Jogszabályok

Jogszabályok 2012. II. negyedév

Vissza


A Tűzvédelmet és a Katasztrófavédelmet érintő
2012. II. negyedévben megjelent jogszabályok
 
 
 
 
2012. évi XXXI. törvény
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról
 
2012. évi LXXII. törvény
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról
 
65/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
 a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
 
67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet
egyes kormányrendeletek területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő módosításáról
és hatályon kívül helyezéséről
 
70/2012. (IV. 11.) Korm. rendelet
A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 
74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet
A katasztrófavédelmet érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
 
82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeleteinek módosításáról
 
85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
 az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
 
90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet  
 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet
 az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
 
100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet  
 a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 
105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet
 egyes építésügyi és területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 
139/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet
A katasztrófa-egészségügyi ellátásról
 
16/2012. (IV. 3.) BM rendelet
az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjról
 
19/2012. (IV. 11.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről
 
24/2012. (V. 8.) BM rendelet
A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 
27/2012. (V. 30.) BM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
 
24/2012. (V. 8.) NFM rendelet
A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól
 
1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat
A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról
 
1182/2012. (VI. 1.) Korm. határozat 
 a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
 
15/2012. (IV. 21.) BM utasítása
a munkavédelem egyes ágazati feladatainak egységes ellátásáról
 
16/2012. (IV. 21.) BM utasítás
a Belügyminisztérium hivatali szervezetei Munkavédelmi Szabályzatáról
 
28/2012. (IV. 21.) HM utasítás
 a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
 
7/2012. (IV. 21.) BM OKF utasítás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
 
8/2012. (V. 22.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek és az önkéntes mentőszervezetek megalakításáról, riasztásáról, valamint katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén történő alkalmazásáról
 
2012. június 30.                      
 
Összeállította:             
                                                            Nyíri Csaba
                                                              tűzvédelmi szakértő
                                                            Tel: 20-261-7937
                                                                e-mail: nyiri@t-online.hu