Jogszabályok

Jogszabályok 2015. IV. negyedév

Vissza


A TŰZVÉDELMET ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELMET ÉRINTŐ
2015. IV. NEGYEDÉVBEN MEGJELENT JOGSZABÁLYOK

2015. évi CLXXXVI. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról

 

2015. évi CLXXIX. törvény

egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról

 

2015. évi CCIII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról

 

2015. évi CCXI. törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről

 

70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 

366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

394/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

 

401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

A kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről

 

441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

 

443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról szóló 2015. évi CLXXIX. törvénnyel összefüggő kormányrendelet módosításokról

 

456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

66/2015. (XII. 15.) BM rendelet

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

 

73/2015. (XII. 21.) BM rendelet

A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

 

74/2015. (XII. 21.) BM rendelet

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról

 

75/2015. (XII. 22.) BM rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

76/2015. (XII. 22.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

6/2015. (XI. 12.) BM OKF utasítás 

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Normaalkotási Szabályzatáról szóló 11/2014. (VII. 4.) BM OKF utasítás módosításáról

 

7/2015. (XI. 19.) BM OKF utasítás 

a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről

 

8/2015. (XII. 30.) BM OKF utasítás 

a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél alkalmazható szolgálati időrendszerekről és munkarendről

 

2016. január 1.  


Összeállította:            
Nyíri Csaba
tűzvédelmi szakértő
Tel: 20-261-7937
web: nyirituzvedelem.hu