2006. (XII. 21.) IRM rendelet
az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosításáról
 
7/2006. (V. 17.) IHM rendelet
a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet módosításáról
 
14/2006. (BK 7.) BM utasítás
a rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezetővé képzésről és a rendészeti mestervezetővé képzésről
BM közlemény (BK 8.)
a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról
 
1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelet
a Hivatásos Tűzoltóságok Szolgálati Szabályzatának kiadásáról
 
2/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről
 
5/2006. (XI. 17.) ÖTM rendelet
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatti pótlására, javítására vonatkozó támogatás juttatásának részletes szabályairól szóló 48/2005. (X. 31.) BM rendelet módosításáról
 
6/2006. (XI. 20.) ÖTM rendelet
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszközállományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet módosításáról
 
7/2006. (XI. 23.) ÖTM rendelet
A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról
 
8/2006. (XI. 23.) ÖTM rendelet
Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának eljárási rendjéről
 
586/B/1998. AB határozat
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 44. § (1) bekezdése, 47. § (1) bekezdés f) pontja, továbbá a törvény egésze, valamint a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 3. § (1) és (4)-(6) bekezdése, 5. § (2) bekezdése, valamint a rendelet egésze alkotmányellenességének vizsgálatáról
 
2031/2006. (III. 1.) Korm. határozat
bel- és árvízvédelmi megelőző közmunkaprogramról
 
2131/2006. (VII. 26.) Korm. határozat
az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról
 
2/2006. (X. 13.) KKB határozat
a katasztrófák elleni védekezés 2007. évre tervezett megelőzési, felkészülési feladataira és azok pénzügyi forrásigényére vonatkozó tervvel kapcsolatban
 
2/2006. (BK 2.) BM utasítás
a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok műszaki-technikai fejlesztése szakmai programjának kialakításáról szóló 5/2001. (BK 2.) BM utasítás módosításáról
 
7002/2006. (BK 6.) BM irányelv
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alkalmazása során lehetséges költségcsökkentő megoldásokról
 
GKM közlemény
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének alkalmazásáról
 
2/2006. (MK 94.) ÖTM utasítás
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
 
11/2006. (BK 24.) ÖTM utasítás
az ÖTM fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, költségvetési szerv középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről
 
95/2006. (V. 5.) KE határozat
tűzoltó altábornagyi előléptetésről
 
110/2006. (V. 26.) KE határozat
polgári védelmi vezérőrnagyi kinevezésről
 
 
2006. december 31.
 
Összeállította:
Nyíri Csaba
tűzoltó alezredes