Jogszabályok

Jogszabályok 2008. I. negyedév

Vissza


a tűzoltóságokat, a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő 2008. I. negyedévben megjelent jogszabályok

 

26/2008. (II. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

 

57/2008. (III. 26.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

 

3/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról

 

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

 

14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet

a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről

 

17/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet

a 2006. tavaszi ár- és belvíz miatti károk pótlólagos enyhítéséről

 

19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet

a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról

 

20/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet

a települések polgári védelmi besorolásáról szóló 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról

 

5/2008. (II. 29.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról

 

5/2008. (II. 18.) IRM rendelet

a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról

 

5/2008. (BK 5.) ÖTM utasítás

az önkormányzati és területfejlesztési miniszter által adományozható elismerések adományozásának eljárási szabályairól, az állami kitüntetésekre, tábornoki előléptetésre, valamint társminiszteri elismerésekre való felterjesztés rendjéről

 

17/2008. (III. 12.) AB határozat

az Országgyűlés felhívásáról jogalkotói feladatának teljesítésére, valamint az életvédelmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról szóló 22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet alkotmányossági vizsgálatáról

 

83/2008. (III. 15.) KE határozat

nyugállományú tűzoltó altábornagyi előléptetésről

 

 

2008. április 15.                                   

 

Összeállította:                                 Nyíri Csaba

                                                                                                  tűzoltó alezredes