Jogszabályok

Jogszabályok 2009. I. negyedév

Vissza


A tűzoltóságokat, a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő 2009. I. negyedévben megjelent jogszabályok
 
 
16/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeleteknek a szmogriadóval összefüggő módosításáról
 
21/2009. (II. 4.) Korm. rendelet
a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 
34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet
a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről
 
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
a vásárokról és piacokról
 
3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet 
a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről
 
9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet
az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekről, az elismerésben részesíthetők köréről, valamint az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről
 
11/2009. (III. 6.) ÖM rendelet
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről
 
12/2009. (III. 10.) ÖM rendelet
az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtandó támogatásokra vonatkozó eljárás szabályairól szóló 6/2008. (X. 8.) ÖM rendelet módosításáról
 
1/2009. (II. 6.) ÖM utasítás
az Önkormányzati Minisztérium 2010. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó Esélyegyenlőségi Tervének végrehajtásáról
 
5/2009. (III. 6.) ÖM utasítás
az önkormányzati miniszter által adományozható elismerések adományozásának eljárási szabályairól, az állami kitüntetésre, tábornoki kinevezésre, valamint társminiszteri elismerésre való felterjesztés rendjéről
 
6/2009. (III. 6.) ÖM utasítás
az önkormányzati miniszter irányítása alatt álló költségvetési szervek hivatásos állományú tagjai, köztisztviselői és közalkalmazottai részére 2009. január 1-jétől a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekről
 
7/2009. (III. 20.) ÖM utasítás
az Önkormányzati Minisztérium Titokvédelmi Szabályzatáról
 
11/2009. (III. 6.) KE határozat
nyugállományú tűzoltó dandártábornoki kinevezésről
 
23/2009. (III. 6.) AB határozat
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámításáról szóló 4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat alkotmányellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
 
2009. április 6.                       
Összeállította:                                 Nyíri Csaba
                                                                                                    tűzoltó alezredes