Híreink

ÉVOSZ – Az első OTSZ továbbképzés

2022. május 04. 13:04

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) fő változásairól első alkalommal tartottak továbbképzést az ÉVOSZ Tűzvédelmi Tagozatának szakemberei részére az OKF szakemberei május 3-án Budapesten.


Nádor András ÉVOSZ tűzvédelmi tagozat elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a jogszabály megújításában most először az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) is aktív szerepet vállalt. Ebben a munkában konkrétan Tűzvédelmi Tagozat szakemberei az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) szakembereivel együttműködve több területen tettek javaslatot a logisztikai csarnoképületek fejlesztését, építését- és üzemeltetését egyszerűsítő, az építőipar versenyképességét növelő módosításokra. A jogalkotó a javaslatokat a szakmai és piaci szereplők által elfogadott kompromisszumokkal beépítette a jogszabályba.

A sikeres közös munka megfelelő alapot teremtett az ÉVOSZ és az IFK közötti együttműködés további kiterjesztésére is a lakó- és irodaépületek, illetve szállodák tűzvédelmével kapcsolatos területekre is.

A jogszabály módosítási folyamat során az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és az ÉVOSZ között létrejött aktív kapcsolat lehetővé teszi, hogy a két szervezet együttműködjék az építőipar számára szükséges tűzvédelmi kompetenciákat adó képzések kialakításában is. Ennek része ez a felkészítés is.

Az OKF részéről Dr. Ördög Tamás tű. ezredes a megelőzési és engedélyezési szolgálatvezető az OTSZ eddigi „életútját” és a mostani módosításának fő elveit ismertette, kiemelve az élet és vagyonvédelem, a versenyképesség szempontjait, valamint a környező országok szabályozási tapasztalatait. Mindezek kiegészültek a rugalmas engedélyezés és a tervezői munka támogatásával.

Wagner Károly tű. alezredes kiemelt főreferens szemléletes példákkal és táblázatokkal mutatta be

  • a tűzterjedés elleni védelmet érintő változások kihatását a tűzszakasz-méretekre, homlokzati tűzterjedésgátlásra,
  • az épületszerkezetekre vonatkozó tűzvédelmi szabályozás újításait,
  • a kiürítési feltételek biztosításának és teljesíthetőségének módosításait, valamint
  • a hő és füst elleni védelem követelményeinek változásai és az abban bekövetkezett főbb enyhítéseket.

Hidas Zoltán tű. őrnagy kiemelt főreferens a tűzoltói beavatkozást segítő főbb változások okait, követelményeit és a megoldásokat taglaló TvMI-t mutatta be szemléltetve a megoldási lehetőségek széles skáláját, annak érdekében, hogy a tűzoltó egységek mindenkor hatékonyan legyenek képesek beavatkozni.

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 871 látogató olvasta.