Jogszabályok

Jogszabályok 2012. IV. negyedév

Vissza


A tűzvédelmet és a katasztrófavédelmet érintő 2012. IV. negyedévben megjelent jogszabályok

 
 
2012. évi CLVII. törvény
A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról
 
2012. évi CCXIV. törvény
Egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról
 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 
347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról
 
367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
 
368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 
49/2012. (X. 8.) BM rendelet
A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról
 
51/2012. (X. 11.) BM rendelet A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére Vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet módosításáról
 
54/2012. (X. 29.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosításáról
 
55/2012. (X. 29.) BM rendelet
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról
 
61/2012. (XII. 11.) BM rendelet
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról
 
63/2012. (XII. 11.) BM rendelet
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól
67/2012. (XII. 14.) BM rendelet
A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 
73/2012. (XII. 15.) BM rendelet
A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról szóló 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet módosításáról
 
74/2012. (XII. 15.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról
 
53/2012. (XII. 18.) BM utasítás
A Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló dolgozóinak a munkáltatói, a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő egykori dolgozóinak a nyugdíjas, illetve a szolgálati járandóságra jogosultságot igazoló igazolványainak kiadásáról és nyilvántartásáról
 
10/2012. (X. 1.) BM OKF utasítás
A tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről
 
11/2012. (X. 1.) BM OKF utasítás
A polgári védelmi szervezetek állományának katasztrófavédelmi képzési programjáról
 
13/2012. (X. 1.) GVH utasítás 
A Gazdasági Versenyhivatal Tűzvédelmi Szabályzatáról
 
8/2012. (X. 18.) SZTNH utasítás 
A tűzvédelmi szabályzatról
 
2012. december 31.               
 
Összeállította:             
                                                            Nyíri Csaba
                                                              tűzvédelmi szakértő
                                                            Tel: 20-261-7937
                                                              web: nyirituzvedelem.hu