Termékek

Építészet

Nem éghető lapostető hőszigetelő, akár tűzszakaszhatár kialakítására

A jövő épületének tűzvédelme a tervezési, kivitelezési fázisban formálódik. Ezért fontos az innovatív újdonságok lehetőségeinek megismerése és ennek birtokában a tervkonzultációs döntési folyamatban alkalmazása. Ilyen terméket a Monrock Max E inhomogén lapostető hőszigetelő lemezt mutatjuk be.

Új követelmények az OTSZ-ben
 
Az épület tűzvédelmének kialakításában jelentős szerepe van az alkalmazott anyagok éghetőségének. Ismert, hogy a Rockwool vállalatcsoport nem éghető kőzetgyapot termékeit folyamatosan fejleszti alkalmazkodva a változó építőipari követelményekhez, sőt utat mutatva a biztonság terén is. De felvetődhet a kérdés, mit keres egy lapostető szigetelő rendszer egy tűzvédelmi szakfolyóiratban, azon túl, hogy nem éghető. 
Nos a tűzvédelmi követelmények változásaihoz igazított rendszer alkalmazási megoldásainak ismerete után válaszolhatunk a kérdésre.
  • A vízszigetelési technológiák, a növekvő hőszigetelési vastagságok, a változó szerkezeti kialakítások és végül de nem utolsó sorban a tűzvédelmi előírások változásai ugyanis egyre több elvárást támasztanak a hőszigetelő anyagokkal szemben.
  • Máris eljutottunk az új OTSZ-hez, amelyben a lapostetők hőszigetelő anyagaira is szigorúbb előírások vonatkoznak a korábbiakhoz képest. A szerkezetre vonatkozó követelmények is – igazodva az EU-s normákhoz – megjelentek, valamint a csarnokokra vonatkozó előírások is módosultak.
Talán a legjelentősebb változás, hogy
    1. tűzterjedés elleni gátakat kell létesíteni a csarnokjellegű tűzszakaszok esetén, amennyiben a hő- és füstelvezetés előírás, a füstszakasz-határok síkjában is,
    2. amennyiben a közösségi funkciójú, tömegtartózkodású csarnoképület tetőfödémének térelhatároló szerkezete 60 kg/m2 felülettömeg alatti, akkor a térelhatároló szerkezet fölötti hőszigetelés legalább A2, s1, d0 kategóriába tartozó anyag lehet.
 
Monrock Max E inhomogén lapostető hőszigetelő lemez
 
Az új Monrock Max E lemez egy nem éghető kőzetgyapot alapú lapostető hőszigetelő rendszer egyik eleme. Ezen túl a rendszer alkotó elemei, a hőszigetelő anyagon kívül, a Rockfall lejtésképző rendszer, az attikaék valamint a tűzvédelmi ill. akusztikus bordakitöltő elemek. Máris látható, hogy itt nem egy szigetelő lemezről, hanem egy tűzvédelmi rendszer együttesről van szó. Ebből is adódik, hogy minden elem fontos funkciót tölt be, ezért a Rockwool kizárólag abban az esetben vállal garanciát hő-, pára és tűzvédelmi szempontból, amennyiben kizárólag nem éghető anyagai kerülnek a tetőbe beépítésre. A terméket egyenes rétegrendű nem járható tetőkhöz lehet alkalmazni.  
De nézzük melyek is az előnyei az új Monrock Max E terméknek, természetesen tűzvédelmi szempontból:
-         Tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül beépíthető
-         A1s1d0 éghetőségi besorolás MSZ EN 13501-1 szerint, nem éghető, füstöt nem fejleszt, égve nem csepeg
-         1000 °C feletti az olvadáspontja
-         Képes elviselni a nagy technológiai hőmérsékleteket (pl. bitumen ragasztás)
-         Alkalmas tűzterjedési gátak és tűzszakaszhatárok kialakítására
-         Képes megvédeni az épületszerkezeteket egy épülettűz során
 
Hogyan véd a tűztől?
 
Mit is értünk azon, hogy képes megvédeni az épületszerkezeteket az épülettűz során? A titok a gyártástechnológiában rejlik! A Monrock Max E inhomogén lemez, ami azt jelenti, hogy anyagában két eltérő sűrűségű (szilárdságú) rétegből áll. A felső, kb. 2 cm vastag, különlegesen nagy testsűrűségű teherelosztó kőzetgyapot réteg igen nagy ellenállást tanúsít a beépítés és a karbantartás folyamán fellépő terhelésekkel, mechanikai igénybevételekkel szemben.
Az alsó, kisebb testsűrűségű kőzetgyapot réteg rugalmas, biztosítja a tető élettartama alatt a dübelek folyamatos feszítő erejét, vagyis a dübeltányérok mindig felületen fogják meg a vízszigetelő lemezt. A speciális gyártástechnológiának köszönhetően a két réteg külön kötőanyag (éghető ragasztó) alkalmazása nélkül kerül legyártásra / kiégetésre. Ennek köszönhetően a korábbi anyagokhoz képest egy szilárdabb hőszigetelő anyagot kapunk, mely tűz során nagymértékben képes a keletkezett koncentrált hőt elosztani, valamint az éghető vízszigetelő anyagot támadó / azon terjedő tűz esetén is védelmet biztosít, mivel képes elnyelni az olvadó tetőszerkezet gyúlékony és folyékony összetevőit.
A tűzvédelmi céllal gyártott bordakitöltő elem pedig megakadályozza, hogy forró levegő hatására terjedjen a trapézlemezes tetőkön a tűz egyik helyiségből a másikba.
 
Amit tilos!
 
Gyakori trükk a nem éghető és az éghető anyagok kombinált alkalmazása. Nos ez tilos! A lapostetők tűzzel szembeni ellenállását ugyanis csökkenti, ha kombináltan alkalmazunk nem éghető és éghető alapanyagú hőszigeteléseket (pl. lejtésképzés) lapostetőknél. Ezért cégünk a Rockwool nem vállal tűzvédelmi garanciát azokon a tetőkön ahol, akár csak a lejtésképzés is éghető hab alapanyagú hőszigetelésből készül. Ugyanis, ha egy trapézlemez a tűz hatására eldeformálódik, abban az esetben hiába van nem éghető hőszigetelés az éghető alatt, a tűz mégis hozzá tud férni, és a vélt biztonság elveszett. Arról már nem is beszélve, ha még kavicsleterhelő réteget is alkalmazunk a felső éghető hőszigetelés megvédése érdekében, mert ebben az esetben a nagyobb teher egy tűz során a trapézlemez gyorsabb tönkremenetelét eredményezheti.    
 
Minősítő vizsgálatok
 
A lapostető szigetelő rendszer tűzzel szembeni ellenállásának vizsgálati eredményeit „beépítették a termékbe”. A vizsgálatokat követő értékelések figyelembe veszik a megvalósítható megerősített áthidalásokat és azokat a terheléseket, amelyeket külső tényezők, például a hó, szél, és a rendkívüli tűz terhelés, vagyis a tető alsó oldalának tűz terhelése idéz elő. Az MSZ EN 1365-2 szerint elvégzett vizsgálatok igazolták, hogy a trapézlemezes födémszerkezetek maximális REI 45 D1 tűzállósági határértékkel rendelkezhetnek, még megnövekedett hóteher esetén is.
Amennyiben tervező, a tűzvédelmi szakhatóság tűzvédelmi szempontból biztos megoldást keres egy lapostető vagy csarnoképület tervezése során, javasoljuk figyelembe venni az új követelményeket és a Rockwool által kialakított megoldást. Ugyanis a növekvő hőszigetelő anyag vastagságokkal egy időben a tűzvédelemnek is egyre nagyobb szerepet kell kapnia az épületek tervezése során! Ez, vagyis az épületek hosszú távú tűzvédelme, pedig csak A1 nem éghető hőszigeteléssel biztosítható! A nem éghető hőszigetelések egy későbbi felújítás és funkció váltás esetén – akár szigorodó tűzvédelmi előírások mellett is - rugalmas lehetőségeket biztosíthatnak tervezők számára!  
 
Lestyán Mária építészmérnök, szakmai kapcsolatok manager
Rockwool Hungary Kft.

Vissza

Ezt a hírt eddig 2771 látogató olvasta.