Jogszabályok

Jogszabályok 2012. III. negyedév

Vissza


A tűzvédelmet és a katasztrófavédelmet érintő
2012. III. negyedévben megjelent jogszabályok
 
2012. évi XC. törvény
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
 
2012. évi XCIII. törvény 
 a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról
 
2012. évi C. törvény
A Büntető Törvénykönyvről
 
2012. évi CXVII. törvény 
az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról
 
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 
 az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
 
211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 
226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet
Egyes, a fegyverekre és lőszerekre vonatkozó, valamint katasztrófavédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 
227/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 
228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet
A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról
 
245/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
egyes műszaki tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 
267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 
 a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 
274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet  
a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről
 
35/2012. (VII. 13.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló 19/2012. (IV. 11.) BM rendelet módosításáról
 
37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről
 
38/2012. (VIII. 2.) BM rendelet
A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 2011. évi felhasználásáról szóló 16/2011. (V. 2.) BM rendelet módosításáról
 
42/2012. (VIII. 23.) BM rendelet  
 a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról
 
44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet  
 a lakáscélú munkáltatói kölcsönről
 
46/2012. (IX. 20.) BM rendelet  
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosításáról
 
19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet
A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról
 
33/2012. (VII. 30.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek vezetői állományának továbbképzéséről
 
37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás 
a lakáscélú munkáltatói kölcsönről
 
9/2012. (VII. 30.) BM OKF utasítás  
 a roma származású fiatalok hivatásos tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról
 
1/2012. (VIII. 7.) KKB határozat  
 Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról
 
2/2012. (VIII. 7.) KKB határozat  
 a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2012. évi munkatervének elfogadásáról
 
3/2012. (VIII. 7.) KKB határozat  
 a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ Ügyrendjének elfogadásáról
 
4/2012. (VIII. 7.) KKB határozat  
 a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Tudományos Tanácsa Általános Ügyrendjének elfogadásáról
 
2012. szeptember 30.             
 
Összeállította:             
                                                            Nyíri Csaba
                                                              tűzvédelmi szakértő
                                                            Tel: 20-261-7937
                                                              web: nyirituzvedelem.hu