Jogszabályok

Jogszabályok 2012. I. negyedév

Vissza


A tűzvédelmet és a katasztrófavédelmet érintő
2012. I. negyedévben megjelent jogszabályok
 
 
2012. évi II. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
 
43/2012. (III. 20.) Korm. rendelet
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával és a határátkelőhelyek működtetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
 
1/2012. (I. 3.) BM rendelete
Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet módosításáról
 
7/2012. (III. 7.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól
 
11/2012. (III. 30.) BM rendelet
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 
14/2012. (III. 30.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről
 
2/2012. (III. 6.) HM rendelet
A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról
 
3/2012. (I. 24.) NMHH rendelet
Az egységes európai segélyhívószámra és a nemzeti segélyhívó számokra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásra vonatkozó műszaki követelményekről
 
2/2012. (I. 17.) BM utasítás
a belügyminiszter irányítása alatt álló költségvetési szervek választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére teljesítendő egyes kifizetésekről
 
3/2012. (I. 17.) BM utasítás
a Belügyminisztérium hivatali szervezete Cafetéria Szabályzatának kiadásáról
 
4/2012. (I. 27.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás módosításáról
 
1/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás a közigazgatási vezetők, a polgári védelmi szervezetek, a köznevelésben és a felsőoktatásban résztvevők, valamint a pedagógusok katasztrófavédelmi felkészítésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokról  (Hivatalos Értesítő 2012. 9. szám)
2/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről (Hivatalos Értesítő 2012. 9. szám)
3/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok és a műszaki mentőbázisok működési területéről, valamint az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges műveleti körzetéről (Hivatalos Értesítő 2012. 9. szám)
4/2012. (III. 1.) BM OKF utasítás az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól (Hivatalos Értesítő 2012. 11. szám)
 
5/2012. (III. 30.) BM OKF utasítás a közbiztonsági referensek tanfolyamszerű felkészítéséről, minősítéséről, munkájuk szakirányításáról, valamint munkaokmányaikról (Hivatalos Értesítő 2012. 14. szám)
 
6/2012. (III. 30.) BM OKF utasítás az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek 2012. évi felkészítési rendjéről (Hivatalos Értesítő 2012. 14. szám)
 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról (Hivatalos Értesítő 2012. 9. szám)
 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakértők hivatalos névjegyzékéről (Hivatalos Értesítő 2012. 12. szám)
 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának közleménye a települések katasztrófavédelmi besorolásának végrehajtásáról (Hivatalos Értesítő 2012. 14. szám)
 
2012. március 31.                   
 
Összeállította:             
                                                            Nyíri Csaba
                                                              tűzvédelmi szakértő
                                                            Tel: 20-261-7937
                                                                e-mail: nyiri@t-online.hu