Jogszabályok

Jogszabályok 2013. III. negyedév

Vissza


A tűzvédelmet és a katasztrófavédelmet érintő
2013. III. negyedévben megjelent jogszabályok
 
 
 
 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
 az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
 
292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről
 
40/2013. (VIII. 7.) BM rendelet 
 a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról
 
45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet 
 a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról
 
48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól
 
53/2013. (IX. 11.) BM rendelet
A belügyminiszter ágazatába tartozó kéményseprő szakma mestervizsga követelményeiről
 
49/2013. (VIII. 9.) NFM rendelet
Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról
 
51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet
radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról
 
54/2013. (IX. 25.) NFM rendelet
a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet hatályon kívül helyezéséről
 
23/2013. (IX. 25.) AB határozat 
 a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 14. § (1) és (2) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, további rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítvány elutasításáról, valamint alkotmányjogi panaszok elutasításáról és visszautasításáról
 
23/2013. (VIII. 16.) BM utasítás 
 a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről
 
24/2013. (VIII. 16.) BM utasítás 
 a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről szóló 33/2011. (XII. 2.) BM utasítás és más miniszteri utasítások módosításáról
 
25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás 
 a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról
 
4/2013. (VIII. 9.) MBFH utasítás 
 a Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
 
 
2013. október 01.                  
 
Összeállította:            
                                                            Nyíri Csaba
                                                              tűzvédelmi szakértő
                                                            Tel: 20-261-7937
                                                              web: nyirituzvedelem.hu