Jogszabályok

Jogszabályok 2007. I. negyedév

Vissza


A tűzoltóságokat és a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő 2007. I. negyedévben megjelent jogszabályok
 
18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet
a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről
 
39/2007. (III. 13.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 
57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet
a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről
 
60/2007. (III. 31.) Korm. rendelet
a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 
28/2007. (III. 7.) GKM rendelet
az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről
 
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól
 
3/2007. (II. 13.) ÖTM rendelet
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről
 
6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelet
a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól
 
8/2007. (III. 26.) ÖTM rendelet
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter ágazati irányítása alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő tolmácsok, jelnyelvi tolmácsok díjazásáról
 
10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról
 
A kormány 2005/2007. (I. 18.) Kormány határozata
a védelmi igazgatás és a katonai igazgatás minősített időszaki együttműködésének alapelveiről szóló 2101/1994. (X. 20.) kormány határozat hatályon kívül helyezéséről
 
A kormány 2031/2007. (III. 7.) Korm. határozat
a "112-es" Európai Segélyhívó Rendszer kialakításával kapcsolatos feladatokról
 
2/2007. (BK 2.) ÖTM utasítás
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Titokvédelmi Szabályzatáról
 
ÖTM közlemény
a szakmai szakértői névjegyzékről
Megjelent:
Belügyi Közlöny 2007/6. (III. 14.)
 
ÖTM közlemény
a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről
Megjelent:
Belügyi Közlöny 2007/6. (III. 14.)
 
 
2007. április 2.
 
Nyíri Csaba tűzoltó alezredes