Híreink

Lezárult a Norvég Alapból finanszírozott „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” című projekt

2017. április 28. 13:21

„A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” című projekt a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztési és Intézményközi Együttműködési programjának támogatásával, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) vezetésével valósult meg 2013 és 2017 között.


A program célja a magyar közintézmények kapacitásainak megerősítése, humán erőforrásainak fejlesztése, hasonló feladatokat ellátó norvég intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudástranszfer által. A program keretében minden projekt egy vagy több norvég intézménnyel partnerségben valósul meg.

„A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” elnevezésű projekt alapvetően a katasztrófavédelmi őrsök kialakítását hivatott támogatni. Ennek érdekében szakmai, nemi esélyegyenlőségi, helyi együttműködési képzések, valamint norvég partnerekkel folytatott tapasztalatcserék és az ezeket kiegészítő tevékenységek valósultak meg.

A projekt fókusza és fejlesztési „pillérei”:

 1. A BM OKF szervezetfejlesztése: a helyi beavatkozó erők kapacitásainak fejlesztése; személyi állomány továbbképzése
 2. Bilaterális kapcsolatok fejlesztése
 3. Gender mainstreaming, a BM OKF nemi esélyegyenlőségi fejlesztése
 4. A helyi beavatkozó erők és a lakosság közti együttműködési kapacitások fejlesztése és a helyi érdekelt felek együttműködésének fejlesztése

A BM OKF szervezeti és humánerőforrás-fejlesztését szorosan támogatták a magyarországi projekt partnerek.

A BM Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály (BM VTTF) a felhalmozott szakmai tapasztalatait hasznosította és a gender mainstreaming–nemi esélyegyenlőség fejlesztéséért felelt. A főosztály feladata az volt, hogy elkészítse a katasztrófavédelem kompetenciatérképét, lebonyolítsa a gender mainstreaming képzéseket (amelyek célcsoportjai a BM OKF központi, illetve új helyi állománya, továbbá a helyi érdekelt szereplők, például az önkormányzati közbiztonsági referensek – összesen 350 fő) és felelt a BM OKF nemi esélyegyenlőségi stratégiájának és akciótervének kidolgozásáért.

A helyi szereplőkkel, érdekelt felekkel és a lakossággal jó kapcsolatot ápol a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ), hidat képezve a hivatásosok és a civilek között. Projektpartnerként a szövetség feladata az volt, hogy felkészítse a lakosságot és az új helyi szervezeti egységeket a mindennapi és veszélyhelyzeti hatékony együttműködésre. Ezt szolgálták a szövetség helyi együttműködési tréningjei és lakosságfelkészítési kampányai, amelyeket a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közösen valósítottak meg. A projekt végén egy zárógyakorlat valósult meg, demonstrálva az új egységek felkészültségét.

A nemzetközi tapasztalatok átültetése és a norvég-magyar kétoldalú tudáscsere érdekében a BM OKF szakmai együttműködést valósított meg a Norvég Királyság Polgári Védelmi Igazgatóságával (DSB) és a Norvég Vízforrások és Energetikai Igazgatóságával (NVE). A bilaterális kapcsolatok tartós fejlesztését is szolgálja, hogy a felek kölcsönös szakmai tanulmányutat szerveztek egymás országába. A két ország eltérő földrajzi adottságai ellenére a norvég és magyar szakemberek hamar megtalálták a hasonlóságokat és az átültethető tapasztalatokat.

A BM OKF vezető partnerként felelt a saját állományának szakmai képzéséről és továbbképzéséről. Az új helyi szervezeti egységek miatt megnövekedtek a létszámbeli és szakmai igények. A szervezet erre reagálva 120 fő részvételével tűzoltó alapképzést, több mint ezer fő részvételével e-learning formában zajló tűzoltó továbbképzést és 253 fő részvételével veszélyes üzemek kockázatelemzése és veszélyesáru-szállítás témákban szakmai továbbképzéseket valósított meg. A képzések műszaki igényeinek megfelelő mennyiségű különböző típusú védőfelszerelések és eszközök beszerzése is megtörtént a projekt keretében. Az új szervezeti szint és egységek létrehozása szükségessé tette az új szervezeti működés kereteinek kidolgozását, illetve a tűzoltók szolgálatszervezési informatikai kapacitásainak bővítését is. Ezek és a projekthez kapcsolódó előzetes és utólagos értékelési folyamat is a projekt részét képezték.

 

Projekt partnerek

 • BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (vezető partner)
 • BM Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály
 • Magyar Polgári Védelmi Szövetség
 • Norvég Királyság Polgári Védelmi Igazgatósága
 • Norvég Vízforrások és Energetikai Igazgatóság

 

Tények a projektről

 • három magyar és két norvég szervezet közreműködése
 • teljes költségvetés: 1 027 328 €
 • Norvég Alap támogatása: 94,72%
 • a projekt időtartama: 2013.09.25.-2017.04.30.
 • együttműködési fejlesztési projekt
 • humán kapacitások fejlesztése, szervezetfejlesztés
 • intézményi kapacitásfejlesztés
 • bilaterális kapcsolatok fejlesztése

Vissza

Ezt a hírt eddig 1533 látogató olvasta.