Termékek

Építészet

Fire Jack - az aeroszolos tűzoltógenerátorok új generációja

A FIRE JACK fantázia néven jegyzett generátorok 1998-ban a jelentek meg a Csehországban. A BESY cég ezután fogott saját fejlesztésű tűzoltó generátorok gyártásába. Az új típusú generátorok vizsgálatai 2000-ben fejeződtek be. A szabadalmi oltalom alatt álló berendezés teljes neve: SFEE FIRE JACK. A változatok típus nevei BR1, BR2 és BR4. Ezeket mutatjuk be.

Kutatás, fejlesztés
 
A generátorok új fejlesztésű alapanyagának előállítása továbbra is a Besy Rom moszkvai leányvállalatánál történik. Az aeroszolos tűzoltó generátorok új generációját létrehozó kutatási és fejlesztési csoport is a moszkvai munkacsoport részét alkotja. A mechanikai és az elektronikus működtetés fejlesztései a Besy cég prágai részlegénél történnek.
Nemrég fejeződött be a generátorok címezhető indító rendszerének fejlesztése a BEFIS, mely az analóg címezhető tűzjelző rendszerek mintájára speciális digitális jelátviteli rendszer (protokoll) alkalmazásával nagy kiterjedésű oltórendszer létesítését teszi lehetővé a címezhető, szelektív oltás indítás megvalósításával.
Az egyik újdonság a kettősfalú tokozás, amelynek eredményeképp a generátor külső burkolata már csupán az aeroszol kiömlő nyílásainál forrósodik fel. Az új és speciálisan kialakított hűtő közeg – hűtősó (bikarbonát) – alkalmazásának köszönhető,
  • a hatékonyság növekedése, mely az eddigiekhez képest a jóval alacsonyabb aeroszol elnyelés eredménye,
  • a nagyobb hűtőhatás, mely következtében a kiáramló aeroszol hőfoka jelentősen lecsökkent.
A leglényegesebb módosításra 2000-ben került sor, amikor elkészült az új alapanyag fejlesztése, amely az eredeti alapanyag összetevőinek módosítását jelentette.
A BR nevű új alapanyag összetevője továbbra is a káliumnitrát. A változtatás főleg a kötőanyagot érintette. Ennek egyik eredménye a hatékonyság növekedése, a másik, az alapanyag elégésekor „tisztább” aeroszol keletkezése. Így a működés után keletkező lerakodás (fehér finompor), egyszerűbben, pl. ecseteléssel, porszívózással el távolítható.
A FIRE JACK tűzoltó generátorok indító egységét is korszerűsítették, ami lehetővé teszi működőképesség folyamatos elektromos felügyeletét, és biztosítja a megbízható indítást. Az újszerű igen ötletes mechanikai kialakítás lehetővé teszi a generátorok egymáshoz kapcsolásával (max. 5 db) un. generátor csoportok létrehozását.
 
Típusválaszték

1. BR1 típus 
       - aeroszolképző alapanyagának tömege 1 kg
       - a védhető névleges térfogat 10 és 20 m3
2. BR2 típus
       - aeroszolképző alapanyagának tömege 0,2 kg
       - a védhető névleges térfogat 2-4 m3 (kapcsolószekrények, zárt berendezések)
3. BR4 típus
       - különlegessége, hogy speciális (vizes bázisú) hűtőközege és annak kialakítása révén robbanás veszélyes területeken is alkalmazható.
        
 
Hol, mire használható?
 
A BR1, BR2 és BR4 aeroszolos tűzoltó generátorok alkalmasak kis és nagy terjedelmű keletkező tüzek oltására.
A FIRE JACK beépített aeroszolos tűzoltó berendezés használható:
       - gyúlékony folyadékok (B) és szilárd anyagok oltására, melyek tüzét nem kíséri izzás (A2), valamint
       - szilárd anyagok égésének lokalizálásához, melyek tüzét izzás kíséri (A1).
Elsősorban ipari létesítmények védelmére lehet felhasználni, olyan helyeken, ahol a vízzel oltás lehetetlen, vagy nem megfelelő, továbbá használható elektromos elosztókban 35 kV-ig, különböző üzemekben, raktárakban, archívumokban, garázsokban, de akár számítástechnikai központokban.
A BR4 generátorokat fel lehet szerelni olyan helyekre is, ahol fennáll a gyúlékony gázok és gőzök robbanásának veszélye.
A BR1, BR2 és BR4 generátorokat nem szabad olyan helyen használni, ahol:
  • nagy mennyiségű vegyi anyag található, melyek hajlamosak izzásra vagy égésre levegő beáramlása nélkül is,
  • nagy mennyiségű por alakú, szálas vagy porózus anyag található, amelyek hajlamosak az öngyulladásra és belső izzó kavernák létrehozására,
  • fémek vagy ezek hibridjeinek porai esetén, ahol pirofor anyagok éghetnek.
 
Az alapanyag és a hűtőközeg
 
Az alapanyag (BR) amely formaldehid gyantával (3-7%), impregnált anorganikus sók keveréke, mint Kálium-nitrát (70-80%), Diciándiamid (15-20%) Ftálsav (5-10%). Hűtést segítőanyag: Bikarbonát (BR1 és BR2 típusoknál), ill. víz (BR4).
A BR alapanyag keverékére és hűtőközegre a 27/1999 Európai Uniós előírás szerint elkészült biztonsági adatlapból látszik, hogy ez a keverék veszélyes anyag jellegű, azonban ez az alapanyag össze van tömörítve egy kompakt blokkba, ezen felül egy fém, szétszedhetetlen burkolatban található, így egy egyszerű felhasználó nem kerülhet kapcsolatba vele.
Az Aeroszol (oltóanyag)
A tűzoltó hatású aeroszol az alapanyagból képződik a generátor belsejében 800 oC körüli hőmérsékleten. A generátor kifúvó nyílásaitól 30 cm távolságra az aeroszol hőmérséklete 250 oC alá csökken. Az aeroszol szilárd és gáz fázisú keverék: a szilárd fázis részecske méretei kb. 0,001 mm (összmennyiség 50 %) és 0,01 mm közöttiek. (maximum 0,1 mm). A részecskék a következő keverékből állnak össze:
  • kálium-karbonát, kálium-dikromát, szén.
  • A gázüzemű fázis összetevői: széndioxid, szénmonoxid, vízgőzök, nitrózus, nitrogén és ammóniák.
A toxikológiai szakértői véleményből kitűnik, hogy:
„…aeroszol akut toxicitása a toxikológiai kódolási rendszerben a nagyon kismértékben veszélyes anyagok szintjén található, az „A” jelölésű osztályban”.
A kialakuló gázok mennyiségének mérésekor a képletek alapján (szokványos oltó koncentrátum 50/gm3), hidrogéncianid semmilyen mértékben nem volt kimutatható. Megtalálható azonban szénmonoxid (CO), valamint nitrogéndioxid (NO2) a táblázat szerint az idő függvényében a generátorok beindulását követően.
Idő/min/   →
2
12
22
30 perces expozíció
CO / ppm/
297
498
402
4 000
NO2 / ppm /
31,9
26,6
21,3
100
A BR1, BR2 és BR4 aeroszolos tűzoltó generátorok
 
Általános tervezési adatok
 
A generátorokat a névleges tűzoltási képesség qN jellemzi, mely a gyúlékony folyadékoknál qN=0,05 (kg/m3), valamint a szilárd anyagok égésének lokalizálásához qN=0,1 (kg/m3).
 
Generátor típusa
Generátor
teljes tömege (kg)
Alapanyag tömege mg (kg)
Névleges védhető térfogat
V (m3)
Készülék átmérő D, magasság h (mm)
BR 1
3,7
1
20
D = 162      h = 113
BR2
1,2
0,2
4
D =   90      h =   70
BR 4
7
 0,5 *
10
D = 180     h =   334
 
Generátor
típusa
Környezeti hőmérséklet (Co)
Működési idő (mp)
Az Generátor kimeneti nyílásától számított hőmérsékleti sávok mértéke
 
 
 
400 oC
200oC
75oC
BR 1
- 25 ÷ + 50
48 ± 7
Max 0,15 m
Max 0,25 m
Max 0,7 m
BR 2
- 25 ÷ + 50
30 ± 4
Max 0,01 m
Max 0,05 m
Max 0,1 m
BR 4*
- 25 ÷ + 40
105 ± 15
 
**
 
 
A telepítési környezet relatív páratartalma nem haladhatja meg a 95%, és megengedhetetlen a vízgőzök kondenzációja!
Az összes generátortípus élettartama 15 év, mely max. 23 évig tolható ki.
 
BR1 generátor
 
A BR1 generátorokat csak olyan területek védelmére lehet használni, ahol gáz, por, gőz koncentrációja nem tud olyan mértéket elérni, hogy az robbanást idézzen elő. Nagyobb területek védelmére több – maximálisan 5 db – generátor összekapcsolható egymással.
Az így összeállított generátor csoport egy elsődleges indító egységgel rendelkezik.
Az elsődleges indítóval rendelkező generátorhoz kapcsolt további generátorok indítását mindig az előttes generátor működése váltja ki.
A generátor alkotórészei 1.ábra
- henger alakú acéllemez tokozás (1), melyen belül található az aeroszolképző alapanyag (6) egy külön tartóban.
- külső burkolata kétharmadánál találhatók két sorban, körben elrendezve az aeroszol kifúvó nyílások (furatok).
- A generátor tengelyében átvezető cső (8) került beépítésre, mely az alapanyag felső éle vonalában 4 db radiálisan elhelyezett furattal rendelkezik. Ezen részegység biztosítja működés esetén a gyújtóhő továbbadását a kapcsolódó következő generátor számára, annak működésbe hozásához, indításához. Ez az átvezető csőszakasz szolgál gyakorlatilag a generátorok mechanikai összekapcsolására is.
Az aeroszolképző alapanyag felső felszínét mechanikai rögzítést szolgáló, perforált acéllemez védi (2), mely egyben az elsődleges hűtő szerepét is betölti.
Feladata a működésbe lépett generátor alapanyagának égésekor keletkező magas hő elvezetése oly módon, hogy a keletkező aeroszol szabad kiáramlását ne akadályozza.
Az alapanyagot tartalmazó belső tartó tartószerkezetet hőszigetelő réteg (7) zárja el a generátor külső burkolatának belső felületétől. A generátor belsejében a keletkező aeroszol az úgynevezett reakció térbe jut, ahol további hűtésnek van kitéve. A hűtőanyag ún. hűtősó (5), melyet egy speciális hordozó szerkezet rögzít (4).
A generátor köpenyének felső lemeze, a hűtősó feletti tér (3) négy furattal van ellátva a hűtőben keletkező vízgőzök elvezetésére.
Működése
Egy generátor működését az átvezető cső felső részébe rögzített elsődleges indító váltja ki. A tengelyvonalban elhelyezett átvezető csőnek az alapanyag felső éle vonalában elhelyezett radiális nyílásai keresztül „kilövő” láng hatására, az alapanyagban meginduló termokémiai folyamat eredménye a lángelfojtó hatású aeroszol képződése.
Mindig az elsődleges indítóval szerelt generátor lép működésbe az indítójel hatására.
Amennyiben a generátor egy csoport része a következő közvetlenül alatta elhelyezett generátor működését az átvezető csövön keresztül átáramló hő váltja ki.
 
Minden esetben, amikor egy generátor további generátort kell, hogy működésbe hozzon, az átvezető cső alsó menetébe – tehát a két generátor közötti szakaszba – úgynevezett másodlagos, kizárólag a hő hatására működésbe lépő indítóegységet is be kell építeni.
Elsődleges indítók 
Olyan fémtokozású gyúlékony keverékkel töltött hengerek, melyek elektromos indítójel hatására gyújtólángot (indító hőt) szolgáltatnak. Az indító gyúlékony keverékének tömege max. 3 gramm, melyet speciális elektromos indítású (félvezető alapú) gyújtószerkezet hoz működésbe.
Az indító egységbe a vezetékek jól tömítő átvezetésen keresztül csatlakoznak, és az egész indító egység víz át nem eresztő anyaggal van kezelve.
Másodlagos indítók  
Feladatuk generátor csoport kialakítása esetén a másodlagos generátorok közötti indító hő átadása. A másodlagos indítók hőátadó anyaga maga a BR forrásanyag.
 
Kürti Ákos vezérigazgató
Ellektrovill ZRt., Budapest

Vissza

Ezt a hírt eddig 2943 látogató olvasta.