Jogszabályok

Jogszabályok 2009. IV. negyedév

Vissza


A tűzoltóságokat, a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő 2009. IV. negyedévben megjelent jogszabályok
 
 
2009. évi CIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
 
2009. évi CLXIII. törvény
a tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
 
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
 
246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelet
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 
261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
 
333/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 
351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
a Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról
 
26/2009. (X. 16.) ÖM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításával és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggően egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 
27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet
a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
 
 
 
 
32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet
a tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről
 
34/2009. (XII. 29.) ÖM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. §-a (2) bekezdése b) pontjának alkalmazásáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 
57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet
egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról
 
77/2009. (XII. 28.) IRM rendelet
egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek adózással és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításával összefüggő módosításáról
 
78/2009. (XII. 28.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet
egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosításáról
 
79/2009. (XII. 28.) IRM-ÖM együttes rendelete
egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításával összefüggő módosításáról
 
18/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás 
az Önkormányzati Minisztérium és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek minősített időszaki pénzügyi, anyagi, technikai, híradó és informatikai feladatainak tervezéséről és végrehajtásáról
 
19/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás 
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek személyi állománya által választható természetbeni juttatások fajtáiról, mértékéről, a kifizetés rendjéről és módjáról
 
2010. január 5.                       
 
Összeállította:                                 Nyíri Csaba
                                                      tűzoltó alezredes