Jogszabályok

Jogszabályok 2011. I. negyedév

Vissza


 A tűzoltóságokat, a katasztrófavédelmi igazgatóságokat érintő 2011. I. negyedévben megjelent jogszabályok
 
 
2011. évi XXI. törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
 
2011. évi XXII. törvény  
egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő módosításáról
 
2011. évi XXIX. törvény
az energetikai tárgyú törvények módosításáról
 
1/2011. (I. 12.) Korm. rendelet
Veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről
 
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól
 
10/2011. (II. 22.) Korm. rendelet
Az egyes szabálysértésekkel, a közigazgatási bírsággal, a hivatásos állomány szolgálati viszonyával, a védett személyekkel, a kifogástalan életvitel ellenőrzésével, valamint az „Életmentő Emlékérem” adományozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
 
15/2011. (II. 24.) Korm. rendelet
Veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről
 
16/2011. (II. 24.) Korm. rendelete
az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén meg valósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 
21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerződéses állományúak baleseti járadéka megállapításának rendjéről
 
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
 
44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről
 
45/2011. (III. 23.) Korm. rendelet
Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 
 
2/2011. (II. 22.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet, az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet és az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet módosításáról

6/2011. (III. 4.) BM rendelet
„A Köz Szolgálatáért érdemjel”, a „Szemere Bertalan érdemjel”, a „Szent György érdemjel”, a „Szent László érdemjel”, a „Szent Flórián érdemjel” kitüntető cím alapításáról szóló 6/2001. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról
 
8/2011. (III. 16.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2011. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről
 
9/2011. (III. 23.) BM rendelet
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről
 
10/2011. (III. 28.) BM rendelet
A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról
 
11/2011. (III. 30.) BM rendelet
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható természetbeni juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról
 
9/2011. (III. 8.) KIM rendelete
az egyes igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
 
7/2011. (III. 8.) NFM rendelet
A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról
 
1/2011. (I. 14.) NGM rendelet
Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosításáról
 
5/2011. (II. 11.) BM utasítás  
 a belügyminiszter irányítása alatt álló költségvetési szervek választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekről
 
12/2011. (III. 9.) OGY határozat
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről
 
13/2011. (III. 9.) OGY határozat
A 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről
 
1030/2011. (II. 22.) Korm. határozat
A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
 
2011. április 2.            
 
Összeállította:             
                                                                  Nyíri Csaba
                                                              tűzvédelmi szakértő
                                                            Tel: 20-261-7937
                                                                e-mail: nyiri@t-online.hu